Customer Community - optymalizacja procesów druku

Od kilku lat firma Koenig & Bauer gwarantuje kreatywne podejście i oferuje rozwiązania w zakresie przekształcania danych cyfrowych w innowacyjne usługi. Wiele z tych danych można wykorzystać w celu zwiększenia wydajności procesów druku. Dzięki temu producent maszyn drukujących, firma Koenig & Bauer, pozostaje pionierem branży w zakresie digitalizacji procesów biznesowych.

Różnego rodzaju aplikacje mogą być wykorzystywane do obsługi maszyn z dowolnego miejsca, uproszczenia procesów magazynowania i zamawiania materiałów eksploatacyjnych, zarządzania zamówieniami i magazynowaniem w zależności od produkcji, a także śledzenia obłożenia maszyn w powiązaniu z poszczególnymi zamówieniami. Dane produkcyjne, te dot. wydajności maszyny oraz dane z czujników są automatycznie rejestrowane i analizowane na jednej platformie. Raporty dotyczące wydajności dostarczają informacji na temat danych wydajnościowych, a usługi prognostyczne wykrywają nieprawidłowe zachowania maszyn jeszcze przed wystąpieniem usterek. To jeszcze nie wszystko. Firma Koenig & Bauer stale rozwija nowe cyfrowe rozwiązania w zakresie wartości dodanej oraz optymalizacji procesów w codziennej produkcji. Do procesów tych należą obecnie Analytics Plus, nowa platforma LogoTronic oraz ulepszone planowanie szczegółowe w zakresie sterowania produkcją.

Analytics Plus optymalizuje procesy

Dzięki narzędziu Analytics Plus drukarnie są w stanie samodzielnie oraz przy wsparciu producenta doprowadzić technologię Rapida swoich maszyn do maksymalnej wydajności i zoptymalizować procesy produkcyjne. W każdej codziennej produkcji zdarzają się większe i mniejsze opóźnienia, które czasami są zauważalne, lecz niewymierne, a czasami pozostają częściowo niezauważone. U podłoża mogą leżeć następujące czynniki:

•      wprowadzenie nieprawidłowego zlecenia

•      nieprawidłowe formy w zespole farbowym

•      zlecenia w nieprawidłowej kolejności kolorystycznej

•      nieprawidłowy papier w maszynie

•      nieprawidłowe ustawienia maszyny

•      poszukiwanie narzędzi i materiałów produkcyjnych

•      zredukowana wydajność produkcyjna

•      długie czasy wymiany palet

•      błąd w ustawieniach maszyny

Wszystkie te opóźnienia mają jedną wspólną cechę - prowadzą do przestojów, które po zsumowaniu z wynikiem rocznym, miesięcznym lub tygodniowym, mogą spowodować zmniejszenie marży.

Aby przedstawić dane w sposób obiektywny i przejrzysty oraz zbadać czynniki na nie wpływające, konieczna jest ocena danych eksploatacyjnych oraz tych dotyczących maszyn.

Na bazie informacji z maszyny analiza jest rozszerzona zarówno o informacje o samej maszynie, jak i o dane z BDE. Historia zleceń, rejestracja czasu pracy maszyny i wiele innych elementów może być wizualizowanych na ekranie. Do wykonania za pomocą jedynie kilku kliknięć są także skomplikowane analizy trendów, które można wykorzystać do monitorowania własnych strategii długoterminowych. Przy tym istnieje możliwość zastosowania różnych filtrów, np. dla osób, przedziałów czasowych, liczników arkuszy, czasów narządzania dla określonego typu papieru, określonego koloru czy określonego klienta. A to wszystko w oparciu o usługę w chmurze.

Firma Koenig & Bauer wspiera użytkowników w ocenie i uwiarygodnieniu tych często złożonych danych tak, aby na ich podstawie możliwa było ulepszenie, zmiana i optymalizacja procesów produkcyjnych. Ponieważ tylko dzięki nieskomplikowanej ocenie danych możliwe jest  wyciągnięcie cennych dla produkcji wniosków.

Jako element zbioru danych pochodzących z Customer Community raporty wydajnościowe zawierają jeszcze więcej informacji i umożliwiają dużo bardziej elastyczną ocenę - dotychczasowe raporty były statyczne.

Od obróbki zleceń po dokładne planowanie

Systemy Manufacturing Execution (MES) oraz Ma­nagement Information (MIS) tworzą podstawę do do ciągłego przetwarzania i monitorowania zamówień. Planowanie i kontrola procesów są uproszczone w dwóch obszarach tematycznych:

•        Planowanie jako podstawowy element każdego systemu sterowania produkcją ma zostać podniesione na nowy poziom, aby zredukować czasy narządzania. W tym celu zostanie opracowane dokładne narzędzie planistyczne, które znacznie zredukuje wszystkie występujące podczas produkcji procesy kosztotwórcze, jakie nie są związane z tworzeniem wartości dodanej (czasy narządzania i czasy pomocnicze), czego skutkiem będzie wygenerowanie oszczędności. Planowanie produkcji będzie przy tym wspierane przez narzędzie inteligentnej kalkulacji, sugerujące najbardziej efektywne rozwiązania produkcyjne.

•        Narzędzie LogoTronic otrzyma nową platformę. Każde przedsiębiorstwo udostępni sobie te jej części, które będą mu potrzebne w procesach wewnętrznych. Użytkownik może rozwijać się w ramach platformy i uzyskiwać wydajność produkcyjną konieczną w poszczególnych fazach produkcji.

Płynny Workflow

Zarówno w sektorze opakowaniowym, jak i akcydensowym, do dyspozycji są kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynną organizację całego procesu workflow, od momentu pojawienia się zamówienia aż do działu ekspedycji. Wszystkie działy drukarni są objęte systemem zarządzania, a wszystkie maszyny Koenig & Bauer otrzymują automatycznie odpowiednie informacje.

Jako kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie druku i obróbki po druku produktów przeznaczonych dla rynku opakowaniowego firma Koenig & Bauer nie tylko dostarcza niezbędne urządzenia produkcyjne, ale także integruje je z kompleksowym procesem workflow. Oznacza to, że system LogoTronic komunikuje się nie tylko z maszynami Rapida. Maszyny do sklejania pudełek firmy Duran, urządzenia sztancujące firmy Iberica oraz cyfrowa maszyna VariJET 106 również są zintegrowane z systemem planowania i sterowania produkcją. Dzięki wszystkim zebranym danym oraz komunikacji pomiędzy systemami i maszynami, rozwiązania cyfrowe firmy Koenig & Bauer tworzą prawdziwą wartość dodaną.

Downloads

Paweł Krasowski

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia