„Leasing to optymalna forma finansowania inwestycji poligraficznych” – mówi Monika Siemion, Head of Sales w Deutsche Leasing Polska.

Pomimo licznych zawirowań na globalnych rynkach, przekładających się także na sytuację gospodarczą w Polsce, rodzime drukarnie nie ustają w inwestycjach, również w zakresie sprzętu. Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu za 1. półrocze 2023 roku, w okresie tym należące do ww. organizacji firmy sfinansowały zakupy na maszyny i urządzenia poligraficzne w kwocie 341 mln zł – w ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o ok. 12%. Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła ponad 196 mld zł i była wyższa od wartości kredytów udzielonych przez banki (167 mld zł). Prognozy ZPL na cały rok 2023 są równie optymistyczne – po raz pierwszy w historii łączna kwota udzielonego polskim przedsiębiorstwom przez branżę leasingową finansowania ma przekroczyć 100 mld zł. Jedną z firm członkowskich stowarzyszenia od początku jego istnienia pozostaje Deutsche Leasing Polska. O jej ofercie, rozwoju i prognozach rynkowych, także w kontekście branży poligraficznej ( w tym sprzedaży maszyn Koenig & Bauer), mówi Monika Siemion, kierująca tu działem sprzedaży.

R.: Z danych przedstawionych przez organizację, do której Państwo należycie, wynika, że polskie firmy nadal chętnie inwestują, pomimo trudnego otoczenia rynkowego i niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej. Jak to wygląda z punktu widzenia Deutsche Leasing Polska?
Monika Siemion: Z pewnością na dane finansowe, przedstawione przez Związek Polskiego Leasingu, należy patrzeć także przez pryzmat inflacji. Jednak nawet uwzględniając ten parametr, możemy – przynajmniej w kontekście branży poligraficznej – mówić tu o względnie stabilnej sytuacji w obszarze inwestycji w nowy sprzęt. Dla naszej firmy kończący się rok jest rekordowy – do września 2023 sfinansowaliśmy zakupy polskich firm w kwocie przekraczającej 270 mln euro – dane te dotyczą wszystkich segmentów jakie obsługujemy. Część z nich dotyczyła inwestycji zrealizowanych przez drukarnie – branża poligraficzna jest jednym z kluczowych dla nas obszarów działania, także w perspektywie najbliższych lat. To poniekąd efekt strategii obranej wiele lat temu przez naszą niemiecką centralę - Deutsche Leasing AG, która jest częścią Grupy Finansowej Sparkassen. W przypadku przemysłu poligraficznego naszym ważnym partnerem w Niemczech jest Koenig & Bauer.Na ile przekłada się ono na rynek polski?
M.S.: Chcemy nadal być stabilnym i wiarygodnym partnerem dla polskiego przemysłu, oferując atrakcyjne warunki finansowania inwestycji, uwzględniające wartość dodaną. Jednym z parametrów brzegowych, aby ten cel osiągnąć, jest współpraca z wiodącymi producentami i dostawcami z wybranych branż, w jakich się specjalizujemy. Tak jest w przypadku np. segmentu wózków widłowych, który stanowi pokaźny udział w naszych obrotach realizowanych w Polsce, gdzie współpracujemy z jednym ze światowych liderów rynkowych. Podobne ambicje mamy w kontekście branży poligraficznej, gdzie – idąc w ślady naszej centrali – chcemy tu ściśle współpracować z Koenig & Bauer (CEE).

Czy może Pani przybliżyć jak wygląda współpraca pomiędzy Deutsche Leasing a Koenig & Bauer na rynku niemieckim?
M.S.: Nasza współpraca globalna trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat. Mamy tu zatem bogate tradycje i liczne doświadczenia ze wspólnie zrealizowanych projektów, które chcemy przełożyć również na rynek polski. O skali globalnej współpracy najlepiej zapewne świadczą liczby: w ciągu minionej dekady sfinansowaliśmy zakupy maszyn Koenig & Bauer na kwotę ok. 600 mln euro.
 
Jak wygląda obecnie oferta Deutsche Leasing Polska i która opcja finansowania jest preferowana przez polskich przedsiębiorców, także z branży poligraficznej?
M.S. Generalnie oferta firm leasingowych składa się z dwóch części. Pierwszym, dominującym jest leasing – operacyjny bądź finansowy. Potwierdzają to również dane ZPL – portfel aktywów finansowanych przez firmy należące do tej organizacji (uwzględniający także maszyny i urządzenia) składa się w 87,5% z leasingu. Pozostałe 12,5% stanowią pożyczki – produkt w zasadzie konieczny przy zakupach inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków unijnych. Tam bowiem wymagane jest by, dotowana firma była właścicielem środka trwałego – w przypadku zakładu poligraficznego jest nim np. maszyna drukująca. Leasing zatem tu odpada, stąd popularność pożyczki wszędzie tam, gdzie mówimy o grantach z UE.

Czym Deutsche Leasing Polska chce się wyróżnić na tle konkurencji, wychodząc z ofertą dla branży poligraficznej?
M.S.: Myślę, że w kontekście poligrafii, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych branż, kluczowym jest wiarygodny i stabilny partner u boku którego możemy działać oferując atrakcyjne finansowanie. Takim w naszym mniemaniu jest Koenig & Bauer. Odnośnie samego procesu udzielania leasingu czy pożyczki to bazujemy tu na wieloletnich doświadczeniach zarówno naszej centrali jak i polskiego oddziału. Każdy projekt jest traktowany indywidualnie i z myślą o każdym przedsięwzięciu jesteśmy w stanie zaproponować „szyte na miarę” rozwiązanie, oczywiście przy założeniu, że leasingobiorca ma zdolność do udźwignięcia planowanych  obciążeń finansowych. Stoimy na stanowisku, że za sukcesem współpracy stoją zawsze ludzie, więc to w relacjach personalnych i wzajemnym zaufaniu upatrujemy platformy dla każdego udanego przedsięwzięcia biznesowego. Nie inaczejidea ta dotyczy tak wrażliwego obszaru jakim są finanse. Staramy się, aby nasz klient stał się naszym partnerem, dla którego nie będziemy jedynie dostawcą usługi finansowej, ale przede wszystkim doradcą. Stąd drobiazgowa analiza każdego przypadku, jaki do nas trafia, by móc znaleźć optymalne rozwiązanie. Z wielu względów za takowe, niezwykle elastyczne uważamy właśnie leasing, a nie np. kredyt bankowy i wiemy, że wiele firm z branży poligraficznej ma podobne przekonanie.

Na czym polega owa „elastyczność” leasingu względem kredytu bankowego?
M.S.: Posłużę się przykładem, który może dotyczyć także branży poligraficznej, zwłaszcza w kontekście zachwianego w ostatnich latach łańcucha dostaw. Załóżmy, że firma np. drukarnia kontraktuje maszynę, a ze strony dostawcy następuje opóźnienie w dostawie – na które nie ma wpływu, bo brakuje komponentów albo kontenerów transportowych (w przypadku dostaw dalekomorskich). Opóźnia się zatem proces samej instalacji, a siłą rzeczy – zarabiania na sprzęcie i możliwości jego spłaty. Jako firma leasingowa będąca formalnie właścicielem maszyny, mając już wypracowany scenariusz finansowania i w porozumieniu z naszym partnerem tj. dostawcą sprzętu, tak modyfikujemy całą procedurę, by klient nie odczuł owego opóźnienia w kontekście ponoszonych kosztów. Inny przykład elastyczności wiąże się z kwestią spłat i pozostawienia na tyle wysokiej wartości wykupu, by użytkownik realnie na tym zyskał np. pozostawiając użytkowany sprzęt w rozliczeniu przy jego wymianie na nowy model bądź też sprzedając go za satysfakcjonującą kwotę. Takich rozwiązań, dających przewagę leasingu nad klasycznym kredytem, jest rzecz jasna więcej.

Wiele obecnie mówi się o ekologii, m.in. w kontekście energooszczędności czy minimalizowaniu śladu węglowego. Czy Deutsche Leasing Polska zauważa zmiany w poligrafii w tym obszarze i jak to się przekłada na inwestycje w tej branży?
M.S.: Finansujemy obecnie wiele inwestycji, które wpisują się w zasady polityki zrównoważonego rozwoju, również w przypadku branży poligraficznej, gdzie drukarnie coraz częściej wskazują energooszczędność czy ograniczenie odpadów jako kluczowe parametry kupowanego sprzętu. To efekt nie tylko rachunku ekonomicznego, ale też rosnącej ekoświadomości przedsiębiorców, będących jednocześnie konsumentami. Można zatem powiedzieć, że idea działań przyjaznych dla środowiska w naturalny sposób jest ważna dla naszych klientów i jest czynnikiem, który wpływa na finalny kształt samej inwestycji, a więc też – kwestię jej sfinansowania.

W jakim stopniu na działalność firm leasingowych mają wpływ fundusze unijne?
M.S.: Jak już wspomniałam, w przypadku funduszy unijnych jedyną formą finansowania z naszej oferty, akceptowaną przez UE, jest pożyczka. Na sam koniec bowiem kupującym widniejącym na fakturze musi być bowiem drukarnia – staje się ona właścicielem maszyny. W przypadku leasingu sprzęt – do końca okresu finansowania – pozostaje naszą własnością. Pożyczki to nieco ponad 10% obrotów całej branży leasingu, więc w skali globalnej stanową relatywnie niewielki udział, ale w kontekście wsparcia unijnego są jedyną dostępną opcją w ofercie naszej bądź innych firm leasingowych.

Prognozy ZPL w kontekście całego roku 2023 mówią o rekordowych obrotach branży, co niejako potwierdzają również przytoczone przez Panią dane Deuteche Leasing Polska. Jakie zatem są Państwa plany i ambicje na zbliżający się rok 2024?
M.S.: Na pewno chcemy podtrzymać obecny, pozytywny trend, widoczny w całej branży leasingu. Mamy też dużą nadzieję, głównie za sprawą budowania odpowiednich relacji z partnerami z kluczowych dla nas obszarów, na wzrosty w segmentach, gdzie wciąż istnieje duży potencjał. Jednym z nich jest poligrafia, w której chcemy w sposób zauważalny zaznaczyć swoją obecność. Bardzo liczymy na partnerstwo z Koenig & Bauer w tym zakresie i wzajemne wspieranie się w relacjach z drukarniami z Polski.

Dziękujemy za rozmowę.

W publikacji wykorzystano dane Związku Polskiego Leasingu za 1. półrocze 2023 (informacja prasowa ZPL z dn. 01.08.2023)

 

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

ul.Taneczna 18 (budynek B)
02-829 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia