Digital & Web SolutionsWorkflow druku gazetowego

Decydującą rolę w efektywnej i rentownej produkcji gazet przy ograniczonych zasobach odgrywa objęcie drukarni siecią cyfrową i zintegrowanie w niej poszczególnych etapów produkcji. Istotne potencjały oszczędności kryją się m. in. w zautomatyzowanym planowaniu produkcji, zautomatyzowanym wstępnym ustawianiu rotacji dla kolejnego zlecenia (preset) oraz zautomatyzowanym uruchamianiu i zatrzymywaniu produkcji. Pod ogólnym pojęciem PressNet firma KBA oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej drukarni. Dzięki optymalizacji przebiegu procesów produkcyjnych rotacja może zawsze pracować z najwyższą wydajnością. Sterowanie i monitorowanie procesów są nieskomplikowane przy wykorzystaniu opcjonalnych narzędzi automatyzacyjnych. Inteligentny, sieciowy system KBA PressNet oferuje funkcje optymalizujące sterowanie procesami produkcyjnymi od planowania produkcji (EasyPlan) przez wstępne ustawienie rotacji (EasySet), automatyczne rozpoczęcie (EasyStart) i zatrzymanie (EasyClean-up) produkcji po automatyczne wyświetlanie komunikatów i generowanie raportów (EasyReport). Polecenia dla maszyny są wydawane przy pomocy intuicyjnie obsługiwanej klawiatury na funkcjonalnej konsoli sterowania ErgoTronic.

  • - Cyfrowe osieciowanie dla efektywnej produkcji gazet
  • - Łatwe planowanie i szybkie wstępne ustawianie
  • - Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie rotacji
Czy macie Państwo pytania do naszego Workflow?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia