Inicjatywa Healthy Printing ma na celu stworzenie zdrowych produktów drukowanych przyszłościFirma Koenig & Bauer jako pierwszy producent maszyn drukujących przystępuje do inicjatywy Healthy Printing

Przystępując do inicjatywy Healthy Printing firma Koenig & Bauer potwierdza swoje zaangażowanie w przyjazne dla środowiska produkty drukowane i opakowania przyszłości. Ponadto, producent maszyn drukujących wzmacnia swoją sieć preferowanych dostawców, z których niektórzy dołączyli już jako członkowie do powyższej inicjatywy. Celem inicjatywy "Healthy Printing" jest promowanie stosowania przyjaznych dla środowiska podłoży drukowych, farb, lakierów i środków pomocniczych stosowanych w produkcji drukowanej z papieru, produktów z tektury falistej i kartonu, tworzyw sztucznych i innych podłoży, a w efekcie ułatwienie skutecznych systemów recyklingu. Pozostałości poprodukcyjne oraz wysoki poziom zanieczyszczeń mogą mieć wpływ na wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w nowych produktach, takich jak opakowania do żywności. Dlatego też, dzięki działaniom przyjaznym dla środowiska i wprowadzeniu całościowych procesów drukowania, dąży się do zwiększenia wydajności zasobów poprzez poprawę stopnia recyklingu oraz zwiększenie (ponownego) wykorzystania surowców z niego pochodzących.

Koenig & Bauer jest pierwszym producentem maszyn drukujących, który dołączył do inicjatywy Healthy Printing, potwierdzając tym samym swoje zaangażowanie w przyjazne dla środowiska produkty drukowane i opakowania przyszłości.

Tak wypowiedział się rzecznik zarządu firmy Koenig & Bauer, dr Andreas Pleßke: "Jesteśmy pierwszym producentem maszyn drukujących, który aktywnie uczestniczy w tej inicjatywnie wraz z producentami papieru, opakowań, farb i chemikaliów drukarskich, drukarniami, firmami zajmującymi się recyklingiem, projektantami, klientami końcowymi i innymi przedstawicielami branży. Podłoża drukowe, dodatki, farby, a także procesy drukowania muszą być połączone w celu stworzenia zrównoważonej produkcji wyrobów drukowanych przyszłości. Sprawne łańcuchy recyklingu z gospodarką obiegową, niezbędne dla większego stopnia ochrony środowiska i klimatu w przypadku produktów drukowanych, wymagają ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Szczególne znaczenie ma włączenie klientów końcowych, którzy mają szczególnie na uwadze zrównoważoną produkcję druku i źródła materiałów, jak również ekologiczną jakość swoich produktów."

Informacja dotycząca inicjatywy Healthy Printing

Międzynarodowa Agencja EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency), zajmująca się badaniami i doradztwem w zakresie ochrony środowiska, przy wsparciu Fundacji DOEN, uruchomiła inicjatywę "Healthy Printing". Podstawowym założeniem inicjatywy jest promowanie wdrażania koncepcji Cradle-to-Cradle (C2C) w przemyśle poligraficznym. Preferowane są podłoża drukowe, farby, lakiery i inne środki pomocnicze, które nie generują odpadów podczas produkcji. Po zużyciu produkty drukowane powinny być konsekwentnie poddawane recyklingowi. Pozostałości materiałów powstałe w procesie recyklingu powinny wrócić do naturalnego obiegu jako składniki biologiczne, nie powodując jego zanieczyszczenia. Więcej informacji na temat inicjatywy znajdziecie Państwo pod adresem https://www.healthyprinting.eu.

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

ul.Taneczna 18 (budynek B)
02-829 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia