Koenig & Bauer Workflow SolutionsManufacturing Execution System

 • LogoTronic

  Your True Productivity Companion

Co to jest LogoTronic & dlaczego go potrzebuję?

System LogoTronic zwiększa Państwa wydajność produkcyjną

Przekonująca wszechstronność: planowanie produkcji, wstępne ustawienia maszyn, śledzenie i raportowanie. Skalowalne oprogramowanie do planowania produkcji jest doskonale dostosowane do Państwa procesów workflow i rozwija się wraz z wymaganiami i możliwościami Państwa firmy. Dzięki systemowi LogoTronic możecie Państwo szybko i łatwo osiągnąć swoje cele oraz zwiększyć wydajność produkcyjną w dłuższej perspektywie.

LogoTronic jest zawsze z Państwem, gdziekolwiek Państwo jesteście.

Sprawdzanie bieżącego stanu produkcji, szybki wgląd w kluczowe dane produkcyjne, szybkie podejmowanie świadomych decyzji - wszystko to z łatwością dzięki przejrzystym pulpitom typu dashboard oraz raportom. Dzięki opcji LogoTronic Mobile macie Państwo to wszystko na wyciągnięcie ręki - także poza miejscem lokalizaji urządzeń.

LogoTronic ma wszystko pod kontrolą

LogoTronic nie tylko zbiera Państwa dane produkcyjne. Współpracuje on również z systemem MIS i pomaga w znacznym stopniu zoptymalizować codzienne zarządzanie produkcją. Posiadanie wglądu we wszystko daje tak ważne poczucie kontroli, oparte na planowaniu biznesowym.

Odkryj nowe możliwości Druku 4.0 z LogoTronic

Do naszej oferty online, zamieściliśmy film na www.YouTube.com i może być odtworzony bezpośrednio na naszej stronie.

Abyśmy mogli bezpośrednio wyświetlić video na naszej witrynie, prosimy o
zaakceptowanie Cookies.

Dlaczego warto zdecydować się na system LogoTronic?

Najważniejsze zalety LogoTronic

 • Zredukowane koszty narządzania dzięki automatycznemu tworzeniu zleceń i wstępnym ustawieniom stref farbowych
 • Zrównoważony wzrost wydajności dzięki precyzyjnym kalkulacjom wstępnym i powykonawczym opartym na dokładnej analizie danych produkcyjnych i danych z maszyn, związanych z konkretnymi zamówieniami
 • Wysoka jakość planowania i wydajność dzięki niezawodnym danym dotyczącym stanów maszyn, procesów i zdarzeń, przekazywanym w czasie rzeczywistym
 • Skalowalny LogoTronic - natychmiastowe aktualizacje dodatkowych, przydatnych funkcji w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika

Czy chcecie Państwo poznać więcej szczegółów na temat systemu LogoTronic?Ważne funkcje

Standardowe wstępne ustawienia maszyn na pomocą CIP3 PPF

 • Automatyczna konwersja danych CIP3 PPF z przygotowalni umożliwia automatyczne tworzenie zleceń i wykonywanie dokładnych ustawień wstępnych stref farbowych
 • Automatyczne przekazywanie kompletnych danych zleceń do stanowiska sterowania znacznie redukuje czasy narządzania oraz ilości makulatury
 • Inteligentna funkcja uczenia umożliwia automatyczną korektę wartości standardowych w celu uzyskania najlepszych ustawień wstępnych stref farbowych i trwałego zmniejszenia ilości makulatury
 • Zapis danych zleceń oraz ustawień maszyny dla powtarzających się zleceń zwiększa wydajność, jakość i niezawodność procesów produkcyjnych.

Rozszerzone ustawienia wstępne maszyny za pomocą CIP4 JDF

 • Zintegrowany standardowo interfejs CIP4 lub inne opcjonalne interfejsy maksymalizują możliwości automatyzacji wstępnego ustawiania maszyny
 • W pełni automatyczne przetwarzanie danych CIP4 JDF z systemu MIS w celu wykonania rozszerzonych ustawień wstępnych z wykorzystaniem szczegółowych informacji dot. zleceń, podłoża drukowego oraz planowania
 • Brak konieczności manualnego wprowadzania danych na stanowisku sterowania
 • CIP4 JDF oferuje nieograniczone możliwości automatyzacji całego procesu druku za pomocą ErgoTronic AutoRun

Bank danych farbowych

 • Automatyczne przejmowanie pełnych i prawidłowych zadanych wartości farbowych dla kolorów CMYK oraz kolorów specjalnych redukuje znacznie czasy narządzania
 • Dzięki stosowaniu prawidłowych zadanych wartości farbowych docelowe wyniki kolorystyczne uzyskuje się bezpośrednio i w najszybszy możliwy sposób, co pozwala zredukować do minimum ilość makulatury oraz czasy narządzania
 • Zdefiniowanie zadanych wartości farbowych zgodnie ze standardami druku zwiększa jakość i redukuje koszty reklamacji
 • Import CxF umożliwia łatwą wymianę cyfrowych informacji o kolorze (Colour Exchange Format)

Bank danych kolorów z rozszerzonymi standardami druku i koloru

 • Tworzenie zindywidualizowanych zestawów danych kolorów na bazie klasy papieru i standardów druku minimalizuje ilość makulatury i maksymalizuje powtarzalność
 • Zindywidualizowane standardy druku i prawidłowe kolory referencyjne dla poszczególnych klientów, zleceń druku, maszyn a nawet procesów drukowania minimalizują koszty reklamacji

DataMatrix Select 

 • Rewolucyjna funkcja automatyzacji druku autonomicznego dostępna w ramach procesu AutoRun przenosi wydajność na nowy poziom
 • Niezawodna identyfikacja form drukowych za pomocą kodów QR w odniesieniu do zlecenia druku, zespołu drukującego, separacji farb i wersji językowej przed wymianą form maksymalizuje bezpieczeństwo produkcyjne
 • W pełni automatyczne ładowanie zleceń znacznie skraca czas narządzania i ręcznego wykonywania ustawień wstępnych zleceń na stanowisku sterowania

PressWatch – kontrola produkcji

 • Pulpit dashboard PressWatch zapewnia natychmiastowy, aktualny podgląd wydajności wszystkich produkujących maszyn
 • PressWatch wizualizuje aktualny stan pracy każdej maszyny w czasie rzeczywistym za pomocą prostych kodów kolorystycznych

SpeedWatch – monitorowanie produkcji

 • Pulpit dashboard SpeedWatch pozwala na wgląd w wydajność wszystkich produkujących maszyn w zdefiniowanych przedziałach czasowych.
 • SpeedWatch pomaga zidentyfikować niewykorzystany potencjał wydajności, a tym samym znacznie ograniczyć czas bezproduktywny i trwale zwiększyć produktywność
 • SpeedWatch umożliwia analizę zadanych i rzeczywistych ilości makulatury w celu zmniejszenia zużycia papieru oraz kosztów

LogoTronic Mobile

 • System LogoTronic Mobile umożliwia przyjazne dla użytkownika monitorowanie produkcji przy użyciu smartfonów, tabletów oraz urządzeń stacjonarnych
 • LogoTronic Mobile zwiększa elastyczność monitorowania maszyn przez całą dobę i analizowania efektywności urządzeń i personelu, bez konieczności Państwa obecności przy biurku
 • LogoTronic Mobile umożliwia mobilny dostęp do bieżącej produkcji w celu szybkiego reagowania na ewentualne usterki, a tym samym zwiększenia wydajności.

Zbieranie danych produkcyjnych

 • W pełni zautomatyzowane zbieranie danych produkcyjnych jako podstawa opartej na danych optymalizacji procesów produkcyjnych w połączeniu z wysokim poziomem bezpieczeństwa i wygody dla operatora
 • Interfejs JDF przekazuje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem łącza JMF informacje o statusie produkcji, np. czas trwania, informacje o zasobach produkcyjnych i personelu itp. w celu umożliwienia dokładnego planowania produkcji oraz precyzyjnego wykonywania kalkulacji wstępnych i powykonawczych zleceń
 • Automatyczna rejestracja czasu logowania i wylogowania umożliwia dokładną ocenę czasów pracy

EventLog

 • Unikatowa funkcja śledzenia umożliwiająca automatyczne rejestrowanie wszystkich nieproduktywnych czasów i szybkie, dokładne przyporządkowywanie ich do standardowych kategorii czasu zgodnie z BVDM
 • Przyporządkowywanie automatycznie rejestrowanego okresu czasu do zdefiniowanego przez użytkownika zdarzenia poprzez jednokrotne wybranie predefiniowanych przyczyn przestojów w oknie dialogowym na pulpicie sterowniczym
 • EventLog można również połączyć z blokowaniem wszystkich kolejnych aktywności wykonywanych na maszynie, tak aby występujące zdarzenia musiały być natychmiast wybierane przez operatora w celu przejrzystego gromadzenia danych w czasie rzeczywistym.
 • EventLog stanowi bazę skutecznego zarządzania lean management poprzez rejestrację i dokładne przyporządkowywanie każdego zdarzenia zdefiniowanego przez użytkownika.

Zbieranie danych produkcyjnych z maszyn innych producentów

 • LogoTronic umożliwia rejestrowanie danych produkcyjnych oraz danych z maszyn ze wszystkich maszyn innych firm za pomocą oprogramowania terminala LogoTronic BDE oraz LogoLinkBox.
 • Oprogramowanie terminala LogoTronic BDE umożliwia automatyczne rozpoczynanie i kończenie wszystkich zleceń na maszynach innych firm za jednym naciśnięciem przycisku
 • Automatyczna rejestracja czasów, wyprodukowanych ilości materiału oraz wszystkich zdarzeń występujących w poszczególnych procesach roboczych
 • Oprogramowanie terminala LogoTronic BDE zapewnia absolutną przejrzystość dotyczącą wszystkich produkujących maszyn

Raporty standardowe

 • Szybkie i bardzo dokładne generowanie raportów za pomocą jednego kliknięcia
 • Wybrane dostępne elementy raportów mogą być indywidualnie łączone w jeden raport i umożliwiają szybką kontrolę z wyraźnym naciskiem na najważniejsze dla firmy wskaźniki KPI
 • Kompleksowe informacje dotyczące zdefiniowanych okresów czasu, a także zdefiniowanych przez użytkownika meldunków i komentarzy operatora umożliwiają lepszą ocenę wskaźników wydajności

Raporty rozszerzone

 • Obliczone wskaźniki wydajności pozwalają na analizę wydajności Państwa maszyny i monitoring własnych standardów.
 • Raport PressProduction zapewnia szybką kontrolę wszystkich KPI dzięki czytelnej i jasnej wizualizacji wskaźników wydajności
 • Sortowanie nieproduktywnych czasów według obszarów zainteresowania pozwala Państwu lepiej ocenić wydajność maszyny, identyfikuje niewykorzystany potencjał i stanowi podstawę optymalizacji procesu.

Protokoły jakości

 • Powiązanie wszystkich protokołów jakości z odpowiednimi zleceniami w LogoTronic
 • Prosty dostęp do protokołów jakości za pomocą jednego kliknięcia umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów jakościowych związanych z zamówieniami
 • Znakomite protokoły jakości dotyczące Państwa zleceń druku pomagają zagwarantować wysoki standard produktów

LogoTronic Cockpit

 • Opcja LogoTronic Cockpit oferuje szerokie funkcje analizy, pozwalające na przejrzystą wizualizację bieżących danych produkcyjnych na pulpicie dashboard
 • Monitorowanie ogólnej efektywności urządzenia (OEE), czasów produkcji i wydajności produkcyjnej umożliwia identyfikację potencjałów usprawnień, ocenę postępów i unikanie powstawania makulatury
 • LogoTronic Cockpit motywuje zespół do wyznaczania sobie i przekraczania celów w czasie rzeczywistym, co pozwala na zwiększenie wydajności

LogoTronic Mobile

 • LogoTronic Mobile umożliwia przyjazne dla użytkownika monitorowanie produkcji za pomocą smartfonów, tabletów i urządzeń stacjonarnych
 • LogoTronic Mobile zwiększa elastyczność monitorowania maszyn przez całą dobę i analizowania efektywności urządzeń i personelu, bez konieczności Państwa obecności przy biurku
 • LogoTronic Mobile umożliwia mobilny dostęp do bieżącej produkcji w celu szybkiego reagowania na ewentualne usterki, a tym samym zwiększenia wydajności.

Manager konserwacji

 • Niezbędne narzędzie do zwiększenia niezawodności i wydłużenia okresu eksploatacji maszyn drukujących oraz poprawy efektywności kosztowej i stopy zwrotu z inwestycji
 • Jasno zdefiniowany przebieg prac konserwacyjnych minimalizuje zaległości w konserwacji i maksymalizuje dostępność urządzeń poprzez automatyczne planowanie regularnych lub zapobiegawczych prac konserwacyjnych
 • Pełna dokumentacja konserwacji ułatwia ocenę jej wyników, upraszcza i skraca czas przygotowania do audytu oraz maksymalizuje wartość sprzedażną Państwa maszyny

Ukształtujmy wspólnie cyfrową przyszłość

Co mówią nasi klienci?Opinie klientów

Dyrektor Zarządzający, Druckerei Silber Druck oHGWolfgang Silber


Dwa razy więcej zleceń z tym samym zespołem. Niesamowite! A teraz już wiemy: da się jeszcze więcej!"

Kierownik produkcji, Druckerei Silber Druck oHG Christian Mergard


„LogoTronic jest doskonałym łącznikiem pomiędzy płaszczyzną zarządzania i produkcji: dostarcza informacji do maszyn w celu dokonania wstępnych ustawień i kompleksowo przechwytuje dane produkcyjne w czasie rzeczywistym."

Zostańcie Państwo entuzjastami LogoTronic!Referencje klientów

Dlaczego to my jesteśmy Państwa najlepszym partnerem?Nagrody i wyróżnienia

Zamówić broszury drukowane
  Do zamówienia