Filozofia

Klienci determinują nasze działanie

Zadowolenie klientów jest wyznacznikiem i siłą napędową naszego działania. Osiągamy je poprzez elastyczność i otwartość na potrzeby naszych partnerów oraz ich szybkie realizowanie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Czujemy się odpowiedzialni wobec naszych klientów i pragniemy aby nasze usługi w pełni zaspokajały ich oczekiwania.

Pracownicy są naszym kapitałem

Wysokie kwalifikacje naszych pracowników, ich lojalność, motywacja i kreatywność są podstawą naszego sukcesu. Szkolenie i doszkalanie naszych pracowników oraz zapewnianie im możliwości dalszego rozwoju zawodowego są dla nas ważne. Dlatego w naszej filozofii stawiamy na zdolność do zespołowego działania i wysokie poczucie odpowiedzialności każdego pracownika za jego zakres pracy: dzięki temu działamy szybko i dobrze.

Innowacje są naszą przyszłością

Od 1817 nazwa Koenig & Bauer jest synonimem postępu technicznego i rozwoju w budowie maszyn drukujących. Naszą receptą na sukces jest zdolność szybszego zazwyczaj niż inni przekształcania pomysłu dnia dzisiejszego w technologię jutra.

Jakość jest dla nas zobowiązaniem

Wysoka jakość naszych produktów oznacza dla naszych klientów niezawodność, wydajność i ekonomiczność. Dzięki systemowi ciągłego zarządzania jakością we wszystkich fazach powstawania naszych produktów, nowoczesnym metodom produkcji, wybranemu zespołowi poddostawców i nieprzeciętnemu zaangażowaniu każdego uczestnika procesu produkcji możemy zapewnić utrzymanie i stałe podnoszenie naszych wysokich standardów.

Jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności

Jako jedno z najstarszych przedsiębiorstw budujących maszyny w Niemczech i jako pionier w zakresie zakładowej polityki socjalnej jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za utrzymanie warunków życia i ochronę środowiska oraz za ekonomiczny, socjalny i kulturowy rozwój w regionach,

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia