KBA News Feed http://www.koenig-bauer.com/ pl Koenig & Bauer AG Tue, 17 Jul 2018 13:50:59 +0200 Tue, 17 Jul 2018 13:50:59 +0200 news-1060 Tue, 26 Jun 2018 08:53:46 +0200 Kamil Haczmerian dołączył do działu fleksograficznego KBA CEE https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/kamil-haczmerian-dolaczyl-do-dzialu-fleksograficznego-kba-cee/ Z dniem 1 czerwca br. Kamil Haczmerian objął stanowisko Sales Manager w dziale fleksograficznym KBA CEE. Odpowiada przede wszystkim za rozwój biznesu i sprzedaż maszyn wąskowstęgowych Nilpeter, a także za wsparcie działań serwisowych firmy świadczonych dla polskich klientów z rynku druku fleksograficznego.

Wzmocnienie struktur działu fleksograficznego KBA CEE ma ścisły związek z przejęciem przez nią – w drugiej połowie ub.r. – dystrybucji rozwiązań marki Nilpeter w naszym kraju. Na nowo objętym stanowisku Kamil Haczmerian zajmuje się pozyskiwaniem nowych oraz opieką nad dotychczasowymi użytkownikami maszyn tego duńskiego producenta, których w Polsce pracuje obecnie ponad 100. W jego gestii pozostaje także rozwijanie działań serwisowych działu fleksograficznego; obecnie w KBA CEE klientów z tego sektora obsługuje trzech wyspecjalizowanych techników.
Poza marką Nilpeter, dział fleksograficzny firmy oferuje też maszyny szerokowstęgowe KBA-Flexotecnica (wchodzącej – podobnie jak KBA CEE – w skład koncernu Koenig & Bauer). Wsparcie dla ich sprzedaży i dalszym rozwoju działalności KBA CEE w tym obszarze również znalazły się w gestii Kamila Haczmeriana.  

Kamil Haczmerian jest związany z branżą poligraficzną od 2011 roku. Do maja br. pracował w firmie Scorpio, w której przez sześć lat zajmował stanowisko kierownika działu technologii fleksograficznej. Był odpowiedzialny za sprzedaż i wdrażanie w drukarniach i przygotowalniach z tego segmentu rynkowego materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn i urządzeń pomocniczych.
Jest absolwentem łódzkiego Technikum Poligraficznego oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

Mówi Jan Korenc, prezes KBA CEE: „Pojawienie się Kamila Haczmeriana w zespole KBA CEE to znaczące wzmocnienie naszych struktur osobowych, odpowiedzialnych za rozwiązania do druku fleksograficznego. Dział ten obejmuje obecnie marki Nilpeter i KBA-Flexotecnica, ale nasze plany uwzględniają dalszy rozwój portfolio z tego segmentu rynkowego. Z tego względu wieloletnie doświadczenie naszego nowego pracownika, jego znajomość polskiego rynku i działających na nim klientów z pewnością okażą się bardzo cenne. Mamy nadzieję, że rozbudowa struktur sprzedażowych, jak również serwisowych KBA CEE w kontekście druku fleksograficznego będzie wyraźnym sygnałem, że traktujemy tę część naszej działalności bardzo poważnie i że nasza strategia zakłada dalsze zwiększanie udziałów KBA CEE w tym rynku”. 

]]>
news-1048 Tue, 19 Jun 2018 15:40:25 +0200 Prezentacje na żywo dotyczące digitalizacji procesów https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/prezentacje-na-zywo-dotyczace-digitalizacji-procesow/ • 640 specjalistów z dziedziny druku z prawie 40 krajów obserwowało pokazy na żywo • Inspirujące wykłady wprowadzające prowadzone przez ekspertów z dziedziny innowacji • Produkcja opakowań całkowicie połączona w sieci • Światowa premiera: sztanca płaska Ipress 106 K PRO • Usługi wykonywane w oparciu o przesyłane dane stają się rzeczywistością • Druk autonomiczny w praktyce • W przerwach sesje dotyczące produkcji opakowań high-volume oraz opakowań luksusowych
W swojej prezentacji wprowadzającej Ralf Sammeck, Dyrektor Zarządzający KBA-Sheetfed i Członek Zarządu Koenig & Bauer przedstawił 640 specjalistom dane i fakty dotyczące skutecznej ścieżki rozwoju firmy Koenig & Bauer w ostatnich latach.

Firma Koenig & Bauer należy do europejskich pionierów w dziedzinie digitalizacji procesów biznesowych. W ramach Dni Drzwi Otwartych w Radebeul odbywającego się w dniach 6. – 8. czerwca pod hasłem „Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services“ 640 użytkowników z prawie 40 krajów mogło przekonać się o tym, jak transformacja cyfrowa jest w stanie zmienić codzienną pracę drukarni, wpłynąć na optymalizację procesów produkcyjnych, stworzyć nowe ramy współpracy z klientami oraz poprawić rentowność przedsiębiorstwa.

Thomas Göcke, Dyrektor Marketingu & CRM w koncernie Koenig & Bauer mówił o marce oraz czynnikach wpływających na sukces firmy. Wyjaśnił także, w jaki sposób połączenie w sieć ludzi, maszyn oraz danych może zwiększyć dochodowość przemysłu poligraficznego

Specjaliści uczestniczący w evencie mieli okazję wziąć udział w sesjach na żywo, prezentujących możliwości usprawnienia procesów we wszystkich fazach produkcji drukowej, Lean Management oraz standaryzacji; co ma na celu m. in. zapobieganie powstawaniu błędów. Dodatkowo zademonstrowano pracujące w oparciu o dane rozwiązania serwisowe, wspomagające transparentne planowanie procesów produkcyjnych oraz działań serwisowych. Ralf Sammeck, Dyrektor Zarządzający KBA-Sheetfed i Członek Zarządu koncernu oraz Thomas Göcke, Dyrektor Marketingu i CRM przywitali gości oraz zaprezentowali im czynniki, jakie najsilniej wpłynęły na osiągnięcie sukcesu przez dział offsetu arkuszowego koncernu Koenig & Bauer. Są to m. in. strategiczne ukierunkowanie, koncentracja na wzrastających rynkach, wyróżniające się produkty, silni partnerzy oraz dbałość o zadowolenie klienta; osiągane między innymi w oparciu o cyfryzację oraz dostępne dzięki niej nowe oferty serwisowe. Podsumowanie: „Łączymy to, co wspomaga rozwój naszych klientów. Połączenie w sieć ludzi, maszyn i danych umożliwia stworzenie nowych modeli biznesowych, które sprawiają, że ich użytkownicy generują większe dochody“.

Gerriet Danz w swoim inspirującym wystąpieniu wzywał do łączenia elementów, jakie jeszcze nigdy nie były ze sobą łączone i kreowania w ten sposób dodatkowych korzyści dla klienta.

Wykłady wprowadzające prowadzone przez ekspertów z dziedziny innowacji

Wykłady wprowadzające podczas imprezy wygłosili panowie Gerriet Danz i Alexander Müller. Gerriet Danz jest od ponad dwóch dziesięcioleci jednym z najbardziej uznanych ekspertów z dziedziny innowacji w krajach niemieckojęzycznych. Jako dyrektor kreatywny międzynarodowej agencji BBDO wspierał on globalnych graczy i sam zakładał wiele przedsiębiorstw. W bieżącym roku prowadził także blog z Doliny Krzemowej dla Hamburger Abendblatt. Na bazie wielu przykładów z praktyki wiodących przedsiębiorstw wyjaśniał, w jaki sposób kreatywność, współpraca, dywersyfikacja oraz kultura błędów mogą przyczynić się do rozwijania nowych modeli biznesowych oraz kreowania dodatkowych korzyści dla klientów. Konkluzja: „Przemiany cyfrowe już nigdy nie będą tak powolne jak dziś“.

Alexander Müller jest ekspertem w zakresie cyfryzacji, innowacji oraz startup-ów. Jako CEO oraz właściciel platformy GEDANKENtanken wraz ze swoim zespołem buduje przedsiębiorstwo zajmujące się dokształcaniem. Jest on przekonany, że rewolucja cyfrowa oraz gwałtowny wzrost innowacyjności sprawiają, że żyjemy w czasach przełomowych, a ich skutków w przyszłości nawet nie możemy się domyślać.

Kompleksowe procesy cyfrowe w drukarni włączonej w sieć

Na wstępie maszyna Rapida 76 wyprodukowała wysokojakościowe opakowania luksusowe na kartonie metalizowanym w technologii LED-UV, przy zastosowaniu bieli kryjącej. Kompleksowa prezentacja pozwoliła na zapoznanie specjalistów z procesami cyfrowymi z wykorzystaniem systemu MIS Optimus Dash w połączeniu z LogoTronic Professional oraz Esko Equinox, maszyną Rapida 105 PRO, która wyprodukowała różne zlecenia przygotowane przez system MIS oraz sztancą płaską Ipress 106 K PRO. Dodatkowo widzowie mieli możliwość poznania rodziny aplikacji Rapida LiveApps oraz takich rozwiązań serwisowych jak PressCall, Visual Press Support, Performance Reports a także możliwości prowadzenia konserwacji zapobiegawczych. Sven Oswald, będący m.in. moderatorem naukowym w publicznej rozgłośni w Berlinie - Brandenburgii, czuwał nad łączeniem wszystkich wątków w całość i prezentował jednocześnie możliwości nowoczesnej komunikacji danych w drukarni połączonej w sieć.

Na oczach publiczności w systemie MIS Optimus Dash złożono zlecenia zawierające wszystkie niezbędne kroki pracy. Dzięki temu publiczność miała okazję przekonania się na żywo o elastyczności oraz prędkości pracy tego nowoczesnego systemu: od wprowadzania zlecenia aż po etap kalkulacji końcowej oraz rozliczania i wystawiania rachunku.

Po złożeniu zlecenia w systemie MIS zostało ono przekazane do maszyny Rapida 105 PRO. Wszelkie informacje przekazywane z systemu MIS za pośrednictwem ticketu JDF są natychmiast dostępne na stanowisku sterowania maszyny. Drukarz wykorzystuje informacje dotyczące zlecenia wraz z danymi wstępnych ustawień maszyny CIP3 do automatycznego wykonania ustawień maszyny. Po dokonaniu wymiany form drukowych, odpowiedniego ustawienia kolorów oraz korekty registrów inline rozpoczął się druk opakowań o poszerzonej przestrzeni barw 6c w oparciu o system Esko Equinox.

Produkcja i koszty pod stałym nadzorem

Dzięki systemowi LogoTronic Professional oraz funkcjom PressWatch i SpeedWatch wszystkie dane dotyczące maszyn oraz zakładu dostępne są dla kadry zarządzającej w dowolnym momencie – także przez smartfon lub tablet. Po zakończeniu zlecenia system LogoTronic Professional przesyła informacje dotyczące czasów produkcji oraz zużycia materiałów do systemu Optimus. Dodatkowo rejestrowane są nie tylko czasy produkcji, ale meldunki dotyczące danej maszyny: każde pobranie arkusza testowego czy każda przerwa produkcyjna są rejestrowane w powiązaniu ze zleceniem. System Optimus w sposób niezwykle czytelny umożliwia wygenerowanie raportu kosztowego z zestawienia czasów produkcji. Przedsiębiorstwo może od razu stwierdzić, czy produkcja była przeprowadzona w sposób ekonomiczny.

Po zakończeniu zlecenia produkcji opakowania jogurtu maszyna Rapida 105 PRO przeszła w sposób w pełni automatyczny do kolejnych zleceń. System ErgoTronic AutoRun stworzył kolejkę zleceń, w której wykorzystane zostały wstępnie ustawione przez użytkownika wartości, kroki robocze oraz procesy produkcyjne. On sam nie musiał już ingerować w produkcję. Dirk Winkler, Kierownik Działu Druku, komentował poszczególne, automatyczne kroki pracy i objaśniał je gościom. Rzut oka na system MIS pozwalał sprawdzić, jak wygląda wymiana informacji w systemie w teorii i w praktyce i co dokładnie dzieje się na maszynie Rapida 105 PRO.

Podczas sesji kończących spotkanie w części popołudniowej można było pogłębić informacje dotyczące systemu MIS Optimus w małych grupach.

Światowa premiera i po raz pierwszy w Radebeul: sztanca płaska Ipress 106 K PRO firmy KBA-Iberica wyposażona w ten sam nakładak, co maszyny offsetowe Rapida.

Druk i obróbka na żywo

Równolegle do prowadzonej produkcji drukowanej firma Koenig & Bauer zaprezentowała jako światową nowość sztancę płaską Ipress 106 K PRO podczas produkcji pudełek składanych. Sztanca wyposażona jest w dobrze znany klientom firmy i ceniony przez nich samonakładak pochodzący z maszyn Rapida. Wyróżniającymi ją detalami są zintegrowane rozdzielanie użytków, wysoki komfort obsługi, niezwykła dokładność registrów, krótkie czasy narządzania oraz elastyczne możliwości konfiguracji.

Innowacyjne usługi wykorzystują cyfrowe strumienie danych

Na zakończenie pokazów na żywo Dirk Winkler świadomie sprowokował błąd prowadzenia arkusza na maszynie Rapida 105 PRO. Następnie przy użyciu przycisku PressCall znajdującego się na stanowisku sterowania nawiązano łączność z linią Hotline.  Dział Hotline ma natychmiastowy dostęp do wszelkich niezbędnych danych, bez zbędnego opóźnienia w czasie i z pominięciem bariery językowej. Do usuwania występujących błędów drukarze oraz pracownicy serwisu mogą korzystać m.in. z systemu VisualPressSupport. Drukarz inicjuje przekaz video i łączy się w ten sposób z pracownikiem serwisu. Pracownik serwisu może z kolei nanieść na obraz swoje komentarze a także wyodrębnić pojedyncze obrazy i zapisać je. Dodatkowo serwisant może wyświetlić na ekranie urządzenia mobilnego znajdującego się przy maszynie dowolne dokumenty, aby w ten sposób wspomóc drukarza w rozwiązaniu problemu. Wszystkie dane są dodatkowo dokumentowane na platformie CRM i dostępne później także w przypadku kolejnych interwencji serwisu.

Zastosowanie innowacyjnych technik w serwisie: usługa VisualPressSupport pozwala na komunikację pomiędzy drukarzem a technikiem serwisu poprzez smartfon. Możliwe jest przekazywanie filmów video, nanoszenie na nich oznaczeń, zapis poszczególnych zdjęć i ich archiwizacja. Dodatkowo pracownik serwisu ma możliwość wyświetlania dokumentów na urządzeniu mobilnym znajdującym się przy maszynie, aby w ten sposób wspomóc rozwiązywanie problemów na miejscu.

Na bazie danych dostarczonych z maszyny Rapida firma Koenig & Bauer oferuje szereg dalszych usług cyfrowych. Użytkownicy posiadający podpisaną umowę zdalnej konserwacji oraz statyczne połączenie VPN (oparte o platformę Windows) otrzymają miesięczny raport wydajności, prezentujący dane wydajnościowe (bez odniesienia do poszczególnych zleceń) oraz raport KPI (Key Performance Indikators) ich maszyny w przejrzystej, graficznej formie. Podczas, gdy tego typu oferty stanowiące wartość dodaną maszyn innych producentów zainstalowanych na całym świecie znajdują się jeszcze w fazie wstępnej, w firmie Koenig & Bauer już się przyjęły.

Obok uzyskania jasnego obrazu faktycznych wydarzeń strumienie danych z maszyn Rapida pozwalają na proaktywne (np. dotyczące wykonywania konserwacji) prognozowanie wydarzeń. W tym celu firma Koenig & Bauer rozwinęła przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz metod optymalizacyjnych takich jak np. narzędzia Machine Deep Learning algorytmy pozwalające na rozpoznawanie pewnych wzorców. To z kolei umożliwia wczesną identyfikację zagrożenia awarią, a co za tym idzie – ich unikanie oraz odpowiednie planowanie koniecznych prac konserwacyjnych. Taki stały monitoring wymaga oczywiście zgody użytkownika. Celem długofalowym jest unikanie usterek i błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Dane przekazane przez system są do dyspozycji użytkownika w portalu klienta.

Sesje dotyczące druku opakowań typu high-volume

Podczas pozostałych, odbywających się już po przerwie sesji specjaliści mieli okazję zapoznać się z produkcją opakowań typu high-volume w zakresie dużych i średnich formatów oraz obejrzeć produkcję opakowań luksusowych prowadzoną na maszynie Rapida 106 wyposażonej w dwie wieże lakierujące a następnie na sztancy rotacyjnej Rapida RDC 106.

Sztanca rotacyjna Rapida RDC 106 podczas sesji popołudniowych dowodziła swojej niedoścignionej wydajności.

Podczas produkcji typu high-volume na sześciokolorowej maszynie Rapida 145 w centrum zainteresowania znalazła się wydajność produkcyjna maszyny dochodząca do 18.000 ark./h, a także druk autonomiczny w oparciu o funkcję AutoRun. Produkcja obejmowała opakowania do żywności oraz środków czystości w trybie Non – Stop. Podczas produkcji zastosowano konwencjonalne, niskomigracyjne farby firmy Huber, lakier dyspersyjny FoodSafe firmy Actega oraz karton GC1 o gramaturze 270 g/m2 firmy BillerudKorsnäs.

Siedmiokolorowa maszyna Rapida 106 z wyposażeniem umożliwiającym lakierowanie produkowała pudełka składane z wydajnością do 20.000 ark./h. Zadrukowi podlegały elementy w przestrzeni barw 4c oraz 7c, w oparciu o rozwiązanie Esko Equinox; co pozwoliło na wyraźne uwypuklenie zalet zadruku siedmiokolorowego w przypadku reprodukcji kolorów specjalnych.

Druk i obróbka opakowań luksusowych

Przy użyciu sześciokolorowej maszyny Rapida 106 wyposażonej w stację podwójnego lakierowania wyprodukowano opakowania środków ochrony zdrowia oraz kosmetyków. Produkcja przebiegała z zastosowaniem procesu LED-UV, foliowania in-line folią na zimno, uszlachetniania za pomocą lakieru UV oraz mikroprzetłoczeniami po drugim zespole lakierującym. Zaprezentowano także szybką zmianę zleceń oraz najnowszą generację techniki pomiarowej QualiTronic, między innymi z regulacją nafarbienia QualiTronic ColorControl.

 

Produkcja opakowań luksusowych przy wykorzystaniu folii na zimno na maszynie Rapida 106 wyposażonej w podwójną stację lakierującą. Zespół moderatorów (od lewej): Sven Kretzschmar, Mariann Thutewohl i Anne-Kathrin Gerlach fachowo odpowiadał na wszelkie pytania publiczności.

Na sztancy rotacyjnej Rapida RDC 106, będącej najszybszą sztancą na świecie, której wydajność dochodzi do 17.000 ark./h, nastąpiła dalsza obróbka obu zleceń. Rapida RDC zdobyła już szerokie uznanie dzięki możliwości wykorzystania w trzech segmentach produkcyjnych (opakowania, etykiety in-mould oraz akcydensy) oraz zastosowania pięciu procesów produkcyjnych (sztancowanie / rycowanie, sztancowanie i odsysanie okienek, rycowanie / przetłaczanie, oczyszczaniu). Jeden z pierwszych jej użytkowników zdecydował się właśnie na drugą maszynę tej serii.

Opakowanie środków ochrony zdrowia zostało oznakowane przy pomocy alfabetu Braille’a. Jednocześnie zostało ono poddane rycowaniu, sztancowaniu i oczyszczaniu. Do rozdzielania użytków zastosowano urządzenie Master Blanker firmy Laserck. Po dokonaniu szybkiej wymiany zlecenia także opakowanie kosmetyków zostało poddane rycowaniu, sztancowaniu i oczyszczaniu. Pracując z prędkością do 15.000 ark./h maszyna Rapida RDC 106 ponownie dowiodła, że jej możliwości w procesie produkcyjnym są niedoścignione.

]]>
news-1046 Tue, 19 Jun 2018 13:17:54 +0200 Sukces firmy Koenig & Bauer na targach Print4All https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/sukces-firmy-koenig-bauer-na-targach-print4all/ Firma Wipak Iberica zdobywa nagrodę FTA Europe Diamonds Awards dzięki maszynie Evo XD firmy KBA-Flexotecnica • ofensywa serwisowa firmy Flexotecnica w tzw. „active corner” • Flexotecnica prezentuje się na targach Print4All • Firma Wipak Iberica zdobywa nagrodę FTA Europe Diamonds Awards 2018 • Wzrastający rynek druku fleksograficznego Targi Print4All w Mediolanie okazały się być niezwykle owocne dla firmy Koenig & Bauer. W części stoiska zwanej „active corner” zaprezentowano bieżącą ofertę serwisową, jaka już dziś cieszy się powodzeniem wśród drukarzy rolowych. Produkty te weszły teraz także do portfolio serwisowego firmy Flexotecnica i zostały zaoferowane jej klientom. Zademonstrowano między innymi, jak za pomocą techniki „augmented reality” przy wsparciu urządzenia „smart glasses” można w szybszy sposób usunąć usterki występujące na maszynie. Specjaliści w zakładzie Koenig & Bauer za pomocą „smart glasses” mogą śledzić wizytę technika u klienta w czasie rzeczywistym i wesprzeć go podczas ewentualnych zatrzymań maszyny. Ponadto przedstawiono cały szereg nowych, zintegrowanych rozwiązań służących skróceniu czasu narządzania maszyny oraz redukcji ilości powstającej makulatury; a także dalszej optymalizacji mającej na celu poprawę jakości produkcji oraz redukcję zapotrzebowania energii. „Otrzymane przez nas informacje zwrotne były nadzwyczaj pozytywne. Nasza oferta serwisowa, gwarantowana przez nas jakość urządzeń oraz opracowane nowe technologie spotkały się ze znakomitym przyjęciem klientów – to słowa Stefano Squarcina, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w KBA-Flexotecnica.

 „BEST IN SHOW” – nagroda dla firmy Wipak Iberica

Już po raz drugi po 2016 roku FTA Europe przyznało nagrody Diamonds Awards podczas targów Print4All. Wielkim wygranym wieczoru okazała się być firma Wipak Iberica. Przedsiębiorstwo zdobyło zarówno nagrodę w kategorii „FLEXO PRINT ON FILM – WIDE WEB” (druk w technice fleksograficznej na folii – szeroka wstęga), jak i „BEST IN SHOW” – nagrodę za najlepszy druk spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w targach. Dostarczone przez Wipak Iberica wzory zostały wydrukowane na maszynie Evo XD firmy Flexotecnica. Stefano Squarcina tak podsumował wieczór: „Cieszymy się bardzo, że firma Wipak Iberica zdobyła dwie nagrody dzięki naszej maszynie”. Organizacja FTA Europe została założona w 2015 roku i reprezentuje wspólne interesy sześciu europejskich organizacji związkowych przemysłu fleksograficznego oraz oddaje im do dyspozycji wspólną platformę służącą wspieraniu wymiany doświadczeń i współpracy europejskiej.

W „active corner” KBA-Flexotecnica podczas targów Print4All w centrum zainteresowania znajdowały się zarówno znane już klientom jak i nowe oferty serwisowe.

Firma Wipak produkuje wysokojakościowe wyroby dla przemysłu opakowaniowego

Grupa Wipak opracowuje i produkuje z niezmiennie wysoką jakością innowacyjne wyroby dla przemysłu opakowaniowego branży spożywczej oraz instrumentów i urządzeń medycznych. Firma Wipak należy do działu opakowaniowego fińskiego koncernu Wihuri. Grupa zatrudnia na całym świecie ponad 5.000 współpracowników. Dodatkowo przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi wsparcia technicznego. Rozwój produktów, design opakowań oraz druk na folii stanowią solidne podstawy koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Nagroda FTA Europe Diamond Awards 2018 dla firmy Wipak Iberica (od lewej do prawej): Angel Puy, Wipak Iberica; Jaime Herranz, Wipak Iberica; Sante Conselvan, Prezes FTA Europe, Wim Buyle, Wiceprezes FTA Europe.

 

 

]]>
news-937 Mon, 19 Mar 2018 09:53:08 +0100 Kent-Pak inwestuje w wielkoformatową maszynę arkuszową Rapida 164-7+L ALV3 firmy Koenig & Bauer https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/kent-pak-inwestuje-w-wielkoformatowa-maszyne-arkuszowa-rapida-164-7-l-alv3-firmy-koenig-bauer/ Kilka miesięcy temu park sprzętowy firmy Kent-Pak z Bardo k. Kłodzka wzbogaciła pierwsza w jej historii offsetowa maszyna drukująca – wielkoformatowa Rapida 164-7+L ALV3. Pozwoliła ona temu dynamicznie rozwijającemu się przedsiębiorstwu na zadrukowywanie we własnym zakresie wszystkich wytwarzanych tu opakowań kartonowych; wcześniej usługa ta była zlecana na zewnątrz. Siedmiozespołowa maszyna z wieżą lakierującą, wyposażona w dbające o wysoką jakość, liczne systemy kontrolno-pomiarowe, umożliwia też różnorodne uszlachetnianie finalnych wydruków, np. w zakresie lakierowania matowego i UV. Kent-Pak to firma z polskim rodowodem, od 2004 roku specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wysokiej klasy opakowań kartonowych z tektury falistej oraz litej. Realizowany tu asortyment obejmuje m.in. opakowania standardowe (na bazie katalogu FEFCO), opakowania wystawowe (stendy) oraz opakowania typu SRP (shelf ready packaging). Od 2011 roku Kent-Pak działa w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 5 tys. m2, zatrudniającym 50 wykwalifikowanych pracowników. Wyposażony jest on w najnowszy sprzęt do przetwórstwa tektury (m.in. w urządzenia do kaszerowania, która to usługa oferowana jest tu od początku działalności), a od niedawna – także w wielkoformatową, bogato wyposażoną maszynę drukującą Rapida 164-7+L ALV3, dostarczoną przez KBA CEE – regionalną filię Koenig & Bauer.
O przesłankach do inwestycji w tak zaawansowane rozwiązanie mówi Krzysztof Plackowski – prezes zarządu firmy Kent-Pak: „Z roku na rok odnotowujemy wzrost zarówno wartościowy, jak też ilościowy. W roku 2016 osiągnęliśmy poziom produkcji pozwalający na obłożenie własnej maszyny offsetowej w stopniu umożliwiającym uzyskanie zakładanego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie braliśmy też pod uwagę rosnące potrzeby w zakresie elastyczności dostaw oraz jakości realizowanej produkcji. Mając na uwadze rozmowy z naszymi kluczowymi klientami, m.in. jedną z wiodących sieci sprzedaży detalicznej, staraliśmy się dopasować potencjał maszyny do potrzeb rynkowych”.

Wielkoformatowa Rapida 164-7+L ALV3 rozpoczęła pracę w firmie Kent-Pak pod koniec ub.r.

Mimo, że była to pierwsza maszyna w historii firmy Kent-Pak, wybór padł na bardzo rozbudowaną konfigurację. KBA Rapida 164-7+L ALV3 jest wyposażona w siedem agregatów drukujących i wieżę lakierującą. Oferuje zadruk arkusza w formacie maksymalnym 1190 x 1640 mm z prędkością do 15 tys. ark./h. Posiada pakiet CX, umożliwiający zadrukowywanie surowców o grubości do 1,2 mm. Z myślą o tego typu asortymencie została podniesiona o 420 mm i przygotowana do pracy hybrydowej, uwzględniającej drukowanie farbami konwencjonalnymi oraz UV, jak również uszlachetnianie lakierami UV czy dyspersyjnymi oraz uzyskiwanie ciekawych efektów hybrydowych. W skład jej wyposażenia wchodzą m.in.: sensoryczny system nakładania bez marki bocznej – SIS, system w pełni automatycznej zmiany form drukowych – FAPC, specjalnie powleczone kałamarze farbowe – EasyClean, wielofunkcyjne urządzenie do mycia obciągów gumowych i cylindrów dociskowych – CleanTronic Multi, systemy symultanicznego mycia wałków farbowych – DriveTronic SRW oraz energooszczędne systemy suszenia – VariDry Blue IR/TL/UV. Co więcej, maszyna zamówiona przez Kent-Pak została wzbogacona o liczne rozwiązania kontrolno-pomiarowe: ErgoTronic ColorControl z funkcją pomiaru spektralnego, QualiTronic ColorControl z możliwością przedstawienia w czasie rzeczywistym każdego z drukowanych arkuszy (LiveView) oraz system protokołowania QualiTronic QualityPass.

Od lewej: Grzegorz Szymczykowski (KBA CEE), Krzysztof Plackowski (Kent-Pak), Jan Korenc i Andrzej Wasielak (obaj KBA CEE).

„Konfigurując maszynę kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebami rynku, ale też doświadczeniami jej producenta – firmy Koenig & Bauer. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie ergonomiczne, wydajne, jak również – według naszej wiedzy – jedyne w Polsce w kontekście uwzględnionej tu liczby agregatów, systemów kontroli jakości online, krótkich czasów ustawień czy ekonomiki produkcji. Zainstalowane w niej systemy kontrolno-pomiarowe sprawdzają jakość w trybie inline, korygując ustawienia maszyny. Prowadzimy również zgodną z normą ISO kontrolę spektralną i wizualną w trakcie produkcji, używając m.in. odpowiednich systemów zainstalowanych w maszynie”. Pomiar i kontrola nafarbienia odbywa się tu w ustandaryzowanych warunkach, a na udokumentowanie produkcji dla klientów pozwala rozbudowany system raportowania, bazujący na tzw. score-teście, ujętym w systemie QualiTronic QualityPass.
Jak zapewnia prezes zarządu firmy Kent-Pak, wybór rozwiązania Koenig & Bauer poprzedziła dogłębna analiza rynku: „Myśląc o nowym zakupie, prowadziliśmy rozmowy z trzema wiodącymi producentami z Europy. Wykonaliśmy szereg testów interesujących nas, przykładowych prac, sprawdzając czas narządzania czy ilość generowanych odpadów. Braliśmy pod uwagę także obsługę posprzedażową i serwisową. Uwzględniając wszystkie te elementy, zarówno w kontekście kosztów jak i wydajności produkcji, zdecydowaliśmy się na maszynę Koenig & Bauer”.

Rapida 164-7+L ALV3 pracuje w firmie Kent-Pak od kilku miesięcy, a korzyści wynikające z jej wdrożenia – jak zapewnia Krzysztof Plackowski – pojawiły się natychmiast: „Dzięki tej inwestycji obniżyliśmy koszty druku oraz transportu, uzyskując wzrost konkurencyjności i większą elastyczność pod względem terminów realizacji zleceń. Do nowej maszyny trafiły wszystkie prace zlecane wcześniej na zewnątrz, ale udało nam się też pozyskać nowe zlecenia – zarówno na sam druk, jak i produkcję całych opakowań”.
W maszynie zadrukowywane są przede wszystkim papiery pokryciowe typu GD oraz GC, w różnych kombinacjach pod względem stosowanych kolorów i lakierów. Gros asortymentu wykonywanego przez Kent-Pak powstaje w technologii konwencjonalnej, ale z uwzględnieniem różnorodnych uszlachetnień, m.in. z zastosowaniem lakierów matowych czy UV w trybie inline.
Krzysztof Plackowski dodaje, że obecnie maszyna pracuje w systemie dwuzmianowym przez pięć dni w tygodniu: „Z miesiąca na miesiąc jej obłożenie wzrasta, więc zapewne w niedalekiej przyszłości uruchomimy z myślą o niej także trzecią zmianę. Dopasowaliśmy bowiem zarówno jakość jak i wydajność produkcji do zakładanych celów, jesteśmy gotowi na kolejne wzrosty także w kontekście posiadania już dziś wykwalifikowanego personelu do obsługi maszyny. M.in. dzięki tej inwestycji realizujemy naszą strategię wzrostu i ekspansji, zarówno na rynku krajowym, jak też zagranicznym, eksportując produkcję do Czech, Niemiec czy Holandii”.

Krzysztof Plackowski chwali sobie nie tylko jakość i wydajność maszyny, ale też obsługę posprzedażową zapewnianą przez jej dostawcę: „Chciałbym podkreślić, że technicy KBA CEE zadbali o bardzo sprawny i profesjonalny montaż oraz uruchomienie maszyny. Mieliśmy też odpowiednie wsparcie ze strony dostawcy w pierwszych miesiącach, będących okresem nauki naszych drukarzy i ich pomocników, gdyż żaden z nich nie pracował wcześniej przy tak dużej i nowoczesnej maszynie. Wszelkie problemy są rozwiązywane przez hotline lub drogą zdalną przez Internet. Gdy w rachubę wchodzą kwestie mechaniczne, pomoc jest natychmiastowa, a ze względu na lokalizację naszą oraz dostawcy wszelkie części zamienne są dostępne od ręki. Serwis i obsługa posprzedażowa KBA CEE to wzór do naśladowania dla innych firm. Jak już wspomniałem, m.in. jej poziom zdecydował o wyborze dostawcy maszyny. Chciałbym w tym miejscu pogratulować zarządowi KBA CEE takich techników i sprzedawców”.
Jan Korenc – prezes KBA CEE, dodaje: „Jesteśmy dumni z faktu, że po wielowątkowej analizie rynkowej kierownictwo firmy Kent-Pak zdecydowało się na rozwiązanie Koenig & Bauer. Zwłaszcza, że była to pierwsza maszyna drukująca w jej kilkunastoletniej historii, w dodatku – bardzo rozbudowana. Mamy tu do czynienia z niesztampową konfiguracją, pozwalającą na zróżnicowaną produkcję, a całości dopełniają zaawansowane systemy kontrolno-pomiarowe. Miło nam również słyszeć tyle ciepłych słów w kontekście obsługi posprzedażowej i serwisowej. Kładziemy na ten aspekt działalności duży nacisk i cieszymy się, że jest to doceniane przez naszych klientów. Kierownictwu i całej załodze firmy Kent-Pak życzymy samych sukcesów i dalszego, dynamicznego rozwoju, stymulowanego m.in. przez niedawne wdrożenie maszyny Rapida”.

]]>
news-936 Mon, 19 Mar 2018 09:39:15 +0100 Sylwester Piec dołącza do działu sprzedaży offsetowych maszyn arkuszowych KBA CEE https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/sylwester-piec-dolacza-do-dzialu-sprzedazy-offsetowych-maszyn-arkuszowych-kba-cee/ Z dniem 1 marca br. Sylwester Piec objął stanowisko regionalnego szefa sprzedaży maszyn arkuszowych w firmie KBA CEE. Jest odpowiedzialny za działania handlowe i opiekę posprzedażową nad klientami z Polski środkowej oraz północno-wschodniej. Zastąpił na nowym stanowisku Jacka Nieszczerzewicza, który rozstał się z firmą KBA CEE. Sylwester Piec swoją przygodę z branżą poligraficzną rozpoczął w 1999 roku jako serwisant maszyn introligatorskich. Następnie zajął się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, by w 2005 roku związać się po raz pierwszy z marką Koenig & Bauer; w firmie KBA-Grafitec przez kilka lat był odpowiedzialny za sprzedaż maszyn małoformatowych. Następnie obszarem jego działalności były – ponownie – materiały eksploatacyjne oraz komponenty do maszyn drukujących. Od 1 marca r. Sylwester Piec po raz drugi dołączył do lokalnego działu handlowego Koenig & Bauer.

Mówi Jan Korenc, prezes KBA CEE: „Cieszymy się, że ponownie w naszych strukturach sprzedażowych pojawił się Sylwester Piec – przed laty związany już z marką Koenig & Bauer, a więc znający jej rozwiązania, a zarazem – bardzo doświadczony we współpracy z polskimi drukarniami offsetowymi. Mamy nadzieję, że jego wiedza i staż na rynku poligraficznym będą znaczącym wzmocnieniem całego działu handlowego KBA CEE”.

]]>
news-904 Tue, 13 Feb 2018 15:14:36 +0100 Spotkanie prasowe KBA CEE: podsumowanie roku 2017 i strategiczne plany na rok 2018 https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/spotkanie-prasowe-kba-cee-podsumowanie-roku-2017-i-strategiczne-plany-na-rok-2018/ 5 lutego br. w warszawskim Hotelu Bellotto odbyło się doroczne spotkanie kierownictwa firmy KBA CEE z przedstawicielami polskich mediów branżowych. Stało się ono okazją do podsumowania działalności firmy Koenig & Bauer w ważnym dla niej roku 2017 (obchodziła w nim 200-lecie istnienia) i przedstawienia strategicznych planów na rok 2018, głównie w kontekście regionu Polski, Czech i Słowacji, obsługiwanego przez KBA CEE. Zaprezentowano podczas niego również wyniki sprzedaży, omówiono pozycję rynkową i stale rozbudowywane portfolio firmy. Warszawskie spotkanie rozpoczął Paweł Krasowski – Marketing & Product Manager, który podziękował dziennikarzom za obecność. Następnie przedstawił agendę wydarzenia, w którym z ramienia KBA CEE wzięli udział również: Jan Korenc – prezes zarządu i Grzegorz Szymczkowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu. Zaznaczył jednocześnie, że spotkania prasowe organizowane przez firmę stały się już swego rodzaju tradycją, stanowiąc okazję do zacieśnienia relacji kierownictwa Koenig & Bauer z mediami oraz bezpośredniego przekazania najważniejszych informacji na temat firmy.
Jan Korenc rozpoczął swoją prezentację od podania aktualnej ceny akcji Koenig & Bauer (firma jest notowana na giełdzie we Frankfurcie), podkreślając w ten sposób jej bardzo dobrą i stabilną kondycję finansową. Przypomniał jednocześnie, że nawet w czasach ostatniego kryzysu, jaki dotknął branżę poligraficzną (lata 2008-2009), firma nie sięgnęła po żadną formę pomocy finansowej ze strony instytucji państwowych ani bankowych.
Jan Korenc scharakteryzował obecną strukturę grupy Koenig & Bauer podkreślając, że ponad 50% jej obrotów stanowią przychody ze sprzedaży realizowanej przez KBA-Sheetfed, jednostkę zajmującą się produkcją arkuszowych maszyn offsetowych. Przedstawił też założenia koncernu na lata 2018-2021: wzrost organiczny rzędu 4% rocznie, zyskowność na poziomie 4-9%, utrzymanie odpowiedniej elastyczności działań (redukującą poziom ryzyka biznesowego), dalsze zwiększanie przychodów z usług serwisowych, utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie 45% oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym netto.
Następnie omówił aktualną sytuację spółki  KBA CEE, która odnotowała kolejny udany rok. „Najlepszym tego potwierdzeniem jest przyznany nam ponownie tytuł The Best Agent 2017 dla najlepszej filii Koenig & Bauer w skali globalnej. Warto dodać, że w roku 2016 zajęliśmy drugie, zaś w 2015 – pierwsze miejsce w tym wewnętrznym rankingu, uwzględniającym szereg czynników i parametrów” – mówił prezes KBA CEE.
Podkreślił jednocześnie, że na dobre wyniki firmy nie bez wpływu pozostaje stabilny  stan gospodarek w krajach, które KBA CEE obejmuje swym zasięgiem: Polsce, Czechach i na Słowacji. Tu przytoczył wybrane dane makroekonomiczne, m.in. odnotowane w 2017 i prognozowane na 2018 rok wartość PKB i produkcji przemysłowej oraz stopę bezrobocia.

Od lewej: Paweł Krasowski, Jan Korenc i Grzegorz Szymczykowski.

Obecnie KBA CEE jest 4. filią Koenig & Bauer pod względem przychodów ze sprzedaży oraz 6. w kontekście przychodów z usług serwisowych. „To znakomite osiągnięcie, gdyż plasuje nas przed wieloma większymi od Polski rynkami, np. krajów Europy Zachodniej” – mówił Jan Korenc.
W trzech krajach obsługiwanych przez KBA CEE pracuje w sumie ponad 500 maszyn marki Koenig & Bauer (arkuszowych, zwojowych i fleksograficznych). Spółka zatrudnia 45 osób, z czego ponad połowa to pracownicy działu serwisu. Jak podkreślał Jan Korenc, struktury serwisowe KBA CEE (uwzględniające także podmioty zewnętrzne) liczą sobie ok. 40 specjalistów w tej dziedzinie. „Nasz dział serwisu jest dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu – podkreślał. – Jego struktura i współpraca serwisantów ze wszystkich trzech krajów sprawiają, że klienci mogą czuć się w pełni bezpieczni. Co ciekawe, w wielu przypadkach do rozwiązania problemu wystarcza kontakt zdalny – tu sprawdza się znakomicie nasza mobilna platforma sprzedażowo-serwisowa”.
W roku 2017 firma KBA CEE dostarczyła do Polski w sumie ponad 20 urządzeń, z których większość stanowiły offsetowe maszyny arkuszowe z serii Rapida w różnych konfiguracjach i klasach formatowych. Jan Korenc przytoczył przykłady kilku z nich, m.in. 17-agregatowej maszyny zainstalowanej w łódzkim zakładzie firmy Amcor. Sprzedaż uzupełniają wdrożenia oprogramowania MIS czeskiej firmy Cicero Group, reprezentowanej w Polsce na zasadach wyłączności przez KBA CEE.
„Nasze cele na miniony rok zostały zrealizowane w całości – mówił prezes spółki. – Sprzedaż maszyn pozostała na stabilnym poziomie, odnotowaliśmy też dalszą rozbudowę usług serwisowych, co zaowocowało zyskiem EBIT. Co istotne, od ubiegłego roku nasze wyniki finansowe stanowią część skonsolidowanych wyników całej grupy Koenig & Bauer, zatem działania w Polsce, Czechach i na Słowacji mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w danych podawanych co kwartał przez centralę. Dużym wyzwaniem była dla nas w ubiegłym roku dalsza informatyzacja w zakresie sprzedaży i serwisu, w tym uporządkowanie i poprawa jakości przetwarzanych danych. Jednak firma to przede wszystkim ludzie, dlatego stale inwestujemy w podnoszenie ich kwalifikacji, motywujemy do jeszcze lepszej pracy, wciąż zatrudniamy też kolejne osoby, m.in. w związku z powołaniem do życia dedykowanego działu fleksografii”.
Tu Jan Korenc nawiązał do niedawno podpisanej umowy dystrybucyjnej z duńską firmą Nilpeter, produkującą maszyny wąskowstęgowe dedykowane produkcji etykietowej i opakowaniowej. „Jednym z naszych wyzwań na rok 2018 jest dalsza rozbudowa i wzmacnianie struktur sprzedażowych i serwisowych, związanych z pojawieniem się w naszej ofercie tej marki. W ramach tego samego działu obsługiwani są też potencjalni i obecni użytkownicy maszyn KBA-Flexotecnica. Nasze portfolio zostało wzbogacone także o nowe urządzenia introligatorskie, z myślą o których także podejmujemy szereg działań w obszarze sprzedaży i serwisu. Musimy przy tym odpowiednio rozłożyć akcenty między naszą bazową działalnością, a więc rynkiem arkuszowego druku offsetowego, a pozostałymi obszarami biznesu KBA CEE”.
Na zakończenie swojego wystąpienia Jan Korenc wymienił najważniejsze przewagi Koenig & Bauer, decydujące o sukcesach odnoszonych przez całą grupę: „Stoi za nami ponad 200 lat doświadczenia w budowie maszyn, a przy tym pozostajemy firmą innowacyjną i patrzącą w przyszłość. Co ważne, także zorientowaną na klienta, a przy tym – jak sądzimy – niezawodną, wiarygodną i przyjazną. Grupa Koenig & Bauer notuje stabilne wyniki finansowe, jest liderem rynkowym i technologicznym w wielu obszarach, z odpowiednio zdywersyfikowanym portfolio. Stawiamy na elastyczność, dostarczając rozwiązania i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zaś nasze maszyny i stojącą za nimi myśl inżynieryjną cechuje najwyższa precyzja i jakość” – podsumował Jan Korenc.

Nowości w portfolio Koenig & Bauer
Z nowymi rozwiązaniami w poszczególnych segmentach, na których firma Koenig & Bauer jest obecna, zapoznał dziennikarzy Grzegorz Szymczykowski. Zaczął od maszyn arkuszowych, które – jak stwierdził – stanowią swego rodzaju DNA niemieckiego producenta. W ostatnim czasie bowiem w produkowanych w Radebeul maszynach i towarzyszących im rozwiązaniach pojawiło się sporo nowości technologicznych.
Na wstępie Grzegorz Szymczykowski przybliżył nowej generacji systemy kontrolno-pomiarowe, wspomagające obsługę maszyn z serii Rapida. Wśród nich na szczególną uwagę – zdaniem prelegenta – zasługują zaktualizowane bądź zupełnie nowe wersje modułów i opcji takich jak: QualiTronic ColorControl (pomiar i kontrola kolorystyczna oraz sterowanie nafarbieniem inline); QualiTronic Print Check, QualiTronic PDF Check i QualiTronic PDF High Resolution oraz QualiTronic Sheet Ident (zintegrowany w samonakładaku moduł znakowania arkuszy).
Grzegorz Szymczykowski poświęcił sporo miejsca nowym rozwiązaniom utrwalania wydruków, zwłaszcza systemowi VariDry LED-UV, bazującemu na nowej, energooszczędnej i proekologicznej technologii. Przedstawił koncepcję różnych modeli suszarek VariDry (UV, HR-UV, LED-UV), koncentrując się na zaletach ostatniego z wymienionych: wyeliminowaniu czasu rozgrzewania się lamp i trybu oczekiwania, dostosowaniu ilości emitowanej energii do rozmiarów obsługiwanego arkusza, bardzo długiej żywotności lamp LED-UV, wysoką redukcją zużycia energii w porównaniu z wcześniejszą generacją suszarek LED, braku emisji ozonu i innych.
Kolejny z przedstawionych systemów – ErgoTronic AutoRun – to nowe oprogramowanie Koenig & Bauer, mające jeszcze bardziej zautomatyzować pracę i obsługę maszyn z serii Rapida. Pojawiły się tu – jak podawał Grzegorz Szymczykowski – tzw. „inteligentne” rozwiązania, mające w wielu przypadkach wręcz wyręczać operatora. „Z chwilą zakończenia wcześniejszej pracy ErgoTronic AutoRun automatycznie rozpoczyna procesy zmiany zlecenia oraz narządzania – mówił. – Po przezbrojeniu maszyny następuje – także w sposób automatyczny – wznowienie produkcji kolejnego zlecenia. Po przezbrojeniu, procesy kontroli kolorystycznej, pasowania i weryfikacji drukowanej zawartości też przebiegają automatycznie. Po otrzymaniu informacji o właściwej pierwszej odbitce realizowana jest produkcja całego zlecenia. Mamy tu zatem do czynienia z nieco futurystyczną wizją drukarni, ale zapewniam Państwa, że są już w Polsce zakłady, które myślą o wdrożeniu tego typu zaawansowanych rozwiązań”.
Ich uzupełnieniem jest stworzona przez Koenig & Bauer aplikacja Rapida LiveApp, umożliwiająca monitorowanie pracy maszyn Rapida z poziomu urządzenia przenośnego. Poza statusem maszyny, dostarcza ona w czasie rzeczywistym wielu innych cennych informacji dotyczących przebiegu produkcji, np. ilości zużywanej energii, papieru czy farby.

Kolejna część wystąpienia Grzegorza Szymczykowskiego poświęcona była pozostałym maszynom i urządzeniom znajdującym się w portfolio grupy Koenig & Bauer. Zaprezentował on m.in. sztance płaskie produkowane przez KBA-Iberica (produkowane w Hiszpanii i oferowane obecnie w sześciu wariantach), a także sztance rotacyjne Rapida RDC106. Te ostatnie wytwarzane są przez zakłady w Radebeul i - jak zapewniał Grzegorz Szymczykowski – oferują szereg przewag technologicznych w kontekście szybszego czasu narządu, przygotowania formy wykrojnika czy wydajności. Są one dedykowane aplikacjom etykietowym, w tym IML, akcydensowym i opakowaniowym. Następnie przedstawił zwojowe maszyny inkjetowe z serii RotaJet (obsługujące wstęgę o szerokości 1380 mm bądź 2250 mm, o zmiennym odcięciu); pracujące w trybie inline sztance do maszyn fleksograficznych – CorruCUT; maszyny fleksograficzne KBA-Flexotecnica (budowane we Włoszech w kilku wariantach: EVOXD S/N – kompaktowym do prac niskonakładowych, EVOXD – klasy mid-range oraz wysokonakładowym EVOXG i EVOXG LR; zadrukowujące folie, papiery i kartony); oraz rozwiązania specjalne oferowane przez spółki-córki Koenig & Bauer (KBA-Metronic, KBA-Metalprint, KBA-Kammann i KBA-Notasys).

Co nowego w KBA CEE?
Drugą część swojego wystąpienia Grzegorz Szymczykowski poświęcił nowościom i usprawnieniom w działalności KBA CEE jako regionalnego przedstawicielstwa Koenig & Bauer. Rozpoczął od struktur serwisowych, podkreślając ich rolę w sukcesach rynkowych odnoszonych przez firmę (potwierdzanych m.in. przez wcześniej przytaczane, wewnętrzne rankingi Koenig & Bauer). Tu wspomniał o kilku aspektach współpracy z klientem i różnych jej wariantach: „Najbardziej oczywistym obszarem działalności każdego serwisu jest reagowanie w przypadku awarii maszyny. My jednak idziemy dalej, oferując szereg rozwiązań o charakterze prewencyjnym. Zapewniamy też konsulting i szeroko rozumiane wsparcie przez cały okres użytkowania maszyny przez klienta”. Nawiązując do prezentowanej wcześniej aplikacji Rapida LiveApp, Grzegorz Szymczykowski wspomniał też o zintegrowanym z nią zdalnym rozwiązaniu serwisowym – PressCall Mobile.
Następnie wymienił wybrane ubiegłoroczne wydarzenia w działalności KBA CEE: podpisanie umowy dystrybucyjnej z duńską firmą Nilpeter, produkującą wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne i hybrydowe (dotyczy ona wyłącznie rynku polskiego); rozwój w obszarze systemów MIS czeskiej firmy Cicero Group; udział w licznych imprezach branżowych (m.in. w Sympozjum Poligraficznym firmy Chespa, gdzie zaprezentowane zostały rozwiązania KBA-Flexotecnica); wyjazd polskich klientów na pokazy maszyn sztancujących do zakładów KBA-Iberica w Barcelonie oraz tradycyjną wizytę studentów kierunków poligraficznych z Warszawy i Łodzi w zakładach w Radebeul i u wybranych użytkowników maszyn Rapida z Polski i Niemiec.

]]>
news-887 Wed, 17 Jan 2018 10:18:39 +0100 Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej maszyna Rapida 105-PRO 5+L ALV2 w Fabryce Kart Trefl-Kraków https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/pierwsza-w-europie-srodkowo-wschodniej-maszyna-rapida-105-pro-5-l-alv2-w-fabryce-kart-trefl-krakow/ Pod koniec ub.r. firma KBA CEE zrealizowała wdrożenie pierwszej w tej części Europy pełnoformatowej maszyny offsetowej Rapida 105-PRO 5+L ALV2. Jej użytkownikiem stała się Fabryka Kart Trefl-Kraków – największy polski producent kart do gry, a zarazem firma związana z marką Koenig & Bauer od końca lat 80. ubiegłego wieku. Nowa maszyna znacząco zwiększyła potencjał działającej tu drukarni offsetowej, stając się ważnym elementem planu ekspansji Fabryki Kart Trefl-Kraków na rynki całego świata. Fabryka Kart Trefl-Kraków to przedsiębiorstwo o bardzo bogatych tradycjach. Założone w 1947 roku jako Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych (KZWP), od początku specjalizuje się w produkcji kart do gry – jest m.in. twórcą kultowej gry karcianej dla dzieci „Czarny Piotruś” czy dedykowanych kart do skata. Przez dziesięciolecia istnienia firma stworzyła i wyprodukowała setki wzorów kart, z których część powstała we współpracy z krakowską Akademią Sztuk Pięknych oraz wybitnymi polskimi projektantami graficznymi. Krokiem milowym dla przedsiębiorstwa był przełom lat 80. i 90. gdy zrealizowane zostały tu ważne inwestycje technologiczne, m.in. w nową maszynę produkcji KBA-Planeta. Wkrótce po prywatyzacji KZWP, datowanej na 1997 rok, została ona zastąpiona kolejnym rozwiązaniem marki Koenig & Bauer – Rapida w formacie B1. „Nowym rozdaniem” dla Fabryki Kart Trefl-Kraków okazał się rok 2014, gdy firma przeniosła się do nowoczesnego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Podłężu k. Krakowa. Miniony rok przyniósł kolejne inwestycje w nowe rozwiązania sprzętowe, mające zwiększyć wydajność i jakość realizowanej tu produkcji – m.in. w pełnoformatową maszynę Rapida 105-PRO 5+L ALV2.

Adam Ślażyński - regionalny szef sprzedaży KBA CEE, Stanisław Wiązowski - dyrektor Fabryki Kart Trefl-Kraków, Paweł Łaskuda - operator maszyny Rapida, Jan Korenc - prezes KBA CEE, Jan Polak - prezes Fabryki Kart-Trefl Kraków.

Jej konfiguracja umożliwia zadrukowywanie – z maksymalną prędkością 17 tys. arkuszy B1/h – zarówno kart będących podstawą realizowanego tu asortymentu, jak też elementów gier (których karty stanowią część) czy opakowań do nich. Maszyna składa się z pięciu zespołów drukujących i wieży lakierującej, a jej bogate wyposażenie obejmuje m.in.: pakiet umożliwiający obsługę surowców o grubości do 1,2 mm; system w pełni automatycznej zmiany form drukowych – FAPC; systemy symultanicznego mycia wałków i cylindrów – CleanTronic; energooszczędne systemy suszenia – KBA VariDry Blue oraz liczne rozwiązania kontrolno-pomiarowe: wielkoformatowy ekran ze stołem kontrolno-pomiarowym ErgoTronic ColorDrive (do pomiarów densytometrycznych i spektralnych Lab), QualiTronic PSO Match (sterowanie nafarbieniem inline według wartości PSO), ErgoTronic Quality Pass (protokołowanie jakości) czy LogoTronic Professional (oprogramowanie do zarządzania produkcją).

Fabryka Kart Trefl-Kraków stała się pierwszym w tej części Europy użytkownikiem pełnoformatowej maszyny Rapida 105-PRO 5+L ALV2.


                                                             ***

Rozmowa ze Stanisławem Wiązowskim – dyrektorem i prokurentem Fabryki Kart Trefl-Kraków

Karty do gry od początku istnienia firmy stanowią gros jej asortymentu. Jak wygląda obecnie ten rynek i jak Państwa firma pozycjonuje się na nim?
S. Wiązowski: Rynek kart dynamicznie się zmienia. Składają się na niego zarówno typowe karty do gier takich jak brydż, skat czy poker, jak też karty używane w różnych grach planszowych. Z naszych szacunków wynika, że w ok. 90% tych ostatnich wykorzystywane są różnego rodzaju karty. Obecnie jesteśmy największym w Polsce ich producentem; karty wytwarzane przez Trefl-Kraków wykorzystywane są zarówno przez nas samych (m.in. w grach, które również mamy w ofercie), jak też przez zleceniodawców zewnętrznych, którzy używają ich jako komponentów własnych prac. Nasza produkcja trafia na 33 rynki światowe, a udział eksportu stanowi 70%. Rośniemy zatem stale w siłę, m.in. dzięki realizowanym inwestycjom.

Nowy zakład produkcyjny Fabryki Kart Trefl-Kraków w Podłężu k. Krakowa.

Wydaje się, że zwłaszcza jedna z nich – datowana na rok 2014 – stała się kolejnym, po prywatyzacji, kamieniem milowym w rozwoju firmy?
S.W.: Zgadza się, wówczas po raz kolejny zmieniliśmy siedzibę, przenosząc się do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podkrakowskim Połężu. Na 2,5- hektarowej działce powstał tu nowoczesny zakład produkcyjny o łącznej powierzchni niemal 7 tys. m2. Posiadamy zatem zaplecze wystarczające na wybudowanie drugiej fabryki. Zakład ten z jednej strony otworzył przed nami zupełnie nowe możliwości inwestycyjne, z drugiej – znacząco poprawił całą logistykę. Warto bowiem wspomnieć, że we wcześniejszej lokalizacji, w centrum Krakowa, fabryka mieściła się w wielopiętrowym budynku.

Jak dużą rolę w codziennej działalności i rozwoju firmy pełni dział poligrafii?
S.W.: Jest on jedną z najistotniejszych części składowych naszego zakładu produkcyjnego. Siłą rzeczy wszystkie powstające w Fabryce Kart Trefl-Kraków wyroby są zadrukowywane, z reguły w pełnym kolorze; nierzadko też uszlachetniane. Karty, plansze do gier czy opakowania do nich – wszystkie one wymagają wysokiej jakości zadruku, jedno- bądź dwustronnego. Bardzo często stosujemy też lakierowanie. Stąd m.in. odpowiednia konfiguracja zakupionej niedawno maszyny Rapida 105 PRO, stanowiącej istotną część całego planu inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej produkcji, pięć wież drukujących i wieża lakierująca to wariant optymalny. W działalności wspierają nas też liczne rozwiązania automatyzujące, a zarazem upraszczające pracę, jakie w niej zastosowano. Jednym z kluczowych jest w pełni automatyczna zmiana form drukowych, umożliwiająca bardzo szybkie przezbrojenie maszyny. To niezwykle istotne, biorąc pod uwagę wciąż kurczące się nakłady prac i konieczność sprawnego ich wykonania. Dzięki rozwiązaniu FAPC, w jakie wyposażona jest nowa maszyna, pracując w systemie trzyzmianowym możemy wykonać znacznie więcej przyrządów, co z kolei wpływa na poprawę relacji kosztów do czasu użytkowania maszyny. Bardzo sobie cenimy także bazującą na standardzie CIP3/CIP4 opcję wstępnego ustawiania kałamarzy farbowych na bazie danych uzyskanych online z działu prepress.

Jakie były przesłanki dla zakupu nowej maszyny i ponownego wyboru firmy Koenig & Bauer jako jej dostawcy?
S.W.: Z marką Koenig & Bauer jesteśmy związani od przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Od tej pory bazujemy na pełnoformatowych maszynach tego producenta. Dynamiczny rozwój firmy spowodował konieczność dalszej rozbudowy parku sprzętowego, stąd decyzja o zakupie kolejnej. Dlaczego ponownie postawiliśmy na model Rapida produkcji Koenig & Bauer? Przede wszystkim wpłynęły na to wieloletnie, pozytywne doświadczenia z tą firmą oraz jej lokalnym przedstawicielstwem – KBA CEE. Mam na myśli m.in. opiekę posprzedażową – zarówno tę oferowaną przez centralę w postaci działającej bardzo sprawnie diagnostyki online, jak też zapewnianą przez firmę Lubicz – lokalny, autoryzowany serwis maszyn Koenig & Bauer.
Jesteśmy zdania, że sprzęt pracujący w danym dziale zakładu poligraficznego, w tym przypadku w hali druku, powinien pochodzić od jednego dostawcy. Dotychczasowe dwie maszyny sprawowały się bardzo dobrze, również nasi operatorzy bardzo je sobie cenią i – co równie ważne – lubią przy nich pracować. Staraliśmy się uwzględniać także te aspekty planowanych inwestycji sprzętowych, bowiem satysfakcja z pracy 140 zatrudnionych w firmie osób jest dla nas bardzo ważna.

W jaki jeszcze sposób realizujecie Państwo działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów?
S.W. Bardzo nam zależało, by znaleźć swoje miejsce w całym otoczeniu rynkowym, być właściwie postrzeganym przez naszych partnerów biznesowych oraz klientów. Zwłaszcza w kontekście coraz większej dynamiki eksportu i rosnących oczekiwań, a czasami wręcz wymagań ze strony naszych odbiorców z zagranicy. Stąd szereg certyfikatów, jakie wdrożyliśmy, na czele z najnowszą normą ISO 2015. Staramy się też, by bazować na surowcach i materiałach zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju, stąd wprowadzenie w firmie kolejnych standardów – m.in. FSC.

Jakie są Państwa plany na rok 2018 i kolejne lata?
W 2017 po rok kolejny odnotowaliśmy – w ujęciu rok do roku – bardzo znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Zawiesiliśmy sobie zatem poprzeczkę dość wysoko, ale też realnie patrząc na rynek i jego potencjał, widzimy duże szanse na co najmniej powtórzenie tego wyniku. Jak wcześniej wspomniałem, rynek kart do gry oraz samych gier stale ewoluuje, a my razem z nim. Obserwujemy też uważnie rynek reklamowy – warto bowiem pamiętać, że część naszej produkcji to wyroby o takim właśnie charakterze. Zrealizowane w ostatnich miesiącach inwestycje (rzędu 3 mln euro) musimy teraz „skonsumować”, a zarazem zadbać o podniesienie całej organizacji na jeszcze wyższy poziom. Dużo pracy czeka także nasz dział sprzedaży i marketingu, gdyż – poza aktywnością bezpośrednią – będziemy też obecni na różnych wydarzeniach branżowych, m.in. targach zabawkarskich czy reklamowych. W najbliższym czasie naszych klientów z Polski zapraszamy do odwiedzenia stoiska Fabryki Kart Trefl-Kraków podczas lutowych targów RemaDays Warsaw w Nadarzynie k. Warszawy. Będziemy na nich obecni z własnym stoiskiem nr B9c w pawilonie E

]]>
news-884 Fri, 12 Jan 2018 16:02:40 +0100 „Najbardziej efektywna sztanca na rynku“ https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/najbardziej-efektywna-sztanca-na-rynku/ - Rapida RDC 106 oferuje istotne zalety produkcyjne - Obróbka materiałów z roli pochodzących z dużych maszyn fleksograficznych - Narzędzia i formy sztancujące w bardziej korzystnych cenach ScanMould sztancuje rotacyjnie etykiety in-mould 


Martin Fundal, Dyrektor Zarządzający firmy ScanMould, ma zaskakująco prostą odpowiedź na pytanie, co daje mu praca z maszyną Rapida RDC 106: „Jest niewątpliwie najbardziej efektywną maszyną sztancującą na rynku.“ Firma zlokalizowana w duńskiej miejscowości Jyllinge od połowy roku sztancuje etykiety in-mould wykorzystując sztancującą maszynę rotacyjną Rapida RDC 106. Założone dopiero przed dwoma laty przedsiębiorstwo należy do jednych z pierwszych użytkowników procesu sztancowania rotacyjnego opartego na technice rozwiązań dla offsetu arkuszowego maszyn Rapida.

Sztancowanie rotacyjne za pomocą maszyny Rapida RDC 106 sprawdziło się w firmie ScanMould podczas produkcji etykiet in-mould. Dyrektor Zarządzający Martin Fundal jest dumny ze swojej maszyny, wyposażonej dodatkowo w urządzenie rola-arkusz.

Maszyna Rapida RDC 106 została zainstalowana z jednym tylko zespołem sztancującym oraz pakietem dodatkowym przeznaczonym do sztancowania etykiet oraz folii in-mould. W jego skład wchodzą między innymi nakładanie z rozwiązaniem bez marki bocznej DriveTronic SIS, wykładanie  AirTronic, szafa powietrzna oraz wyposażenie gwarantujące delikatne prowadzenie arkusza. Sztancowaniu mogą być poddawane zarówno materiały podawane z arkusza jak i roli. Urządzenie rola-arkusz RS 106 wyposażone w niedawno opracowane urządzenie „Register-Cut“ tnie materiał z roli wyprodukowany w zespole fleksograficznym odpowiednio do długości arkusza jeszcze przed nakładaniem. Następnie arkusze doprowadzane są do sztancy rotacyjnej z precyzyjną dokładnością do registrów. Systemy obserwacji video na nakładaku oraz na wykładaniu pozwalają na precyzyjną kontrolę sztancowanych arkuszy.

Dziewięć razy bardziej efektywna niż klasyczne sztance płaskie

ScanMould szacuje, że Rapida RDC 106 sztancuje dziewięć razy bardziej efektywnie niż klasyczna sztanca płaska. Przyczyniają się do tego wydajność sztancowania do 12.500 arkuszy / godzinę (w przypadku innych zastosowań do 15.000 arkusz / godzinę) oraz krótsze czasy narządzania. Czas narządzania Rapidy RDC 106 jest trzy do czterech razy krótszy niż klasycznych maszyn sztancujących. Dodatkowo narzędzia oraz formy używane do sztancowania są znacznie tańsze niż te użytkowane w przypadku tradycyjnych urządzeń.

Dla firmy ScanMould ogromną zaletą jest fakt, że role wyprodukowane na dużych maszynach fleksograficznych są poddawane obróbce na urządzeniu rola – arkusz bezpośrednio w maszynie RDC, bez konieczności stosowania dodatkowych kroków produkcyjnych. Martin Fundal zwrócił uwagę na technologię sztancowania rotacyjnego oferowaną przez maszynę Rapida RDC 106 dzięki swojej szerokiej sieci kontaktów w branży poligraficznej.

Szybka zmiana zleceń

Po pierwszych miesiącach produkcji okazało się, że Rapida RDC 106 spełnia wszelkie oczekiwania firmy ScanMould. Kompletna zmiana zlecenia (z uwzględnieniem wymiany narzędzi oraz form sztancujących) trwa pięć do dziesięciu minut. Tym samym maszyna sprawdza się zarówno w przypadku dużych jak i małych zleceń. Wysoka wydajność urządzenia sprawia, że jest ono znakomite w przypadku realizacji dużych zleceń, krótkie czasy przezbrajania to z kolei zaleta doceniana szczególnie w przypadku realizacji zamówień w niskich wielkościach nakładów. To wszystko sprawia, że Rapida RDC 106 okazuje się być urządzeniem niezwykle wszechstronnym. Martin Fundal widzi jednak jeszcze jedną zaletę: „Dokładność sztancowania jest absolutnie perfekcyjna.“ Ocenia on, że maszyna Rapida RDC 106 sprawdzi się tak samo dobrze w obróbce pudełek składanych jak i w obszarze produkcji in-mould.

W centrum uwagi firmy ScanMould leży od początku druk oraz sztancowanie etykiet in-mould. Przedsiębiorstwo zostało założone przy wsparciu duńskiego funduszu Vækstfonden, inicjatywy wspierającej młode przedsiębiorstwa na starcie. Oprócz tego Martin Fundal należy do właścicieli firmy  ScanKet zajmującej się od ponad 30 lat produkcją etykiet konwencjonalnych.

Polecana strona: www.scanmould.dk/en/

 

]]>
news-852 Mon, 04 Dec 2017 15:08:25 +0100 KBA CEE i jej partnerzy na konferencjach branżowych dedykowanych fleksografii https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/kba-cee-i-jej-partnerzy-na-konferencjach-branzowych-dedykowanych-fleksografii/ W ostatnim czasie KBA CEE – w związku z systematyczną rozbudową portfolio o rozwiązania dla drukarń fleksograficznych – wzięła udział w dwóch zorganizowanych w naszym kraju wydarzeniach branżowych, dedykowanych temu segmentowi rynkowemu. 23 listopada, podczas jubileuszowego 20. Sympozjum Poligraficznego firmy Chespa, zaprezentowane zostały oferowane przez nią rozwiązania KBA-Flexotecnica – spółki (podobnie jak KBA CEE) wchodzącej w skład koncernu Koenig & Bauer. Nieco wcześniej – 20 października – przedstawiciele firm KBA CEE i Nilpeter (której pierwsza jest wyłącznym polskim dystrybutorem od września br.) wspólnie wystąpili z prezentacją poświęconą maszynom tego duńskiego producenta podczas 12. konferencji „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. KBA-Flexotecnica na jubileuszowym Sympozjum Poligraficznym firmy Chespa
Sympozja organizowane przez firmę Chespa wpisały się już na stałe do kalendarza jesiennych wydarzeń w branży poligraficznej. Jego tegoroczna, jubileuszowa edycja zgromadziła niemal 500 osób z całego świata, którzy mieli okazję wysłuchać zarówno wystąpień osób spoza środowiska branżowego (m.in. Marka Belki – w przeszłości pełniącego funkcje premiera RP, ministra finansów i prezesa NBP czy Otylii Jędrzejczak – wielokrotnej mistrzyni olimpijskiej w pływaniu), jak też przedstawicieli dostawców rozwiązań dla sektora opakowań i etykiet. Wśród tych ostatnich znalazła się m.in. Maria Constantino, reprezentująca włoską firmę KBA-Flexotecnica, będącą od kilku lat częścią Koenig & Bauer.
Swoje wystąpienie rozpoczęła od wskazania miejsca, jakie w strukturach niemieckiego koncernu zajmuje KBA-Flexotecnica. Istniejąca od końca lat 70. ubiegłego stulecia firma została niemal w całości przejęta przez Koenig & Bauer w 2013 roku, zaś obecnie wchodzi w skład dywizji Web & Digital Solutions. Jak zapewniała, KBA-Flexotecnica oferuje najbardziej wszechstronne rozwiązania, dedykowane produkcji opakowań giętkich, wykorzystywane m.in. przez czołowych międzynarodowych graczy.
Portfolio KBA-Flexotecnica to w dużej mierze rotacyjne maszyny fleksograficzne z centralnym cylindrem (z możliwością wyposażenia o zespoły rotograwiurowe i uszlachetniające działające w trybie inline), jak również urządzenia do lakierowania i laminowania. Flagowym produktem są maszyny fleksograficzne z serii EVO, składające się z maksymalnie 12 zespołów (oraz dodatkowych agregatów wykańczających) i zadrukowujące wstęgę o szerokości z zakresu 600-2000 mm. „Pierwszy model z tej rodziny to kompaktowa maszyna EVO XD_S/N przeznaczona do niskich nakładów, skierowana na rynek opakowań giętkich, etykiet czy sleeve’ów – mówiła Maria Constantino. – EVO XD to  z kolei idealne rozwiązanie umożliwiające zwiększenie zysków drukarni, specjalizującej się w produkcji opakowań spożywczych czy przemysłowych, toreb i worków plastikowych, a nawet kartonów pudełkowych. Z myślą o produkcji wysokonakładowej tego rodzaju asortymentu stworzyliśmy modele EVO XG i EVO XG LR. Co łączy wszystkie wyżej wymienione rozwiązania? Możliwość skonfigurowania ich tak, by w maszynie można było zadrukować zarówno podłoża giętkie, papier jak też karton, a następnie uszlachetnić je w trybie inline. Temu służy modułowa budowa maszyn EVO, bazująca na rozwiązaniu, które nazywamy KBA-FXT. Umożliwia ono skonfigurowanie maszyny zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta”.
Maria Constantino nawiązała w tym miejscu do okolicznościowego opakowania na ciastka „Na fali”, jakie z okazji jubileuszu firmy Chespa zostało wydrukowane i uszlachetnione w maszynach produkowanych przez KBA-Flexotecnica. Praca została wydrukowana w maszynie EVO XD przy użyciu dedykowanych farb wodnych, a następnie poddana procesowi laminacji w urządzeniu EVOLAM. Wykonanie opakowania miało miejsce w zakładach produkcyjnych KBA-Flexotecnica w Tavazzano k. Mediolanu, przy ścisłej współpracy firm Chespa i KBA CEE.   

Maria Constantino znalazła się wśród prelegentów 20. jubileuszowgo Sympozjum Poligraficznego firmy Chespa.

„Na targach drupa 2016 na stoisku Koenig & Bauer zadebiutował z kolei model NEO XD LR – kontynuowała Maria Constantino. – Jest on rozwiązaniem hybrydowym, pozwalającym na drukowanie farbami rozpuszczalnikowymi i wodnymi, utwardzanymi w technologii UV-LED oraz UV, umożliwiająca zastosowanie różnorodnych podłoży. Tu maszynę również można zbudować z maksymalnie 12 agregatów drukujących, maksymalna szerokość obsługiwanej wstęgi wynosi 1650 mm, zaś prędkość produkcji – 500 m/min”.
Część prezentacji Maria Constantino poświęciła idei „Przemysłu 4.0” i wpisującym się w nią innowacyjnym rozwiązaniom KBA-Flexotecnica. Nie zabrakło też ważnych odniesień do polskiego rynku opakowań i etykiet oraz potencjału, jaki w nim tkwi: „Według niedawnych badań przeprowadzonych przez firmę PCI Wood Mackenzie trzema najszybciej rozwijającymi się w ubiegłym roku rynkami opakowań giętkich w Europie były: Polska, Turcja i Włochy. W każdym z tych krajów odnotowano wzrost przekraczający 3%. Polska w tym gronie jawi się jako rynek o szczególnie dużym popycie na opakowania, zarówno wewnętrznym, jak i wynikającym z dużego eksportu do Europy Zachodniej. Na ten sukces złożyło się kilka czynników, m.in. znaczące inwestycje w tym segmencie, realizowane także przez międzynarodowych graczy z rynku spożywczego oraz wciąż niższe koszty produkcji w porównaniu z innymi krajami Europy”.

Maszyny wąskowstęgowe Nilpeter na konferencji etykietowej
W konferencji poświęconej etykietom samoprzylepnym (w gronie współorganizatorów której znalazła się m.in. firma KBA CEE), odbywającej się w Jastrzębiej Górze w drugiej połowie października br. wzięło udział ponad 220 osób, w tym liczni przedstawiciele polskich drukarń bazujących na technologii wąskowstęgowej. Z myślą o nich Jakob Landberg – wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Nilpeter, któremu towarzyszył Paweł Krasowski – Marketing & Product Manager w firmie KBA CEE, wystąpił z prezentacją zatytułowaną „Innowacyjne rozwiązania do produkcji etykiet”, w której przedstawił maszyny z oferty duńskiego producenta.
Na wstępie Jakob Landberg podkreślił fakt, że od września br. Nilpeter posiada w Polsce nowego dystrybutora – KBA CEE, dysponującego odpowiednimi strukturami sprzedażowymi i serwisowymi. Następnie omówił globalne struktury firmy Nilpeter, zaznaczając, że jest ona obecna we wszystkich zakątkach globu. Dysponuje trzema zakładami produkcyjnymi, zlokalizowanymi w Danii, USA oraz Indiach, a także rozbudowaną siecią filii, biur handlowych i przedstawicielstw.
Następnie scharakteryzował dwa wprowadzone niedawno do oferty firmy Nilpeter rozwiązania. Pierwsze to maszyna fleksograficzna FA (promowana przez producenta jako „All New FA”), bazująca na znanej i sprawdzonej serii Flexo Advanced. Jakob Landberg wymienił jej najważniejsze zalety: wszechstronność, modułowość, przyjazność i intuicyjność w użytkowaniu, stabilność pracy, możliwość zadrukowywania różnych podłoży oraz rozbudowy o dodatkowe opcje wprowadzające do finalnego produktu wartość dodaną. Maszyna jest oferowana w dwóch wariantach szerokości wstęgi (14 bądź 17 cali), a jej maksymalna prędkość wynosi 200 m/min. przy 15-mikronowej grubości podłoża.
Druga z zaprezentowanych na konferencji maszyn to hybrydowa Panorama Hybrid. Bazuje ona na module inkjetowym, który może działać jako wolnostojące urządzenie bądź zostać doposażona w dodatkowe opcje: zespoły fleksograficzne i uszlachetniające. Tu Jakob Landberg wskazał m.in. na takie funkcje jak: wysoka jakość drukowania, duży wybór podłoży, możliwość realizacji wysokich nakładów, konfigurowanie maszyny w zależności od potrzeb użytkownika, zdalny serwis i diagnostykę oraz – podobnie jak w przypadku modelu FA – liczne opcje podnoszące wartość dodaną finalnego wyrobu.

Jakob Landberg (z lewej) i Paweł Krasowski podczas wspólnego wystąpienia na 12. konferencji "Etykiety samoprzylepne - najnowsze technologie".

Mówi Jan Korenc – prezes KBA CEE: „Nasza oferta skierowana do drukarń etykietowych i opakowaniowych, bazujących m.in. na technice fleksograficznej, staje się coraz bardziej kompleksowa, co przynosi oczekiwane efekty sprzedażowe. Maszyny KBA-Flexotecnica, których jesteśmy dystrybutorem od blisko dwóch lat, znalazły już pierwszych użytkowników w Polsce. Równie obiecująco rysuje się współpraca z duńską firmą Nilpeter, którą reprezentujemy od września br. Z tego względu nasza obecność na różnych wydarzeniach branżowych, zarówno międzynarodowych – jak niedawne targi Labelexpo Europe, czy też lokalnych – jak Sympozjum Poligraficzne firmy Chespa oraz konferencja etykietowa, jest czymś oczywistym”.

]]>
news-844 Mon, 20 Nov 2017 13:11:38 +0100 Nilpeter i KBA CEE podsumowują pierwsze miesiące współpracy na polskim rynku https://pl.koenig-bauer.com/pl/aktualnosci/szczegoly/article/nilpeter-i-kba-cee-podsumowuja-pierwsze-miesiace-wspolpracy-na-polskim-rynku/ Od września br. Nilpeter, duński producent wąskowstęgowych maszyn dedykowanych produkcji etykiet i opakowań, jest w naszym kraju obecny za pośrednictwem nowego dystrybutora – KBA CEE. Pierwsze miesiące współpracy obu firm były udane i przyniosły wymierne efekty handlowe. Obecność na targach Labelexpo Europe 2017, która zaowocowała kontraktem na pierwszą w naszym kraju maszynę „All New FA”, prezentacja rozwiązań marki Nilpeter podczas konferencji branżowej dedykowanej etykietom samoprzylepnym; systematyczna rozbudowa działu fleksograficznego w ramach struktur KBA CEE i rozmowy handlowe na temat kolejnych wdrożeń maszyn duńskiego producenta w polskich firmach poligraficznych – m.in. te zagadnienia były omawiane przez kierownictwo obu dostawców podczas niedawnej wizyty w Polsce przedstawicieli firmy Nilpeter: Petera Eriksena – jej dyrektora operacyjnego i współwłaściciela oraz Jakoba Landberga – wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu. Ze strony KBA CEE w spotkaniu wzięli udział: Jan Korenc – prezes zarządu, Grzegorz Szymczykowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu oraz Paweł Krasowski – Product & Marketing Manager. Dla Petera Eriksena była to pierwsza wizyta w naszym kraju, co – jak podkreślają uczestnicy spotkania – świadczy m.in. o znaczeniu Polski w kontekście dalszych działań firmy Nilpeter na tutejszym rynku. „W ostatnich latach koncentrowaliśmy się głównie na rynkach zamorskich, m.in. uruchamiając zakłady produkcyjne w USA oraz w Indiach. Tym samym Nilpeter stał się jedynym globalnym graczem w obszarze maszyn wąskowstęgowych, posiadającym trzy centra wytwórcze, co więcej – zlokalizowane w różnych zakątkach świata. Zdajemy sobie jednak sprawę, że naszym strategicznym rynkiem jest Europa, gdzie trafia ok. 50% naszej produkcji. Polska z kolei jest jednym z najważniejszych rynków Starego Kontynentu, z solidną grupą lojalnych użytkowników maszyn marki Nilpeter. Uznaliśmy zatem, że potrzebne jest „nowe otwarcie” naszej obecności w tym kraju. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z możliwie najsilniejszym partnerem biznesowym, tak pod względem działań handlowych, jak też obsługi serwisowej. Pierwsze miesiące naszej wspólnej aktywności z KBA CEE potwierdzają, że był to bardzo dobry wybór. Odbiór dotychczas przeprowadzonych działań zarówno ze strony obecnych, jak i potencjalnych klientów jest bowiem bardzo dobry” – mówi Peter Eriksen.

W ślad za niedawno podpisaną umową dystrybucyjną pomiędzy firmami KBA CEE i Nilpeter, na spotkanie dotyczące dalszej współpracy obu dostawców do Polski po raz pierwszy przyjechał Peter Eriksen - dyrektor operacyjny i współwłaściciel Nilpeter.

„Pojawienie się tak prestiżowej marki w naszym portfolio traktujemy jako bardzo duże wyzwanie – dodaje Jan Korenc. – Trafiliśmy przy tym na bardzo ciekawy okres, gdyż kilka tygodni po podpisaniu umowy dystrybucyjnej odbyły się targi Labelexpo Europe – najważniejsza impreza branży wąskowstęgowej na świecie. Już na początku mieliśmy zatem znakomitą okazję do spotkań z wieloma liczącymi się drukarniami etykietowymi i opakowaniowymi z Polski, w dużej mierze – z użytkownikami maszyn Nilpeter. Impreza zaowocowała pierwszym kontraktem na maszynę „All New FA”, jak również wieloma nowymi rozmowami handlowymi na temat kolejnych wdrożeń”.
Jakob Landberg uzupełnia: „Miesiąc później wzięliśmy udział w odbywającej się lokalnie konferencji dedykowanej etykietom samoprzylepnym, w której wzięło udział ponad 220 osób, w tym liczna grupa naszych obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. Jako jej uczestnik i prelegent, byłem pod bardzo dużym wrażeniem frekwencji oraz zainteresowania najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, jakie pojawiają się na rynku. Dla nas była to idealna okazja, by zaprezentować przedstawicielom branży wąskowstęgowej z Polski nasze najnowsze maszyny: „All New FA” i Panorama Hybrid, kilka tygodni wcześniej demonstrowane na Labelexpo Europe”.

Jak podkreśla Peter Eriksen, firma Nilpeter stale podejmuje nowe wyzwania i wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne wobec zmieniającego się otoczenia rynkowego: „Najlepiej odzwierciedla to oferta, również nasza, prezentowana podczas targów Labelexpo Europe, na których jesteśmy obecni od pierwszej ich edycji. W latach 90. sytuacja była bardzo transparentna – maszyny fleksograficzne funkcjonowały obok offsetowych. Z chwilą pojawienia się rozwiązań hybrydowych, zwłaszcza w kontekście technologii cyfrowej, obraz ten uległ zatarciu. Na rynku pojawili się jednocześnie nowi gracze, technologie wciąż ewoluują, więc i klienci mają do wyboru dużo więcej możliwości. Cieszymy się, że w tym kontekście nasza filozofia się sprawdza. Oferujemy bowiem rozwiązania bazujące zarówno na technikach konwencjonalnych, jak też na inkjecie. Warto jednak zaznaczyć, że maszyny cyfrowe – mimo rosnącego znaczenia – w skali globalnej wciąż produkują niewielki procent produkcji opakowań i etykiet. Pokazała to również wspomniana wystawa w Brukseli, na której „gwiazdą” stoiska okazała się maszyna fleksograficzna „All New FA”.
Jak Korenc dodaje: „Podobne odczucia mamy w kontekście klientów z Polski. W dużej mierze wykonują oni prace, gdzie najlepiej sprawdzają się techniki konwencjonalne – fleksografia i offset, uzupełnione o moduły uszlachetniające i wykańczające. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie rozwiązaniami cyfrowymi, ale póki co – przynajmniej w drukarniach opakowaniowych i etykietowych – są one traktowane jako uzupełnienie parku sprzętowego. Cieszymy się z pierwszego kontraktu na maszynę „All New FA” dla drukarni z Polski i wspólnie z firmą Nilpeter czynimy starania, by przywrócić tej marce należny jej status w tym kraju. Wizyta Petera Eriksena jest tego najlepszym dowodem, stanowi bowiem sygnał wsparcia dla nas jako regionalnego dystrybutora, zarówno w kontekście rozmów z obecnymi, jak też potencjalnymi klientami”.

]]>