Mitsubishi Electric oraz Koenig & Bauer nawiązują współpracę w zakresie systemów kontroli jakości folii elektrodowych do produkcji ogniw akumulatorowych

Mitsubishi Electric, wiodący dostawca kontaktowych czujników obrazu (CIS), oraz Koenig & Bauer, pionier w dziedzinie przemysłowych zastosowań druku i systemów przetwarzania obrazu inline do różnych zastosowań, podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy. Celem uzgodnionego partnerstwa strategicznego jest połączenie mocnych stron obu firm w celu zaoferowania znormalizowanych, wysokiej jakości komponentów do przemysłowego przetwarzania obrazu dla sektora produkcji elektrod do ogniw akumulatorowych.

(od lewej do prawej): Julian Schubert (Wiceprezes) Carsten Diederichs (Senior Manager) (w Koenig & Bauer), Martin Messy (Dyrektor CIS, Mitsubishi Electric)

Poprzez integrację systemów CIS firmy Mitsubishi Electric i jednostek oświetleniowych firmy Koenig & Bauer firmy partnerskie dążą do opracowania różnych modułów, które stworzą idealne warunki obrazowania dla powierzchni ogniw baterii, które są trudne do sprawdzenia za pomocą konwencjonalnych i obecnie dostępnych systemów.

Moduły te umożliwią producentom ogniw akumulatorowych zwiększenie wydajności produkcji folii elektrodowych, zmniejszenie ilości występujących błędów oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności ich produktów. Moduł będzie również kompatybilny z foliami elektrodowymi dla różnych typów ogniw akumulatorowych - takich jak ogniwa cylindryczne, pryzmatyczne lub kieszeniowe - i będzie mógł obsługiwać różne procesy produkcyjne.

Moduł do dwustronnej kontroli produkcji folii elektrodowej do produkcji ogniw akumulatorowych ze standardowymi interfejsami mechanicznymi, elektrycznymi i danych.

Partnerstwo pomiędzy firmami Mitsubishi Electric oraz Koenig & Bauer jest odpowiedzią na spodziewany wzrost popytu na akumulatory litowo - jonowe w związku z rosnącą popularnością pojazdów elektrycznych, a także rosnącym zapotrzebowaniem w branży elektroniki użytkowej i sieci energetycznej. Według obliczeń Boston Consulting Group, podaż baterii litowo - jonowych będzie musiała wzrosnąć dziesięciokrotnie do 2030 roku, aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku. Przemysłowe przetwarzanie obrazu jest kluczową technologią, która może pomóc producentom akumulatorów osiągnąć ten cel poprzez poprawę kontroli jakości i możliwości automatyzacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i redukcji kosztów.

"Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Koenig & Bauer, aby wprowadzić nasze innowacyjne rozwiązania przetwarzania obrazu w postaci standaryzowanych modułów do produkcji folii elektrodowych do ogniw akumulatorowych, ponieważ zmniejsza to wysiłek związany z integracją" - podkreśla Martin Messy, dyrektor CIS w Mitsubishi Electric. "Wierzymy, że nasze rozwiązania CIS, w połączeniu z jednostkami oświetleniowymi Koenig & Bauer pomogą zaoferować naszym klientom wyjątkową wartość dodaną i sprostać wyzwaniom związanym z kontrolą folii elektrodowych".

"We współpracy z Mitsubishi Electric wnosimy do tych rozwiązań nasze bogate doświadczenie w zakresie rozwoju i budowy maszyn drukujących, a także systemów przetwarzania obrazu inline i offline w zakresie kontroli jakości" - podkreśla Julian Schubert, wiceprezes działu Data, Vision and Authentication Solutions w firmie Koenig & Bauer. "Jesteśmy przekonani, że nasze wydajne jednostki oświetleniowe, nasze własne zintegrowane frame grabbery i CIS od Mitsubishi Electric zapewnią optymalne warunki obrazowania do kontroli ogniw akumulatorowych i umożliwią naszym klientom wytwarzanie bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych produktów akumulatorowych".

Po pierwszych wspólnych projektach czujniki CIS firmy Mitsubishi są już z powodzeniem stosowane w wielu branżach w połączeniu z jednostkami oświetleniowymi firmy Koenig & Bauer. Zawarte obecnie partnerstwo jest kolejnym logicznym krokiem w wykorzystaniu synergii i oferowaniu rozwiązań o wartości dodanej na szybko rozwijającym się rynku.

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

ul.Taneczna 18 (budynek B)
02-829 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia