Service SelectInspekcja maszyny

Kompetentna ocena stanu maszyny KBA Rapida

Nasze maszyny drukujące składają się z wielu podzespołów i komponentów mechanicznych i elektronicznych, których zgrane współdziałanie dzień po dniu daje w rezultacie maksymalną wydajność Państwa drukarni. Przeglądy dokonywane przez Service Select zapewniają utrzymanie Państwa maszyny KBA Rapida w idealnym stanie.

Przeglądy prewencyjne, zalecenia serwisowe & konserwacje

Nikt nie zna maszyny KBA Rapida lepiej niż nasi wykwalifikowani technicy serwisowi. Ich biegłość pozwala im na przeprowadzanie testów funkcjonowania i bezpieczeństwa wszystkich istotnych elementów arkuszowych maszyn offsetowych. Po przeglądzie poinformują Państwa o stanie maszyny i możliwościach jego polepszenia. Przegląd maszyny obejmuje także takie czynności serwisowe jak usuwanie drobnych usterek technicznych czy wymiana części zużywających się podczas eksploatacji.

Dodatkowo przygotujemy Państwa własny personel techniczny do przeprowadzenia następnych przeglądów maszyny. Fachowe przeszkolenie pracowników umożliwi Państwu zapewnienie wysokiej sprawności Waszej maszyny KBA Rapida na długie lata.

  • Utrzymanie maszyny w doskonałym stanie
  • Rozpoznanie potencjalnych możliwości optymalizacji
  • Przeszkolenie Państwa pracowników dla przyszłych konserwacji
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia