„Maszyna odzwierciedla podejście firmy SDV do życia.“Kompleksowa instalacja maszyny Rapida 106 X u jednego z niemieckich liderów rynku marketingu dialogowego

• Arkuszowa technika offsetowa Koenig & Bauer po raz pierwszy w przedsiębiorstwie

• Rozwiązanie Rapida 106 X i CutPRO X w jednym

• O 20 % zwiększona wydajność produkcyjna: perforowanie, druk i uszlachetnianie z prędkością do 15.000 arkuszy / h.

• 280 mln mailingów rocznie

Jesienią ubiegłego roku w firmie SDV w Dreźnie rozpoczęła produkcję maszyna Rapida 106 X. Ta pracująca w średnim zakresie formatów maszyna typu High-End (maks. format arkusza 740/750 x 1.060 mm) to o wiele więcej niż arkuszowa maszyna offsetowa najnowszej generacji: przed zespołami drukującymi znajduje się w pełni wyposażony zespół pochodzący ze sztancy rotacyjnej CutPRO X, przeznaczony do rycowania i sztancowania produktów drukowanych. Za nim posadowionych jest osiem zespołów drukujących z odwracaniem arkusza przeznaczonych do produkcji 4/4 oraz wieża lakierująca i przedłużenie wykładania. Maszyna pozwala na w pełni zautomatyzowaną produkcję in-line wysoce uszlachetnianych mailingów, i to przy zastosowaniu tylko jednego przejścia przez maszynę.

Od prawej: Markus Schmid, Franz Schiederer, obaj Dyrektorzy Zarządzający SDV, Oliver Fuchs, Dział Sprzedaży Koenig & Bauer Niemcy, Norman Thomas, Dział Planowania i Sterowania Produkcji i Robert Brunner, kierownik produkcji firmy SDV, w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych przedsiębiorstwa.

Franz Schiederer, jeden z dwóch Dyrektorów Zarządzających przedsiębiorstwa, wyjaśnia: „Maszyna odzwierciedla podejście firmy SDV do życia. Jest innowacyjna i przyczyni się do zwiększenia rentowności naszego przedsiębiorstwa w przyszłości.“ To narzędzie niezbędne dla logistyków informacji, dla których tworzenie wartości odbywa się głównie w innych obszarach. Kompleksowe produkty wytwarzane są przy wykorzystaniu jednego przejścia arkusza, przy jednocześnie zmniejszonej liczbie personelu obsługującego. Skutkuje to zoptymalizowaniem procesów logistycznych, pozwala na oszczędność powierzchni magazynowych i prowadzi do skrócenia cyklu produkcyjnego dzięki zawężeniu spektrum koniecznych do przeprowadzenia procesów.

Wysoki udział perforacji

80 procent produktów drukowanych wyposażanych jest w perforacje. Są to z reguły oddzielane karty pocztowe oraz kupony. Wysoki udział tego typu produktów w całym spektrum produkcji był czynnikiem decydującym o zintegrowaniu zespołu CutPRO X w maszynie. Cały zespół sztancujący charakteryzują krótkie czasy nastaw rzędu ok. pięciu minut, równe czasowi zmiany zlecenia w jednostkach drukujących i lakierujących. Ponadto formy sztancujące można ponownie wykorzystywać.

Maszyna Rapida 106 X jest nowym sercem w sali druku przedsiębiorstwa. Z zakończenia instalacji cieszą się (od lewej na prawo) drukarz Silvio Kopte, Norman Thomas, Dział Planowania i Sterowania Produkcji firmy SDV, Franz Schiederer, Dyrektor Zarządzający SDV, Robert Brunner, kierownik produkcji SDV, Oliver Fuchs, Dział Sprzedaży Koenig & Bauer Niemcy oraz Markus Schmid, Dyrektor Zarządzający SDV

Maksymalna wydajność produkcyjna przy wykorzystaniu zespołu sztancującego wynosi 15.000 arkuszy/h. Jedynie w przypadku wyjątkowo wymagających podłoży, np. bardzo cienkich, Rapida 106 X pracuje nieco wolniej.  Oprócz wysokiej wydajności druku, która jest o około 20 procent wyższa niż w przypadku poprzednio wykorzystywanej technologii, firma SDV odnosi dalsze korzyści dzięki wyjątkowo krótkim czasom narządzania. Rapida 106 X pracuje "stabilniej i bardziej wydajnie" - takie jest ogólne wrażenie Dyrektora Zarządzającego. Jest to również konieczne, ponieważ nawet w marketingu dialogowym zamówienia stają się coraz mniejsze i bardziej złożone. Czasy narządzania i wysoki stopień elastyczności stają się kluczowymi kwestiami.

Technologia wiodąca na rynku

Do najważniejszych zalet maszyny Rapida 106 X należy m. in system QualiTronic PDFCheck. System pomiarowy i regulacyjny arkusz za arkuszem kontroluje nie tylko jakość wydruku, ale także zgodność arkuszy ze wzorcem PDF z przygotowalni. „To wyposażenie pozwala nam na produkcję bez ponoszenia strat, mimo dużej presji cenowej“ – to zdanie Franza Schiederera. „I to przy zachowaniu najwyższej jakości.“

Jeszcze przed zespołami drukującymi urządzenia Rapida 106 X znajduje się zespół sztancujący CutPRO X, za pomocą którego perforowane jest prawie 80 procent produktów drukowanych w procesie inline.

O sile innowacji z domu Koenig & Bauer przekonała fachowców z SDV technika pomiarowa i regulacyjna maszyny oraz liczne rozwiązania techniczne, jak na przykład działające bez wykorzystania marek ciągnących nakładanie DriveTronic SIS. To z tego właśnie względu przedsiębiorstwo zdecydowało się po raz pierwszy zainwestować w urządzenie Rapida. Dzięki wyposażeniu dokładnie dostosowanemu do potrzeb użytkownika maszyna zapewnia przedsiębiorstwu maksymalne korzyści - również na przyszłość. Dodatkową zaletą jest bliskość producenta. Poza tym Rapida 106 X przyciąga spojrzenia i znakomicie pasuje do otoczenia firmy, która oferuje swoim pracownikom nowoczesną technologię i możliwie najlepsze środowisko pracy.

Maszyna Rapida 106 X posiada szerokie możliwości uszlachetniania inline oraz charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wydajnością produkcji i krótkimi czasami przezbrajania.

Aktywność w trzech procesach druku

Od 2003 roku firma SDV wspólnie z trzema innymi firmami zajmuje się marketingiem bezpośrednim i dialogowym w dwóch lokalizacjach produkcyjnych (w Dreźnie i Weidenberg koło Bayreuth). W roku przedsiębiorstwo opuszcza ok. 280 mln mailingów, a tendencja ta wzrasta. Mailingi są produkowane w technice druku cyfrowego, a także offsetu arkuszowego i rolowego. O wyborze procesu drukowania decydują trzy kryteria: format, gramatura oraz nakład lub wieloelementowość produktów.

Struktura klientów firmy SDV jest bardzo rozbudowana. Są wśród nich sprzedawcy wysyłkowi, dostawcy usług finansowych, dostawcy energii, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa turystyczne oraz przedstawiciele innych branż lub ich agencje, w tym 13 koncernów notowanych na giełdzie DAX. Korzystają oni z faktu, że 100 procent ich poczty dialogowej jest produkowane w niemieckiej firmie, która posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji). Z bezpieczeństwem danych związane są wysokie standardy jakości i być może unikatowy charakter produktów.

Budynek produkcyjny przedsiębiorstwa SDV urzekają interesującą architekturą.

Do tego dochodzi stabilna podstawa w postaci firmy SDV jako wykonawcy. Poza koncepcją techniczną, drukiem, personalizacją / indywidualizacją i optymalizacją wysyłki mailingów, SDV oferuje swoim klientom kompleksowe pakiety umożliwiające dotarcie do odbiorców poprzez dodatkowe kanały cyfrowe w sposób celowany i zależny od lokalizacji.

Szczególne podejście do życia

Rapida 106 X zwiększyła udział zakładu w Dreźnie w produkcji, dzięki czemu około połowa wartości dodanej jest wytwarzana w każdym z dwóch zakładów produkcyjnych. Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbie zatrudnionych. Zarówno we Frankonii jak i w Saksonii przedsiębiorstwo zatrudnia 115 pracowników, a obroty wynoszą na poziomie pomiędzy 30 a 32 mln euro.

Zleceniodawcy, którzy po raz pierwszy pojawiają się w celu dokonania wizji lokalnej przedsiębiorstwa, są często zaskoczeni: nie tylko nowoczesnym wyposażeniem technicznym, ale również architekturą budynków. Futurystyczny wygląd zewnętrzny znajduje swoje odzwierciedlenie także w powierzchniach biurowych oraz produkcyjnych.

Interesująca strona internetowa: www.sdv.de

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia