Koncentracja na zrównoważonym rozwoju, modułowości i cyfryzacjiCele korporacyjne Koenig & Bauer w nowej strategii "Exceeding Print”

• Szczególna odpowiedzialność jako" Trusted Advisor", który na swoich głównych rynkach działalności opanował wszelkie technologie druku na prawie wszystkich podłożach

• Koncentracja na rynkach opakowań, obróbki po druku, przemysłowego druku akcydensowego oraz druku z zabezpieczeniami

• Konsekwentna transformacja w elastyczny koncern technologiczny w związku z rosnącym znaczeniem oprogramowania i rozwiązań cyfrowych

• Pionier zmian i innowacji w branży drukarskiej dzięki zintegrowanym rozwiązaniom systemowym i szerokiej gamie cyfrowych maszyn drukujących

Firma Koenig & Bauer kontynuuje swoją transformację z tradycyjnego producenta maszyn drukujących w elastyczny koncern technologiczny. W oparciu o globalne trendy oraz intensywne dyskusje z klientami i ekspertami, firma określiła swój kierunek strategiczny na najbliższe lata. Rozpoczęta już droga do zwiększenia cyfryzacji i modułowości prowadzi nie tylko do większego sukcesu ekonomicznego na głównych rynkach działalności firmy Koenig & Bauer, ale przede wszystkim do sukcesu na rynku druku opakowań. Procesy druku stają się coraz bardziej oszczędne pod względem zużycia materiałów i energii, a co za tym idzie - bardziej zrównoważone. Ponadto w swojej nowej strategii koncernu "Exceeding Print" firma Koenig & Bauer wyznacza sobie kolejne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oprócz ponoszonej odpowiedzialności wobec klientów i pracowników, koncern jako członek największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju - UN Global Compact - chce jeszcze lepiej sprostać swojej odpowiedzialności ekologicznej, społecznej i socjalnej.

Dzięki wdrożeniu strategii "Exceeding Print" firma Koenig & Bauer stawia na zrównoważony rozwój jako największe wyzwanie dla przemysłu opakowaniowego w przyszłości i kontynuuje swoje dążenia do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie digitalizacji

Zaangażowanie w cele zrównoważonego rozwoju dla przyszłości

„Dążymy do zmniejszenia emisji CO2 w naszych zakładach produkcyjnych o 75% do 2025 roku i do całkowitej neutralności pod względem emisji CO2 do 2030 roku”, zapowiada Rzecznik Zarządu, dr Andreas Pleßke. „Jako wiodący oferent zrównoważonych rozwiązań w branży, pomagamy naszym klientom zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Opracowane przez nas rozwiązania techniczne zmniejszają zużycie energii, ilość odpadów oraz zużycie farb i lakierów. W ten sposób przyczyniają się one do redukcji emisji CO2“.

Efektywność energetyczna i ochrona klimatu
System zarządzania energią firmy Koenig & Bauer toruje klientom drogę do większej efektywności energetycznej w ich zakładach produkcyjnych i wspiera ich w zrównoważonym dostosowaniu procesów produkcyjnych.  Jako członek sieci 4evergreen Alliance firma Koenig & Bauer może już na wczesnym etapie poszukiwać odpowiednich rozwiązań we współpracy z producentami papieru, tektury i pudełek składanych, właścicielami marek, dostawcami technologii i materiałów oraz branżą zbiórki, sortowania i recyklingu. We współpracy z ClimatePartner Koenig & Bauer wspiera także kompensację CO2 poprzez promowanie certyfikowanych projektów ochrony klimatu. Dodatkowo firma jest również partnerem inicjatywy VDMA „BlueCompetence” na rzecz zrównoważonego rozwoju i pierwszym producentem maszyn drukujących, który dołączył do sieci Healthy Printing.

Modułowość: klucz do zwiększonej efektywności
Firma Koenig & Bauer jest jedynym producentem maszyn na świecie, który na swoich głównych rynkach działania opanował wszelkie procesy druku przemysłowego na praktycznie wszystkich podłożach. Klienci korzystają z szerokiej palety produktów, doświadczenia i technicznego know-how zdobytego w ciągu ponad 200-letniej historii firmy. Jako najstarszy producent maszyn drukujących na świecie koncern Koenig & Bauer zawsze rozumiał swoją rolę pioniera w branży i starał się być motorem innowacji.

Modułowa platforma dla przyszłych generacji maszyn oferuje klientom wiele korzyści: "Nowe technologie są szybciej gotowe do wprowadzenia na rynek, maszyny i urządzenia mogą być sterowane płynnie, a konserwacja jest spójna", podkreśla Członek Zarządu i COO Michael Ulverich. "Modułowy system budowy gwarantuje, że klienci nadal otrzymują rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Jednocześnie standaryzacja niektórych elementów stwarza większe pole do innowacji i dostosowania do potrzeb klienta - przy zachowaniu tej samej, wysokiej jakości." Aby zachować swoją niezależność przedsiębiorczą firma Koenig & Bauer będzie nadal utrzymywała wysoki poziom zaangażowania w produkcję - od najmniejszego koła zębatego do najbardziej złożonego agregatu.

Cyfryzacja: Rozwiązania w całym koncernie dostosowane do potrzeb klientów
Oprócz maszyn coraz większą rolę odgrywają usługi cyfrowe, które umożliwiają łączenie urządzeń w sieć, rejestrowanie i analizowanie danych oraz efektywne sterowanie procesami. Firma Koenig & Bauer rozwija usługi cyfrowe w oparciu o wysoce skalowalne platformy zlokalizowane w chmurze i udostępnia je klientom za pośrednictwem portalu służącego do współpracy. Analiza danych pochodzących z maszyn stanowi podstawę do oceny wydajności, wyznaczania standardów oraz scenariuszy analityki przemysłowej. Dzięki procesowi uczenia się maszyn pozwala to wcześniej i dokładniej identyfikować potencjalne usterki w procesach i planować w pełni zautomatyzowany serwis i konserwację. W ten sposób można ograniczyć nieplanowane czasy przestojów i rozsądnie dostosować interwały serwisowe.

"Firma Koenig & Bauer już w 2010 roku przeszła na wiodącą w branży, opartą na chmurze platformę do zarządzania relacjami z klientami (CRM)" - dodaje Ralf Sammeck, Członek Zarządu ds. Segmentu Sheetfed i CDO. "Działy sprzedaży, serwisu, marketingu oraz inne powiązane działy w koncernie korzystają z aplikacji CRM, która zawiera również dane dotyczące wydajności podłączonych i połączonych w sieć maszyn. Dzięki temu pracownicy firmy Koenig & Bauer są w stanie doradzić klientom przy każdym kontakcie, zgodnie z ich oczekiwaniami. "Oprogramowanie jest siłą napędową transformacji z producenta maszyn w firmę technologiczną", kontynuuje p. Sammeck. "Nasi klienci korzystają z ciągłej integracji procesów oraz z opartego na danych i zoptymalizowanego pod ich kątem sterowania zamówieniami”.

Krótkie czasy narządzania i elastyczne procesy w druku opakowań
Wysokowydajne cyfrowe maszyny drukujące firmy Koenig & Bauer pozwalają klientom z branży druku opakowaniowego korzystać z nowych modeli biznesowych przeznaczonych do druku małych nakładów, przy założeniu możliwości dopasowania się do szybko zmieniających się wymagań, także przy zastosowaniu elementów zabezpieczających, rozwiązań typu "track-and-trace" oraz personalizacji i indywidualizacji. W centrum uwagi znajduje się cały łańcuch tworzenia wartości, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów. Proste interfejsy człowiek-maszyna sprawiają, że obsługa urządzeń jest dla klientów bardziej intuicyjna. Koenig & Bauer wychodzi naprzeciw trendowi hybrydowych procesów druku w obszarze zadruku papieru, tektury, tektury falistej i folii; łącząc analogowe i cyfrowe technologie druku i uszlachetnień. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zalet obu tych rozwiązań i poszerza zakres możliwych do wykorzystania podłoży drukowych. Wchodząc na rynek kartonów do żywności i napojów firma Koenig & Bauer umożliwi w przyszłości także pełnokolorowy druk cyfrowy na opakowaniach kartonowych.

"Procesy druku cyfrowego umożliwią powstanie nowych modeli biznesowych" – o tym przekonany jest Christoph Müller, Członek Zarządu segmentu Digital & Webfed. "Zakładamy, że większość naszych przyszłych klientów to firmy, które jeszcze nie istnieją”.

Na rzecz odpowiedzialności społecznej i różnorodności, przeciwko dyskryminacji
Większa różnorodność w przedsiębiorstwie pod względem płci, wieku i międzynarodowości jest również jako cel społeczny częścią strategicznej orientacji firmy Koenig & Bauer. Jednym z punktów ciężkości jest promocja kobiet, na przykład poprzez programy mentoringu oraz wspierania kariery, jak również poprzez szeroko zakrojone działania mające na celu pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz inicjatywy przeciwko dyskryminacji i rasizmowi. "Naszym celem jest bycie najlepszym pracodawcą dla wszystkich", podkreśla p. Pleßke. Jako przedsiębiorstwo o regionalnych korzeniach firma Koenig & Bauer od początku swojej działalności bierze na siebie odpowiedzialność społeczną. Od ponad 150 lat firma prowadzi własną szkołę zawodową, która do dziś towarzyszy przyszłym wykwalifikowanym pracownikom w ich drodze do zdobycia zawodu i zapewnia im 100-procentowy wskaźnik późniejszego przyjęcia do pracy. Firma Koenig & Bauer wspiera także instytucje kulturalne i społeczne, zlokalizowane zarówno w miejscowościach jej lokalizacji, jak i na całym świecie.

Dyrektor finansowy dr Stephen Kimmich jest przekonany: "Poprzez nasze zobowiązanie do ekologicznej, społecznej i socjalnej odpowiedzialności wysyłamy ważny sygnał na rynek kapitałowy. Firma Koenig & Bauer jest jedynym producentem maszyn drukujących, który opanował wszelkie procesy druku przemysłowego na praktycznie wszystkich podłożach - w tym na tekturze falistej - oraz dostarcza oprogramowanie, sprzęt i usługi umożliwiające realizację kompletnych procesów druku i obróbki po druku. Dziś bardziej niż kiedykolwiek optymalizacja parametru "Total Cost of Process " jest głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez naszych klientów. Firma postrzega siebie jako "zaufanego doradcę" (“Trusted Advisor”) swoich klientów oraz pioniera zmian i innowacji w branży poligraficznej. "Exceeding Print" znajduje odbicie w naszych średnioterminowych celach finansowych, które przewidują obroty na poziomie 1,3 mld euro i marżę EBIT powyżej 7 procent."

"W naszej strategii "Exceeding Print" stawiamy na zrównoważony rozwój, który jednocześnie jest największym wyzwaniem przyszłości przemysłu opakowaniowego i będziemy kontynuować nasze dążenia do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie digitalizacji" - podsumowuje dr Andreas Pleßke. "Oznacza to wzrost organiczny z wykorzystaniem naszych własnych modeli biznesowych i produktów, nie wyklucza jednak wzrostu poprzez przejęcia".

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia