System kontroli pasowaniaErgoTronic ACR

Manualny pomiar pasowania z ErgoTronic ACR

ErgoTronic ACR (Automatic Camera Register) jest najprostszą formą pomiaru pasowania. Przy pomocy ręcznego urządzenia pomiarowego są mierzone znaki pasowania na wydrukowanym arkuszu. Urządzenie jest zintegrowane w konsoli sterowania ErgoTronic. Regulacja pasowania następuje automatycznie.

Korekcie poddawany jest register wzdłużny, osiowy i diagonalny. Po zmierzeniu znaków pasowania przez system zostaje przesunięte położenie odpowiednich separacji.

W połączeniu z ekranem wielkogabarytowym konsoli sterowania ręczne urządzenie pomiarowe dysponuje także funkcją wideolupy (ErgoTronic ImageZoom).

  • największa dokładność pomiaru dzięki specjalnej technologii
  • elastyczne użytkowanie
  • poręczne urządzenie pomiarowe
Czy macie Państwo pytania?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia