Druk gazetowyKBA Comet – rotacja 2/2 odnosząca sukcesy o zasięgu globalnym

[Translate to Polski:] Prospekt KBA Comet
Download PDF, 3 MB
  • - Trwała maszyna 8-stronicowa o wysokiej niezawodności i jakości druku
  • - Możliwość elastycznego stosowania do druku gazet, półakcydensów i książek
  • - Pierwsza na świecie maszyna do druku gazet, w której zastosowano technologię bezwałowego napędu

KBA Comet drukuje przy produkcji niezbiorczej z maksymalną wydajnością 75 tys. gazet na godzinę. 

Długości odcięcia wynoszą od 500 do 700 mm. Szerokość wstęgi papieru waha się od 635 do 1000 mm. Oferowane są jednostki drukujące typu H z dociskiem guma-guma. Wieże ośmiozespołowe z piętrowymi jednostkami drukującymi typu H do druku 4/4 gwarantują stabilną, wysoką jakość druku czterokolorowego, dostęp do nich jest nieskrępowany, charakteryzują się ergonomią obsługi. W celu zwiększenia elastyczności produkcji i efektywności ekonomicznej maszynę Comet można wyposażyć w suszarki na gorące powietrze. Do druku w technice heatsetowej używa się zazwyczaj papierów matowych powlekanych, SC lub LWC o gramaturze do 90 g/m2. Wiele drukarń użytkujących maszyny Comet uzyskuje bardzo dobre rezultaty druku przy korzystnej cenie za egzemplarz w warunkach ostrej konkurencji panującej na rynku produkcji półakcydensów. W maszynach Comet zastosowano koncepcję bezwałowego napędu z silnikiem AC dla każdej wieży drukującej na najwyższym poziomie technologicznym, która oferuje ogromne korzyści pod względem komfortu obsługi, elastyczności, czasów narządzania i ilości odpadu. W zależności od warunków lokalowych drukarni maszyna Comet może zostać skonfigurowana w układzie parterowym, piętrowym lub równoległym z jedną lub wieloma rozłączalnymi sekcjami. Inteligentna budowa oparta na modułach pozwala na skonfigurowanie maszyny dokładnie według potrzeb klienta. Nowoczesna technologia konsoli sterowania z wieloma opcjami włączając system wstępnego ustawiania i planowania produkcji jest standardem. Sprawdzone rozwiązania dla nadbudowy i dodatkowe agregaty do uszlachetniania inline, wytrzymałe złamywaki klapowe, urządzenie do automatycznej zmiany roli papieru Pastoline z systemem zasilania maszyny w papier Patras oraz inne moduły podnoszą niezawodność i produktywność maszyn Comet KBA.

Standard Optional
max. Druckleistung 75.000 Exemplare/h -
Zylinderumdrehungen 37.500 U/h -
Zylinderumfang 1.000 - 1.400 mm -
Papierbahnbreite 1.000 mm -
Variable Papierbahnbreite -
CleanTronic-Wascheinrichtungen -
DriveTronic Einzelantriebstechnik -
Heatset -
Sprühfeuchtwerke neuester Generation -
Czy macie Państwo pytania dotyczące naszych maszyn?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia