NafarbienieQualiTronic ColorControl

Komfortowa regulacja pasowania inline z QualiTronic ICR

QualiTronic ICR jest systemem automatycznego pomiaru pasowania inline. Wbudowany bezpośrednio w maszynie system czujników umożliwia automatyczny pomiar znaków pasowania z paska kontrolnego KBA. Znaki pasowania mogą być umiejscowione na początku lub środku arkusza.

Sterowanie pasowaniem w maszynie może odbywać się alternatywnie za naciśnięciem przycisku lub automatycznie. Po automatycznym oszacowaniu położenia znaków pomiarowych drukarz może zaakceptować propozycję ich korekty, która zostaje automatycznie wprowadzona do maszyny. Odpowiedniej korekcie jest poddawany register wzdłużny, osiowy i diagonalny.

QualiTronic ICR pozwala na równoczesną pracę ze wszystkimi innymi komponentami systemu QualiTronic do pomiaru nafarbienia i inspekcji arkuszy.

  • nie trzeba wyjmować wydrukowanego arkusza do pomiaru
  • największa dokładność dzięki nowatorskiej technologii
  • do wyboru dwa warianty sterowania
Czy macie Państwo pytania?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia