Firma Koenig & Bauer jest oficjalnym członkiem inicjatywy HolyGrail 2.0 - "Cyfrowe znaki wodne dla inteligentnego recyklingu opakowań w UE"Inicjatywa dla zrównoważonej przyszłości

•         Koncentracja na zrównoważonym rozwoju opakowań

•         Technologia cyfrowa dla efektywnej gospodarki obiegowej wysokiej jakości

•         Pomyślnie zakończone testy

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jest dla firmy Koenig & Bauer kluczową kwestią przyszłości. Dopasowując się do tej idei w czerwcu 2021 roku firma zgłosiła się jako członek do projektu Holy Grail 2.0. Wspólnym celem jest przyspieszenie rozwoju wydajnej gospodarki cyrkulacyjnej. Pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Marek AIM (Association des Industries de Marque) ponad 120 firm i organizacji z całego łańcucha tworzenia wartości przemysłu opakowaniowego łączy swoje kompetencje, aby osiągnąć ambitny cel: zbadać, w jakim stopniu technologia cyfrowa może przyczynić się do lepszego sortowania i wyższej jakości recyklingu opakowań w UE, aby doprowadzić do powstania prawdziwie wydajnej gospodarki obiegowej.

Materiały opakowaniowe są surowcami wtórnymi, które powinny pozostać w obiegu. Celem tego pionierskiego projektu jest znakowanie opakowań za pomocą cyfrowych znaków wodnych, a tym samym uproszczenie maszynowego sortowania odpadów do recyklingu i uzyskanie wysokiej jakości recyklatu. W przypadku tworzyw sztucznych jest to wręcz konieczność. Unia Europejska określiła, że do 2030 roku na rynek będą mogły być wprowadzane tylko takie opakowania z tworzyw sztucznych, które mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Logo Holy Grail

Cyfrowy znak wodny przyszłości w UE
Z dotychczasowych badań wynika, że najbardziej obiecującą technologią okazały się cyfrowe znaki wodne. Cyfrowe znaki wodne to prawie niewidoczne kody wielkości znaczka pocztowego, drukowane na powierzchni opakowań. Mogą one zawierać szeroki zakres identyfikatorów, takich jak informacje o producentach, jednostkach magazynowych (SKU), przetworzonych tworzywach sztucznych i składzie artykułów wielowarstwowych, a także o produktach żywnościowych i nieżywnościowych.

Nowa technologia bez problemu przeszła próby na testowej linii sortowniczej. Obecnie przemysł dóbr markowych jest zaangażowany w realizację kolejnej fazy jako inicjatywy łańcucha wartości pod nazwą "Holy Grail 2.0". Obejmuje ona uruchomienie przemysłowej linii testowej w celu sprawdzenia możliwości technologii oznakowania wodnego dla celów dokładnego sortowania odpadów opakowaniowych i osiągnięcia wyższej jakości recyklingu. Podobnie na szeroką skalę realizowany jest scenariusz oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Cyfrowe znaki wodne w rozmiarze znaczka pocztowego umieszczone na opakowaniu

Niezależnie od funkcji "cyfrowego paszportu recyklingu", cyfrowe znaki wodne mogą być wykorzystywane w innych obszarach, takich jak przywiązanie klientów, widoczność łańcucha dostaw czy handel detaliczny.

Dzięki swojej spółce-córce Coding, firma Koenig & Bauer posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań z obszaru znakowania. Jako oficjalny członek zrównoważonej inicjatywy, grupa przedsiębiorstw pracuje teraz nad wspólnym rozwiązaniem w zakresie inteligentnego recyklingu opakowań.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem:https://www.aim.be/priorities/digital-watermarks/

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia