Koenig & Bauer Workflow SolutionsManagement Information System

 • Optimus dash

  Your True Business Companion

Co to jest Optimus dash & dlaczego go potrzebuję?

Optimus dash przyspiesza i uelastycznia Państwa procesy biznesowe

Management Information System (MIS) Optimus dostosowuje się do Państwa indywidualnych potrzeb, tak wyjątkowych jak Państwa firma. Bez względu na rodzaj podłoża, procesów biznesowych czy produktów - Optimus zarządza nimi.

Optimus dash zwiększa wydajność Państwa pracy dzięki systemowi Lean Management.

Optimus pozwala na połączenie danych dotyczących produkcji oraz procesów biznesowych w czasie rzeczywistym. Daje to pełną kontrolę całego przedsiębiorstwa oraz zwiększa wydajność i efektywność w obrębie łańcucha wartości w Państwa firmie.

Optimus dash czyni Państwa mistrzami sprzedaży

Dzięki systemowi Optimus CRM można zwiększyć zyskowność, koncentrując się na klientach i produktach przynoszących najlepsze marże. Dzięki oprogramowaniu web-to-print Optimus Cloud możecie Państwo także szybko i łatwo pozyskać nowych klientów i zwiększyć swoje obroty. (Mouseover: Customer Relationship Management)

Odkrywanie nowych możliwości rozwiązań Print 4.0 dzięki Optimus dash

Do naszej oferty online, zamieściliśmy film na www.YouTube.com i może być odtworzony bezpośrednio na naszej stronie.

Abyśmy mogli bezpośrednio wyświetlić video na naszej witrynie, prosimy o
zaakceptowanie Cookies.

Dlaczego warto zdecydować się na Optimus dash?

Najważniejsze zalety Optimus dash

 • Szybsze reagowanie na wymagania klientów dzięki unikatowym funkcjom zarządzania zleceniami
 • Wyższa rentowność dzięki koncentracji na dochodowych produktach oraz niższy stopień zamrożenia kapitału dzięki optymalnemu zarządzaniu zapasami
 • Poprawa płynności finansowej i wyników firmy dzięki automatyzacji działów zamówień i księgowości oraz efektywnemu wykorzystaniu kapitału obrotowego
 • Wczesne wykrywanie i proaktywne unikanie wąskich gardeł dzięki przejrzystym procesom produkcyjnym
 • Elastyczne sterowanie przedsiębiorstwem i podejmowanie strategicznych decyzji dzięki podglądowi procesów, danych i kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym

Czy jesteście Państwo zainteresowani dalszymi szczegółami dotyczącymi Optimus dash?Ważne funkcje

Szybkie kalkulacje

 • Silnik zapytań i kalkulacji sprzedaży umożliwia efektywne generowanie ofert dla szybszej reakcji na zapytania klientów i dodatkowe zamówienia
 • Dynamicznie generowane szablony produktów minimalizują błędy w wycenach poprzez wyraźne opisanie ścieżki produkcyjnej dla każdego zadania produkcyjnego 
 • Zautomatyzowane planowanie zadań poprzez automatyczną transmisję do produkcji elektronicznego biletu pracy zawierającego parametry usuwania izolacji zgodne z JDF - bez ponownego wprowadzania i powielania danych
 • Outwork Manager automatyzuje proces zapytań do dostawców i automatycznie przenosi ceny dostawców do kalkulacji w celu szybkiego generowania ofert i większej satysfakcji klienta.  

Lepsze zarządzanie sprzedażą

 • Optimus CRM kontroluje cały proces sprzedaży i pomaga osiągnąć cele sprzedażowe
 • Szerokie możliwości śledzenia i analizy oraz ukierunkowane działania marketingowe zwiększają obroty i sukces sprzedaży
 • Optimus Cloud Mobile znacznie zmniejsza obciążenie administracyjne pracowników sprzedaży w terenie, zapewniając lepszą komunikację z klientami i zwiększając możliwości sprzedaży.

Zarządzanie zleceniem

 • Job System zapewnia listę zadań z różnymi filtrami, sortowaniem i opcjami wyświetlania dla natychmiastowego przeglądu istotnych danych o zadaniach. 
 • Job System zapewnia pełną przejrzystość wszystkich transakcji związanych z poszczególnymi zadaniami produkcyjnymi, w tym danych operacyjnych, zamówień zakupu, ruchów magazynowych itp.
 • Zintegrowany cykl zatwierdzania przesyła informacje o zatwierdzeniu druku w czasie rzeczywistym w celu efektywnego i bezpiecznego planowania produkcji
 • Active Work Screen monitoruje wszystkie bieżące działania Twojego zespołu i wyświetla status zadań w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz natychmiast zidentyfikować ewentualne wąskie gardła i w odpowiednim czasie podjąć środki zaradcze

Planowanie produkcji

 • Najlepszy w swojej klasie Optimus Scheduler zapewnia niezrównaną elastyczność w planowaniu produkcji
 • Optimus Scheduler umożliwia efektywne planowanie z wykorzystaniem wielu zasobów poprzez tworzenie scenariuszy "co jeśli", aby lepiej ocenić i wykorzystać możliwości produkcyjne.
 • Automatyczna aktualizacja cyfrowej tablicy planowania na podstawie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym o stanie zamówienia wszystkich podłączonych maszyn umożliwia niezwykle szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniające się sytuacje
 • Dziennik zadań oferuje Państwu praktyczne narzędzie do efektywnego planowania krótkoterminowego i szybkiej realizacji zamówień w krótkich seriach z listą zadań dla wszystkich oczekujących zleceń produkcyjnych

Zarządzanie magazynem

 • Zarządzanie zapasami magazynowymi zapewnia informacje i raporty w czasie rzeczywistym na temat wartości i ilości zapasów oraz zapewnia kompletny zapis wszystkich transakcji magazynowych w celu przeprowadzenia pełnego audytu.
 • Zarządzanie zapasami magazynowymi umożliwia efektywne zarządzanie poprzez ustalenie minimalnych i maksymalnych poziomów zapasów dla poszczególnych pozycji, jak również zarządzanie zapasami należącymi do klienta.
 • Zarządzanie zapasami magazynowymi automatyzuje dostarczanie na czas wszystkich wymaganych materiałów dla każdego zlecenia produkcyjnego i zmniejsza zaangażowanie kapitałowe poprzez optymalizację procesów organizacyjnych i poziomów zapasów.

Zamawianie

 • Przetwarzanie zamówień automatycznie generuje zapotrzebowanie na zakup z zamówienia sprzedaży dla wszystkich pozycji, które mają być zamówione. 
 • Automatycznie uruchamiane są zamówienia zakupu, także po osiągnięciu zdefiniowanego minimalnego poziomu zapasów, aby zapewnić dostępność materiału dla planowanych zleceń produkcyjnych.
 • Zatwierdzenie zamówienia pozwala na ustawienie zależnych od użytkownika limitów zatwierdzenia dotyczących wartości zakupu lub typu zakupionego przedmiotu.

Wysyłka

 • Despatch wspiera Cię w efektywnym planowaniu wysyłki, aby szybko, bezpiecznie i punktualnie dostarczyć towar wychodzący do klienta.
 • Despatch oferuje szeroki zakres opcji dostaw, od zarządzania prostymi dostawami po złożone kolektory dostaw, a także zautomatyzowane dokumenty wysyłkowe dla maksymalnej elastyczności i wydajności procesu wysyłki.
 • Despatch umożliwia klientom śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, co zapewnia maksymalną widoczność i lepszą obsługę klienta.

Księgowość

 • Fakturowanie sprzedaży i pozycje obciążeniowe automatyzuje tworzenie faktur wychodzących dla wysokiej płynności.
 • Fakturowanie sprzedaży i pozycje obciążeniowe umożliwia wydanie i fakturowanie pojedynczych lub zbiorczych pozycji kosztów.
 • Proste i szybkie wprowadzanie kosztów dodatkowych w celu dalszego fakturowania klienta
 • Uzgadnianie faktur przychodzących umożliwia automatyczną weryfikację faktur wszystkich przychodzących towarów i zapewnia, że zamówienia są zawsze obciążane prawidłowymi kosztami
 • Accounts Link pozwala na jednokrotne wprowadzenie faktur przychodzących i wychodzących, prawidłowe przypisanie ich do kont finansowych i automatyczne sprawdzenie limitu kredytowego klienta podczas księgowania zamówień

Zbieranie danych zakładowych w czasie rzeczywisty

 • Moduł główny JDF umożliwia automatyczną wymianę informacji między systemem MIS a podłączonymi prasami za pomocą standardowego interfejsu CIP4 JDF.
 • Główny moduł JDF przesyła metadane zadania z systemu MIS w celu maksymalnej automatyzacji ustawień prasy dzięki szczegółowym informacjom o zadaniu, podłożu i planowaniu.
 • Główny moduł JDF przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o statusie produkcji, np. czas trwania, informacje o zasobach i personelu itp. w celu dokładnego planowania produkcji i precyzyjnej kalkulacji wstępnej i wtórnej zadań.
 • Optimus Connect automatyzuje wymianę danych pomiędzy Optimusem a maszynami nieobsługującymi standardu JDFCIP4, zapewniając pełną cyfryzację produkcji i dokładne gromadzenie danych z hali produkcyjnej.
 • Zdalne gromadzenie danych (RDC) upraszcza gromadzenie danych z hali produkcyjnej za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji internetowej

Komunkaty na pulpicie

 • Specyficzne dla użytkownika komunikaty na pulpicie informują pracowników o koniecznych działaniach, aby uniknąć potencjalnych problemów i zminimalizować ryzyko biznesowe 
 • Ticker z widokiem świateł drogowych pokazuje użytkownikom wszystkie istotne wiadomości w postaci taśmy tickera na ekranie głównym Optimusa w czasie rzeczywistym, usprawniając komunikację wewnętrzną
 • Funkcja Drilldown umożliwia łatwe "powiększanie" powiadomień w celu szybkiego i ukierunkowanego dostępu do krytycznych szczegółów

Wyświetlanie półproduktów

 • Podsumowanie prac w toku zapewnia przegląd portfela zamówień i wartości, jak również kosztów poniesionych dla wszystkich zamówień w toku w celu optymalnego zarządzania i kontroli handlowej.
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wszystkich czasów, materiałów i usług zewnętrznych zarezerwowanych dla półproduktów umożliwia kontrolę czasów przepustowości i optymalizację obsługi klienta
 • Work in Progress Summary oferuje Państwu możliwość prognozy obrotów na podstawie wszystkich zamówień, których termin realizacji przypada na określony okres, w celu uzyskania wiarygodnej prognozy przepływów pieniężnych w ramach planowania płynności finansowej.

Analizy księgowe

 • Analiza Transakcji zapewnia natychmiastowy i aktualny przegląd kosztów produkcji w oparciu o dokonywane w czasie rzeczywistym rezerwacje czasu, materiałów i usług zewnętrznych.
 • Anzliza Transakcji posiada rozszerzone opcje filtrów do tworzenia dashboardów i w ten sposób optymalnie wspiera użytkownika np. w strategicznej optymalizacji portfela produktów lub projektowaniu działań sprzedażowych. 

Analizy sprzedażowe

 • Optimus Sales Analysis to skuteczne narzędzie do analizy sprzedaży, które umożliwia monitorowanie i analizowanie kluczowych wskaźników sprzedaży w czasie rzeczywistym w celu podejmowania opartych na danych i świadomych decyzji biznesowych, aby zwiększyć wydajność i rentowność sprzedaży.
 • Optimus Sales Analysis pozwala zidentyfikować i zaangażować najbardziej dochodowych klientów, aby znacząco zwiększyć wskaźnik utrzymania klientów.

Vision KPIs

 • Vision KPIs jest niezbędnym narzędziem dla skutecznego lean management, aby Twoje procesy były mierzalne na podstawie kluczowych wskaźników wydajności.
 • Przejrzysty pulpit KPI z 8 istotnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności dla lean management umożliwia szybką i uporządkowaną ocenę ogólnej efektywności zakładu, wydajności pracowników itp.

Business Intelligence

 • Optimus dash umożliwia połączenie z najnowszą generacją potężnych narzędzi business intelligence (BI), np. Grafana, Qlik Sense® lub Microsoft Power BI, w celu tworzenia własnych dashboardów i wspierania procesów decyzyjnych

Optimus Cloud W2P

 • Optimus Cloud W2P to łatwe w użyciu rozwiązanie B2B do wysoce zautomatyzowanego zakupu druków, które pozwala zdobyć więcej klientów i zamówień oraz zwiększyć zwrot ze sprzedaży.
 • Optimus Cloud W2P zapewnia klientom natychmiastowy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji - od zapytania ofertowego po dostawę - co zwiększa ich lojalność.

Rozwiązanie w zakresie przepływu pracy dla druku kartonów składanych

 • Moduł Opakowania umożliwia automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych w oparciu o obszerną bazę informacji o konturach pudełek składanych, wykrojników itp.
 • Packaging Module automatycznie tworzy arkusz impozycyjny z nestingiem dla optymalnego wykorzystania arkusza i generuje przy tym plik PDF gotowy do naświetlania. 
 • Packaging Module usprawnia przepływ pracy w zakresie przygotowania pracy i pre-pressu oraz znacznie obniża koszty procesu, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zadań.

Formy zbiorcze dla druku akcydensowego

 • Sheet Optimiser optymalizuje i automatyzuje proces impozycji złożonych form gangu poprzez efektywne łączenie różnych produktów i części produktów na jednym arkuszu impozycyjnym.
 • Inteligentne, unikalne algorytmy obliczeniowe umożliwiają znaczne skrócenie czasu przygotowania do druku i zmniejszenie liczby błędów, optymalne wykorzystanie arkuszy i obniżenie kosztów materiałów.

Czy znacie już Państwo te fakty dotyczące Optimus dash?Liczby & fakty

 • +2.800.000

 • 10.000+

 • 400+

 • 38 & 10

Co mówią nasi klienci?Głosy klientów

Dyrektor Zarządzający, Druckerei Silber Druck oHGWolfgang Silber


"Dwa razy więcej zleceń przy tym samym zespole. Znakomicie! A teraz już wiemy: można jeszcze więcej!“

Kierownik przygotowalni, Druckerei Silber Druck oHG Christiane Lehmann


"W druku akcydensowym formy zbiorcze stanowią prawdziwe wyzwanie. Optymalizator arkuszy tworzy je w pełni automatycznie - i wydobywa z arkusza, co tylko się da. Tutaj oprogramowanie naprawdę odciąża mnie w mojej pracy."

Zostańcie Państwo entuzjastami Optimus dash!Referencje klientów

Dlaczego jesteśmy Państwa najlepszym partnerem?Nagrody & wyróżnienia

Zamówić broszury drukowane
  Do zamówienia