Modułowe systemy dla większej wydajności i maksymalnej wartości dodanejFirma Koenig & Bauer wyposaża offsetową maszynę arkuszową Rapida w pełni zautomatyzowaną logistykę form drukowych

• Integracja technologii produkcji offsetu arkuszowego w średnim i dużym formacie

• Brak konieczności ręcznej interwencji

• Modułowa budowa zapewniająca maksymalną elastyczność

• Ekonomiczna produkcja coraz krótszych zleceń druku

Coraz więcej zakładów akcydensowych wyposaża swoje arkuszowe maszyny offsetowe Rapida we w pełni automatyczne systemy logistyki form drukowych. Najczęściej dotyczy to dostawców usług web-to-print. Kilka tego typu instalacji Koenig & Bauer jest już w codziennym, praktycznym użyciu. Planowane są dalsze instalacje.

Jak do tej pory rozwiązanie w pełni automatycznych systemów logistyki form drukowych jest dostępne zarówno dla średnio formatowych arkuszowych maszyn offsetowych z rodziny Rapida 106 X (maks. rozmiar arkusza 750 x 1 060 mm, wydajność do 20 000 ark./h. - również w trybie druku dwustronnego), jak i wielkoformatowych maszyn z rodziny Rapida 145 (maks. rozmiar arkusza 1 060 x 1 450 mm, wydajność do 18 000 ark./h). W zależności od systemu i lokalizacji, na ośmiokolorowej maszynie system ten przenosi na zmianę do 1.280 form drukowych do zespołów drukujących. Liczba ta pokazuje mocne strony i potencjał logistyki form drukowych w nowoczesnych arkuszowych maszynach offsetowych.

Coraz więcej offsetowych maszyn arkuszowych, takich jak ta ośmiokolorowa maszyna Rapida 106 X z odwracaniem arkusza dla produkcji 4 na 4, jest integrowanych w modułowe systemy logistyki form drukowych.

Niskonakładowe zlecenia druku bez dodatkowych czasów oczekiwania

Szczególnie w druku akcydensowym w przypadku małych i średnich nakładów w pełni automatyczna logistyka form drukowych pomaga maksymalnie wykorzystać cały potencjał wysoko zautomatyzowanych arkuszowych maszyn offsetowych. Czasy narządzania ulegają znacznemu skróceniu, a personel przy maszynie może zająć się najistotniejszymi procesami, zleceniami druku i jakością. Nawet w przypadku kilku następujących po sobie zleceń druku po 300 arkuszy, ośmiokolorowe maszyny z odwracaniem dla produkcji 4 na 4 pracują wydajnie z tradycyjnie krótkim czasem narządzania pozwalającym na uzyskanie maksymalnej wydajności. Wszystkie formy drukowe znajdują się na czas w odpowiednich zespołach drukujących. System logistyki form drukowych przekazuje formy do symultanicznych urządzeń zmieniających formy drukowe DriveTronic SPC tak precyzyjnie, że konieczność ręcznej interwencji staje się przeszłością.

Rozdzielanie form drukowych przed wózkiem do przechowywania form.

Modułowy system pozwala na indywidualne rozwiązania

Dzięki modułowej budowie systemów logistycznych firma Koenig & Bauer może zaoferować praktycznie każde rozwiązanie niezbędne do w pełni automatycznego podawania form drukowych do urządzeń zmieniających formy drukowe zespołów drukujących (łącznie z późniejszą w pełni automatyczną wymianą form drukowych). W zależności od wyposażenia drukarni i wymagań automatyzacyjnych do dyspozycji są następujące moduły standardowe:

-       rozdzielanie form drukowych i przejęcie ich przez system transportowy

-       identyfikacja form drukowych (data matrix)

-       transport do zespołu drukującego

-       wymiana form drukowych

-       transport do stacji usuwania

-       usuwanie zużytych form drukowych

Dostępne są także dodatkowe komponenty, na przykład służące do integracji kilku arkuszowych maszyn offsetowych w jednym systemie logistycznym.

Poszczególne moduły są rozmieszczone nad maszyną lub poza jej obszarem pracy, aby wykluczyć ewentualne utrudnienia podczas jej obsługi. Oznacza to, że wzdłuż maszyny Rapida można poruszać się nawet podczas wymiany form drukowych. Jedynie zespoły drukujące podczas ruchów pionowych form drukowych w czasie ich podawania/wymiany są na krótko zabezpieczane poprzez fotokomórki.

Systemy transportowe (transportery łańcuchowe) mogą być dostosowane do wymagań występujących w hali druku. Ponieważ formy drukowe podczas ich podawania i wyprowadzania poruszają się różnymi drogami, nie występują żadne utrudnienia czy też wyłączenia podczas procesu produkcyjnego.

Transporter łańcuchowy z nośnikami płyt na stacji buforowej przed stacją odbioru.

Aby umożliwić nieprzerwaną produkcję przy maksymalnej wydajności i krótkich nakładach produkcyjnych, system przechowuje formy drukowe dla kolejnego zlecenia bezpośrednio przed zespołami drukującymi. Kolejność dalszych zleceń jest określana poprzez zaszeregowanie form drukowych przechowywanych na wózku do form. W razie potrzeby można tu dokonać aktualizacji, jeszcze zanim formy zostaną rozdzielone i przekazane do systemu transportowego. Przed przekazaniem do transporterów łańcuchowych następuje identyfikacja form drukowych poprzez odczytanie kodu data matrix, który jest wyświetlany w procesie naświetlania płyt. Lista zleceń przesyłana do konsoli sterującej przez system LogoTronic może być w każdej chwili dostosowana do rzeczywistej kolejności form.

Opuszczanie form drukowych bezpośrednio do półki wprowadzającej urządzenia zmieniającego formy drukowe w poszczególnych zespołach drukujących.

Niezwykła wydajność

Wydajność logistyki form drukowych na arkuszowych maszynach offsetowych jest praktycznie nie do odtworzenia przez pracowników. Musieliby bowiem pokonać dystans 3,2 km na zmianę i przenieść przy tym formy drukowe o masie 110 kg. Przy 300 arkuszach na zlecenie mieliby zaledwie 3 minuty na wyjęcie wszystkich form z ośmiu zespołów i ponowne ich załadowanie. Takie obciążenie pracą już po krótkim czasie doprowadziłoby operatorów do granic ich możliwości.

Zużyte formy drukowe są zbierane na palecie w stacji rozładunku płyt.

Dzięki automatyzacji doprowadzania form drukowych oraz ich transportu do stacji utylizacji można znacznie lepiej wykorzystać wydajność maszyny drukującej, szczególnie w obszarze bardzo małych nakładów. Produkcja niewielkich zleceń, które są powszechne w branży web-to-print, może być realizowana znacznie bardziej ekonomicznie.

Video:www.youtube.com/watch

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

ul.Taneczna 18 (budynek B)
02-829 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia