Service CompleteZarządzanie projektem & Consulting

Od projektu po produkcję – towarzyszymy Państwu od samego początku

Gdy zdecydują się Państwo na zakup nowej offsetowej maszyny arkuszowej KBA, już od fazy planowania osobisty konsultant z zespołu Service Select służy Państwu wszelką pomocą. Oferujemy Państwu pełne wsparcie w sprawnej realizacji całego projektu, od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej maszyny po wybór najlepszego miejsca jej posadowienia i ocenę pierwszych wydrukowanych arkuszy. Zadbamy o dostarczenie maszyny w nienagannym stanie, profesjonalny montaż i rozruch w sposób zapewniający najwyższą jakość produkcji. Zatroszczymy się także o odpowiednie przeszkolenie Państwa pracowników.

Naszą intensywną opiekę nad Państwem roztaczamy nie tylko przez okres obowiązywania gwarancji maszyny, po jego upłynięciu także niezmiennie służymy Państwu wszelkim wsparciem.

  • Zarządzanie projektem bezpośrednio przez producenta
  • Wieloletnie doświadczenie wypływające z licznych udanych rozruchów maszyn
  • Osobiste doradztwo na przestrzeni całego cyklu życia maszyny
  • Odpowiednie przeszkolenie pracowników obsługujących maszynę
  • Na życzenie obecność instruktora KBA podczas produkcji
Informacje szczegółowe

Państwa osobisty konsultant przeprowadza analizy sięgające od zbadania systemu i wymagań po doradztwo w zakresie zarządzania energią.

Projektowanie

Państwa osobisty konsultant przeprowadza analizy sięgające od zbadania systemu i wymagań po doradztwo w zakresie zarządzania energią. Służy Państwu profesjonalnym wsparciem w zakresie doboru najlepszego miejsca posadowienia maszyny, wymagań wobec pracowników ją obsługujących i harmonogramu instalacji. Wszystkie uzgodnienia i wymagania zostają zapisane w dokumentacji projektowej i protokole przedinstalacyjnym.

Dostawa

Transport i wprowadzenie maszyny do zakładu odbiorcy na docelowe miejsce produkcji są realizowane przez wyselekcjonowanych i doświadczonych partnerów KBA. Na nas spoczywają koordynacja działań i troska o dostarczenie maszyny bez przeszkód.

Montaż                                                                                                                                                            

Nasi doświadczeni fachowcy dokonają sprawnego montażu Państwa maszyny. Ci specjaliści znają budowę maszyny do najmniejszej śrubki, a dzięki ciągłym szkoleniom mają kontakt z najnowszymi światowymi trendami rozwoju w branży. Doskonała koordynacja i jakość montażu są dla nas ważne, dlatego regularnie informujemy Państwa o postępie prac.

Instruktaż                                                                                                                                                     

Aby mogli Państwo uzyskać najlepsze wyniki produkcji na Waszej nowej maszynie, nasi doświadczeni technicy druku przeszkolą Państwa pracowników w trakcie instalacji. Główny nacisk jest kładziony na m. in. ustawienie maszyny dla zlecenia, pracę przy konsoli sterowania oraz prawidłową konserwację i dbałość o wszystkie ważne podzespoły. Przekażemy Państwa pracownikom aktualną wiedzę w dziedzinie technologii druku.

Odbiór maszyny

Aby Państwa maszyna mogła ruszyć z produkcją, konieczny jest jej profesjonalny odbiór (na oddzielne życzenie lub w ramach uzgodnionej umowy). Dodatkowo zalecamy obecność instruktora KBA podczas realizacji pierwszych zleceń. Na życzenie przeprowadzamy ich realizację w przedziale czasu określonym w umowie.

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia