Digital & Web ServiceUlepszenia KBA dla offsetowych maszyn zwojowych

Celem każdego przedsiębiorstwa jest stworzenie jak najefektywniejszego łańcucha wartości dodanej.

Celem każdego przedsiębiorstwa jest stworzenie jak najefektywniejszego łańcucha wartości dodanej. Sprawujące się bez zarzutu maszyny i możliwe do zaplanowania i przebiegające bez zakłóceń procesy produkcji są podstawowymi warunkami jego osiągnięcia. Dlatego zastosujmy zasadę: rotacja gotowa na przyszłość.

Być i pozostać świetnie przygotowanym – przez modernizacje maszyn i sterowania

Poprzez zmodernizowanie podeszłej w latach technologii maszyny i sterowania zapewnią sobie Państwo wysoką jak dotychczas produktywność Waszej maszyny i dostępność części zamiennych. Na cały przedłużony okres użytkowania maszyny.

Przygotowani na przyszłość, przez modyfikację maszyny drukującej

Zdolność adaptacji jest jedną z najważniejszych cech długotrwałego sukcesu. Na zmienne warunki ramowe, takie jak rosnąca presja kosztowa czy częściej zmieniające się wysokości nakładów, mogą Państwo zareagować modyfikacją Waszej maszyny drukującej. W tym zakresie oferujemy Państwu takie usługi jak:

+ rozbudowa maszyn drukujących o dodatkowe zespoły i komponenty

+ rekonfiguracja, np. na węższą lub zmienną szerokość wstęgi

  • Większe bezpieczeństwo produkcji
  • Zapewniona dostępność części zamiennych
  • Lepsza sprawność maszyny
  • Idealnie dopasowane usługi w zakresie modernizcji
  • Możliwe do zaplanowania koszty

Rozwój elektroniki postępuje coraz szybciej.

Rozwój elektroniki postępuje coraz szybciej. Ledwo nowa technologia pojawia się na rynku, a już staje się znowu przestarzała. Elektroniczne części zamienne do starszych maszyn mogą szybko stać się towarem deficytowym. A to w niektórych okolicznościach może spowodować zaburzenie płynnego toku produkcji. Zmodernizowanie maszyny przez naszych doświadczonych specjalistów KBA sprawi, że podeszłe w latach urządzenie nabierze świetnej formy na przyszłość.

W ramach modernizacji maszyny są wymieniane, w zależności od potrzeby, napędy, układy sterowania, oprogramowanie, urządzenia przełączające, regulatory lub całe systemy na odpowiednie urządzenia nowszych generacji.

 

Dokładne planowanie przedtem zapobiegnie niemiłym niespodziankom potem

Działania w ramach modernizacji są z góry najdokładniej zaplanowane i dopasowane do Państwa potrzeb. Państwa obawy, np. o zachowanie stałych pór produkcji, są brane pod uwagę. W ten sposób zyskują Państwo na sprawnej, szybkiej i profesjonalnej realizacji projektu.

Modernizacja totalna lub krok po kroku

Modernizacja może być realizowana, wedle Państwa życzenia, w jednej wielkiej akcji przebudowy albo w kilku małych krokach. Mogą Państwo przykładowo wymienić poszczególne komponenty maszyny, w zależności od zapasów w Państwa magazynie części zamiennych, wcześniej albo dopiero później na urządzenia aktualnej generacji. To oznacza dla Państwa dużą swobodę w planowaniu budżetu.

Wymiana danego systemu obejmuje migrację różnych systemów operacyjnych i przeniesienie sprawdzonych programów/parametrów na nowy system

Wymiana danego systemu obejmuje migrację różnych systemów operacyjnych i przeniesienie sprawdzonych programów/parametrów na nowy system.

Modyfikacja maszyny drukującej przez zmianę szerokości wstęgi

Łatwe oszczędzanie kosztów: stałe zwężenie szerokości wstęgi

Przezbrojenie maszyny drukującej oferuje Państwu możliwość wyraźnego i przede wszystkim trwałego obniżenia kosztów produkcji. Uzyskują Państwo ogromne oszczędności w zużyciu materiałów eksploatacyjnych: papieru, farb czy też chemii drukarskiej. Amortyzacja takiej inwestycji następuje w krótkim czasie w drodze wykorzystania wielkiego potencjału oszczędności.

Najwyższa elastyczność produkcji dzięki różnym szerokościom wstęgi

Możliwość zmian szerokości wstęgi pozwala na drukowanie na rozmaitych szerokościach wstęgi papieru bez uszczerbku dla jakości druku i złamywania. To zaś przynosi nadzwyczajną elastyczność produkcji, ponieważ na jednej maszynie mogą być drukowane wyroby drukarskie o różnych szerokościach. Można więc w lepszym stopniu wykorzystać maszynę i podnieść rentowność. KBA oferuje dla odmiennych wymagań różnych drukarni (wariancja szerokości wstęgi, liczba wstęg itd.) do wyboru trzy koncepcje przetwarzania wstęg papieru o zmiennych szerokościach: odwracanie w nadbudowie, mechanizm rozsuwający i przesuwane leje.

Czy macie Państwo pytania do naszego Działu Serwisu?
Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia