Digital & Web ServiceKonserwacje prewencyjne & Inspekcje KBA

Prewencyjne konserwacje zapewnią długą żywotność Państwa maszynie drukującej

Prewencyjne konserwacje zapewnią długą żywotność Państwa maszynie drukującej

Dlaczego konserwacja prewencyjna? Tylko w drodze regularnych i skrupulatnych konserwacji uda się utrzymać znakomitą wydajność Państwa rotacji na długi czas. Bowiem nawet po latach maszyna musi nadal zjednywać sobie uznanie swą wysoką sprawnością i produktywnością.

Elektryczne i mechaniczne inspekcje maszyny

Kolejnym istotnym czynnikiem warunkującym długotrwałą przydatność maszyny do użytku i stałą efektywność produkcji drukarskiej są regularne inspekcje. W ramach inspekcji nasz zespół serwisowy dokonuje obszernych i szczegółowych analiz Państwa maszyny i w oparciu o ich wyniki wydaje zalecenia dotyczące koniecznych lub przydatnych konserwacji bądź napraw.

Najnowocześniejsze metody pomiarów i analiz

W charakterze uzupełnienia oferujemy cały szereg takich usług jak na przykład analiza łożysk czy audyt termograficzny. Te częściowo opatentowane metody pomiarów i analiz pozwalają na spojrzenie na Państwa maszynę z zupełnie nowych, dodatkowych perspektyw. Zdobywają więc Państwo szerszą bazę informacji o aktualnym stanie Waszego urządzenia.

  • Wczesne wykrywanie możliwych błędów
  • Zapewnienie ciągłości produkcji i polepszenie produktywności maszyny drukującej
  • Doświadczeni eksperci i dobrane pod kątem specyficznych potrzeb pakiety części zamiennych gwarantują bezawaryjną pracę maszyny
  • Profesjonalny serwis wysokiej jakości świadczony przez doświadczonych specjalistów
  • Opatentowane metody analiz i narzędzia

Konserwacja systemu zmiany rolek

Konserwacja systemu zmiany rolek

Papier jest elementarnym składnikiem produkcji drukarskiej, podawanie do rotacji papieru bez przeszkód jest absolutnie koniecznym warunkiem wymaganej dzisiaj produktywności. Aby ten cel skutecznie osiągać także po latach eksploatacji specjaliści KBA w dziedzinie serwisowania zalecają regularne konserwacje zmieniaczy rolek.

Konserwacja zespołów drukujących

Paser w zakresie mikrometrów, gęstość optyczna zachowująca stabilność na całej szerokości druku i przez cały okres użytkowania maszyny oraz zawsze stabilny balans farbowo-wodny wymagają najwyższej precyzji funkcjonowania układów mechanicznych, elektronicznych i regulacyjnych. Aby Państwa maszyna drukująca zdobywała uznanie pierwszorzędną jakością druku nawet po wielu latach eksploatacji należy regularnie przeprowadzać konserwację mechanicznych i elektrycznych komponentów zespołów drukujących.

Konserwacja aparatów zszywających

Regularnie przeprowadzane konserwacje aparatów zszywających mają duży wpływ na jakość zszywania. Dlatego nasi eksperci oprócz wymiany części dokonują też odpowiedniej korekty ustawień aparatów zszywających. Właściwe ustawienia są podstawowym warunkiem pozycjonowania z zachowaniem registru czy zamykania zszywek zgodnie z założeniami.

Konserwacja złamywaków

W ramach każdej konserwacji złamywaka najpierw odbywa się pełne badanie agregatu, z krzywkami sterującymi i prowadzeniem produktu włącznie. Jako opcja jest możliwa wymiana wszystkich pasów w złamywaku. Stosujemy wyłącznie pasy o jakości oryginalnych części (OEM) KBA, konfekcjonowane w naszej fabryce.

Inspekcje pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie i zlikwidowanie niedociągnięć zaistniałych w wyniku niedokładnej konserwacji, zużycia lub usterek Państwa maszyny.

Inspekcje pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie i zlikwidowanie niedociągnięć zaistniałych w wyniku niedokładnej konserwacji, zużycia lub usterek Państwa maszyny. Dzięki temu unikają Państwo nieplanowanych przestojów spowodowanych awariami i zapewniają maszynie długotrwałą wydajność.

Inspekcja mechaniczna

Precyzyjnie i niezawodnie pracujące komponenty mechaniczne odgrywają niezwykle ważną rolę w zapewnieniu efektywności i wysokiej jakości produkcji drukarskiej. Dlatego zalecamy regularne inspekcje ważnych mechanicznych komponentów maszyny przez naszych ekspertów.

Inspekcja elektryczna

Obejmuje ocenę wzrokową i kontrolę funkcjonowania komponentów szaf sterowniczych, podłączeń do konsoli sterujących i sterowania sekcyjnego.

Analiza łożysk KBA daje możliwość rzetelnego i dokładnego zbadania stanu łożysk tocznych zamontowanych w maszynie drukującej.

Zalety tej metody badania łożysk:

• możliwość dokładnego zlokalizowania i sprecyzowania przyczyn uszkodzeń pojawiających się na łożyskach tocznych

• zewnętrzne czynniki nie mają negatywnego wpływu na precyzję analizy

Opatentowana procedura analityczna

Specjaliści w naszym Centrum Kontroli Jakości analizują otrzymane dane przy pomocy opatentowanej procedury. Wyniki są w łatwo zrozumiały sposób przedstawiane w wyczerpującym raporcie z analizy.

Audyt termograficzny

Audyt termograficzny, usługa świadczona przez KBA, służy wczesnemu wykrywaniu zmian w elektrycznych lub mechanicznych komponentach maszyny przy użyciu najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Pomiar przy użyciu najnowocześniejszej metody obrazu termalnego

W metodzie tej najpierw wybiera się przeznaczone do badania komponenty maszyny, a następnie skanuje je przy użyciu wysokorozdzielczej kamery termograficznej u Państwa na miejscu. Metoda ta jest badaniem bezdotykowym, pomiary mogą zatem być wykonywane podczas normalnej pracy maszyny, bez konieczności pociągającego za sobą znaczne koszty zatrzymania maszyny.

KBA OGV – Optyczne & geometryczne pomiary płyt

Tą usługą profesjonalnego pomiaru geometrii płyt drukowych chcemy wspomóc Państwa w zbudowaniu fundamentu dla optymalnych warunków produkcji. Dzięki okresowym pomiarom płyt drukowych w naszym Centrum Kontroli Jakości zyskują Państwo pewność, że wszystkie parametry gotowych do użytku płyt drukowych odpowiadają założeniom konstrukcyjnym.

KBA OGV oferuje Państwu możliwość wykrywania takich problemów jak odchyłki registrów farbowych wynikających z wędrowania płyty, złamania płyty czy trudności z zakładaniem/zdejmowaniem płyt w automacie do zmiany płyt.

Czy macie Państwo pytania do naszego Działu Serwisu?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia