NafarbienieErgoTronic ColorControl

ErgoTronic ColorControl – standardowe rozwiązanie dla pomiaru nafarbienia

ErgoTronic ColorControl jest zintegrowanym w konsoli sterowania ErgoTronic urządzeniem do automatycznego pomiaru nafarbienia służącym do mierzenia i sterowania gęstościami optycznymi. Po procesie narządzenia systemu pomiarowego zostaje pobrany z wykładania maszyny drukującej wydrukowany arkusz i odłożony przez drukarza na konsolę sterowania. Pomiar jest dokonywany z pasków kontrolnych KBA umiejscowionych w obrębie całego wydrukowanego arkusza. Arkusz jest próżniowo stabilizowany podczas pomiaru.

Odpowiednio do wyników pomiaru z paska kontrolnego następuje sterowane statycznie lub dynamicznie otwieranie stref farbowych w zespołach drukujących. Proces ten wymaga jedynie krótkiej akceptacji ze strony drukarza.

Opcjonalnie system ErgoTronic ColorControl może być rozszerzony o funkcje ErgoTronic Lab (pomiar i sterowanie według wartości Lab), ErgoTronic QualityPass (wydruk protokołów pomiaru dla celów kontroli jakości), ErgoTronic InstrumentFlight (sterowanie według balansu szarości) lub ErgoTronic PSO-Match (sterowanie nafarbieniem według zaleceń PSO).

  • pełna automatyka funkcjonowania
  • opcjonalnie możliwość stosowania pasków kontrolnych małej wysokości
  • bogata paleta opcji
Czy macie Państwo pytania?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia