Cele koncernowe na rok 2019 zostały potwierdzoneKoenig & Bauer z powodzeniem kontynuuje realizację strategicznych projektów w celu osiągnięcia zrównoważonego, przynoszącego zyski wzrostu.

• Dobra sytuacja jeśli chodzi o uzyskaną wielkość zamówień oraz wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych

• Na skutek ustalonych priorytetów w zakresie dostaw w drugim półroczu obrót jeszcze nieznacznie poniżej wartości z roku poprzedniego

• Wpływ kosztów wprowadzania na rynek nowych produktów oraz kosztów rozwoju na wynik w pierwszym półroczu

• Przepływy pieniężne obciążone czasowo przez wzrost obrotów w drugim półroczu oraz wysoki stopień inwestycji przyszłych

• Kwota kapitału własnego na poziomie 33,8 %

• Cele koncernowe 2019: organiczny wzrost obrotów o prawie 4 % i marża EBIT na poziomie prawie 6 %

W pierwszym półroczu 2019 roku grupa Koenig & Bauer osiągnęła duże postępy w realizacji strategicznych projektów na rzecz zrównoważonego, rentownego wzrostu. Prezes Zarządu,  Claus Bolza-Schünemann, poinformował o udanym rozpoczęciu wspólnego przedsięwzięcia z firmą Durst  oraz o dobrych perspektywach: „Po uzyskaniu zezwolenia ze strony Urzędu Antymonopolowego na początku maja 2019 oficjalnie zawiązaliśmy spółkę Joint Venture z udziałami 50/50 z pionierem w zakresie druku inkjetowego, a z dniem 1. sierpnia 2019 pozyskaliśmy na stanowisko dyrektora zarządzającego spółki Koenig & Bauer Durst doświadczonego eksperta. Przemysł druku pudełek składanych oraz tektury falistej wydaje nam się dawać znakomitą szansę rozwoju dla cyfrowych linii produkcyjnych, sprawdzających się w przypadku niewielkich, zindywidualizowanych nakładów. Branża domaga się tu ekonomicznych i elastycznych rozwiązań. Obok maszyny VariJET 106 przeznaczonej do cyfrowego zadruku pudełek składanych do portfolio spółki joint venture należą także urządzenia CorruJET 170 firmy Koenig & Bauer oraz SPC 130 firmy Durst przeznaczone do cyfrowego druku bezpośredniego na tekturze falistej, a także wszelka działalność związana z farbami drukarskimi oraz usługami serwisowymi“.

Po przejściu fazy testów egzemplarza prototypowego w fabryce Koenig & Bauer renomowany klient i partner w rozwoju koncernu, firma Klingele, dokonał już odbioru zamówionego urządzenia CorruCUT.

Dyrektor Finansowy Mathias Dähn podaje dalsze przykłady osiągniętych sukcesów: „Sprzedaliśmy właśnie piątą maszynę RotaJET przeznaczoną do cyfrowego zadruku dekoracyjnego. Dwa zamówienia na to dopracowane wysokiej jakości rozwiązanie w zakresie druku cyfrowego otrzymaliśmy od producentów materiałów drewnopochodnych, którzy ze względu na umacniający się trend personalizacji coraz mniejszych nakładów chcą samodzielnie drukować to, co do tej pory zamawiali jako usługę zewnętrzną. Ta coraz bardziej widoczna zmiana struktury druków dekoracyjnych pozwala nam zauważyć duży potencjał obrotów oraz zysków cyfrowej platformy druku RotaJET. Po otrzymaniu kluczowego zlecenia od firmy Tetra Pak dotyczy to także cyfrowego zadruku kartonów do napoi. Z myślą o dużym i wyraźnie wzrastającym rynku analogowego druku bezpośredniego na tekturze falistej opracowaliśmy arkuszowe maszyny fleksograficzne CorruCUT i CorruFLEX wraz z kilkoma unikatowymi opcjami sprzedaży. Po przejściu fazy testowej prototypu urządzenia w naszej fabryce renomowany klient pilotażowy i jednocześnie nasz partner w rozwoju, firma Klingele, dokonał już odbioru zamówionego urządzenia CorruCUT. Zarówno klient jak i cała branża tektury falistej bardzo pozytywnie odbiera naszą innowację, przede wszystkim ze względu na jakość druku i sztancowania, krótkie czasy narządzania oraz komfort obsługi. W równym stopniu cieszy nas także pozytywna informacja zwrotna dotycząca trwających właśnie testów urządzenia CS MetalCan, jakie opracowaliśmy z myślą o zadruku dwuczęściowych puszek do napoi, z możliwością rozszerzenia o unikatowe rozwiązania“.

Współczynnik Book-to-Bill-Ratio na poziomie 1,13

Po osiągniętej w pierwszym kwartale wielkości zamówień na poziomie 276,4 mln EUR, w drugim kwartale trend w koncernie Koenig & Bauer utrzymał się, a wartość nowych zamówień osiągnęła wielkość 296,9 mln. EUR. Łączna wartość otrzymanych zamówień w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 573,3 mln EUR. Wartość z poprzedniego roku na poziomie 705,3 mln EUR została zwiększona dzięki otrzymaniu dużego zlecenia dotyczącego urządzeń do druku papierów wartościowych. Na skutek ustalonych priorytetów w zakresie dostaw w drugim półroczu obrót koncernu sięgający 506,0 mln EUR leżał jeszcze nieznacznie poniżej wartości z roku poprzedniego, wynoszącej 514,4 mln EUR. Wprawdzie wartość zamówień w realizacji na poziomie 678,2 mln EUR na dzień 30. czerwca wynosiła 11% więcej niż z początkiem roku (610,9 mln EUR), jednakże na skutek zaksięgowanego jeszcze w drugim kwartale 2018 dużego zlecenia dotyczącego urządzeń do druku papierów wartościowych wynosiła ona mniej niż na koniec drugiej połowy 2018 roku (805,8 mln EUR). Nakłady na ofensywę wzrostu 2023, które koncern szacuje na lata 2019 do 2021 łącznie na około 50 mln EUR przy dużym obciążeniu roku początkowego, oraz niższy poziom obrotów w pierwszym półroczu spowodowany stanem dostaw miały znaczący wpływ na poziom dochodów. Odpowiednio EBIT na poziomie 0,6 mln EUR leżał poniżej poziomu roku poprzedniego (10,6 mln EUR). Wynik koncernu na dzień 30. czerwca na poziomie –2,4 mln EUR odpowiada wynikowi na akcję na poziomie –0,15 EUR.

Wzrost wartości otrzymanych zamówień w obszarze Sheetfed o 4,8%

Zakończone sukcesem targi Print China, jakie odbyły się w połowie kwietnia, przyczyniły się do wzrostu wartości otrzymanych zamówień o 4,8%, do 329,0 mln EUR. (2018: 313,8 mln EUR). Ze względu na ustalone priorytety w zakresie dostaw obroty były niższe od zeszłorocznych (270,8 mln EUR) i wynosiły 257,3 mln EUR. Jednakże wysoka wartość otrzymanych zleceń (261,6 mln EUR, w roku 2018: 274,7 mln EUR) jest gwarancją pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Ze względu na niższe obroty, utrzymanie szerokiego asortymentu produktów oraz poniesiony koszt targów Print China EBIT na poziomie –1,2 mln EUR leżał poniżej roku poprzedniego (8,1 mln EUR).

Dzięki usługom świadczonym w oparciu o bazy danych i innym innowacjom firma Koenig & Bauer stała się jednym z prekursorów w branży w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych.

Dodatni bilans obrotów oraz otrzymanych zamówień w dziale Digital & Web

W obszarze Digital & Web wartość otrzymanych zamówień wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku z 82,0 mln EUR do 89,9 mln EUR. Wzrost zamówień w obszarze druku opakowań giętkich oraz wzrost sprzedaży w obszarze druku gazetowego i dekoracyjnego zrekompensowały spadki odnotowane w obszarze serwisu rolowych maszyn offsetowych przeznaczonych do druku gazet oraz akcydensów. Obroty wzrosły z 58,1 mln EUR do 64,5 mln EUR, wzrost wartości zamówień był jednak znacznie bardziej imponujący i zwiększył się z 86,4 mln EUR do 111,2 mln EUR. Wynoszący w ubiegłym roku –9,9 mln EUR EBIT został dodatkowo obciążony przez nakłady poniesione w związku z wprowadzeniem na rynek nowych urządzeń oraz wydatki na rozwój i wynosił –11,1 mln EUR.

Wzrost obrotów o 3,7 % w obszarze Special

W obszarze Special wielkość otrzymanych zamówień kształtowała się na poziomie 174,5 mln EUR i leżała znacznie poniżej poziomu roku poprzedniego (330,2 mln EUR), na który to wpływ miało otrzymanie bardzo dużego pojedynczego zlecenia. Tak duże zlecenia nie są powszechne nawet na rynku druku papierów wartościowych. Obroty wzrosły z 196,3 mln EUR do 203,6 mln EUR. Po zanotowanej w ubiegłym roku wielkości EBIT na poziomie 14,7 mln EUR, pierwsze półrocze 2019 roku charakteryzuje EBIT o wielkości 6,4 mln EUR. Wartość zamówień w realizacji na poziomie 315,5 mln EUR (2018: 464,8 mln EUR) to gwarancja wysokiego obłożenia produkcyjnego.

Wskaźnik kapitału własnego na poziomie 33,8 %

Mimo niskiego poziomu należności z tytułu dostaw i usług oraz wzrostu wielkości zaliczek dokonanych przez klientów przepływy pieniężne zostały istotnie obciążone przez wzrost zapasów poczynionych pod kątem wzrostu obrotów w kolejnych kwartałach oraz istotne nakłady inwestycyjne na projekty budowlane oraz informatyczne. Długoterminowy kredyt konsorcjalny to gwarancja dobrej i stabilnej bazy finansowej dla firmy Koenig & Bauer.

Cele koncernowe na rok 2019

Prezes Zarządu, Claus Bolza-Schünemann: „Wysoka wartość zamówień w realizacji na poziomie 678,2 mln EUR na dzień 30. czerwca 2019 to dla nas dobra prognoza na drugie półrocze 2019 roku. Dzięki wysokiej liczbie otrzymanych zleceń przy dużym obłożeniu produkcyjnym oraz dalszym postępom w realizacji naszych projektów mających na celu wzrost wyniku; a także biorąc pod uwagę planową realizację zamówień w obszarze druku papierów wartościowych i oczekiwane zlecenia w obszarze druku na blasze jesteśmy pewni, że będziemy w stanie osiągnąć w koncernie organiczny wzrost dochodów na poziomie prawie 4% oraz marżę EBIT na poziomie 6%.  Obciążenie marży wynikające z polityki ofensywy wzrostu 2023 zostało już uwzględnione w naszych celach na rok 2019“.

Cele średniookresowe do roku 2023

Dyrektor Finansowy, Mathias Dähn: „Nasza polityka ofensywy wzrostu 2023 zakłada aktywne wykorzystanie aktualnych szans na rynku w zakresie druku na tekturze falistej, kartonach, opakowaniach elastycznych, pojemnikach 2-częściowych, druku na korpusach szklanych, druku dekoracyjnego, systemów znakowania, a także w obszarze postpressu w celu osiągnięcia zrównoważonego, przynoszącego zyski wzrostu. Wpływ niestabilnego obszaru druku papierów wartościowych na obroty koncernu zmniejszy się dzięki zwiększeniu w nich udziału druku opakowaniowego. W przypadku rolowych maszyn offsetowych do druku gazet oraz akcydensów spodziewamy się dalszego wzrostu liczby wycofywanych z eksploatacji maszyn oraz zamykanych drukarni, co również wpłynie na zmniejszenie obrotów działu serwisu zajmującego się tymi urządzeniami. Wszystkie nasze inicjatywy oraz projekty mają na celu zwiększenie obrotów koncernu do roku 2023 do poziomu 1,5 mld EUR oraz marży EBIT do poziomu pomiędzy 7 % a 10 %. Do wzrostu obrotów oraz wyniku mają przyczynić się wszystkie trzy segmenty naszej produkcji. Oprócz wskaźnika dywidendy na poziomie 15 – 35% wyniku koncernu naszymi pozostałymi celami są: osiągnięcie kwoty kapitału własnego na poziomie 45%, korytarza kapitału obrotowego netto w wysokości 20-25% obrotów oraz udziału serwisu w obrotach na poziomie 30%“.

Grupa Koenig & Bauer30.06.2018
w mln EUR
30.06.2019
w mln EUR
Zmiana
Obrót
Sheetfed
Digital & Web

Special
Przeniesienie
514,4
270,8
58,1
196,3
-10,8
506,0
257,3
64,5
203,6
-19,4
- 1,6 %
- 5,0 %
+ 11,0 %
+ 3,7 %
Wartość przyjętych zamówień
Sheetfed
Digital & Web

Special
Przeniesienie
705,3
313,8
82,0
330,2
-20,7
573,3
329,0
89,9
174,5
-20,1
- 18,7 %
+ 4,8 %
+ 9,6 %
- 47,2 %
Wartość zamówień w realizacji
Sheetfed
Digital & Web

Special
Przeniesienie
805,8
274,7
86,4
464,8
-20,1
678,2
261,6
111,2
315,5
-10,1
- 15,8 %
- 4,8 %
+ 28,7 %
- 32,1 %
EBIT
Sheetfed
Digital & Web

Special
Przeniesienie
10,6
8,1
-9,9
14,7
-2,3
0,6
-1,2
-11,1
6,4
6,5
 
Wynik przed opodatkowaniem (EBT)8,5-2,0 
Wynik koncernu6,7-2,4 
Wynik na akcję w EUR0,39-0,15 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej17,4-96,5 
Suma bilansowa (poprzedni rok: 31.12.)1.178,31.245,5 
Kapitał własny (poprzedni rok: 31.12.)453,4420,9 
Liczba pracowników na 30.06.
z tego uczniowie / praktykanci
5.605
260
5.725
275
 

Downloads

Paweł Krasowski

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia