Frankenthal

W listopadzie 2011 spółka Albert-Frankenthal GmbH i KBA-FT Engineering GmbH w lokalizacji zostały rozdzielone i od tej pory funkcjonują jako samodzielne spółki córki. Albert-Frankenthal GmbH produkuje w szczególności części rotacyjno-symetryczne jak wałki dla grupy KBA. KBA-FT Engineering GmbH jest odpowiedzialna za rozwój i serwis wysokowydajnych aparatów falcujących.

Albert-Frankenthal GmbH
Lambsheimer Straße 18
67227 Frankenthal
Tel.: (+49) 6233 873-0
Fax: (+49) 6233 873-3222
Mail: kba-frankenthal(at)kba.com
Web: www.albert-frankenthal.de  

KBA-FT Engineering GmbH
Lambsheimer Straße 16
67227 Frankenthal
Tel.: (+49) 6233 873-0
Fax: (+49) 6233 873-3222
Mail: kba-frankenthal(at)kba.com
Web: www.kba-ft-eng.com

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia