Service CompleteWorkflow Solutions

 • Closed-loop Workflow

  Schauen Sie das Video zur Druckereivernetzung

  Włączyć video

Witamy Państwa w scyfryzowanej drukarni

Witamy Państwa w Waszej scyfryzowanej drukarni

W scyfryzowanej drukarni produkty, maszyny i narzędzia stale wymieniają między sobą informacje za pośrednictwem bezprzewodowych chipów i czujników. Maszyny same się konfigurują, automatycznie przechodzą od jednego zlecenia do drugiego i wspierają operatorów w ich pracy.

Workflow w pętli zamkniętej oferuje 360°panoramę

Aby było to możliwe, potrzebne jest ścisłe zazębienie wszystkich procesów toczących się w produkcji oraz systemów kontrolnych i regulacyjnych. Dane napływają z dystrybucji, przygotowania zlecenia, planowania, produkcji, kontrolingu, logistyki, a nawet systemów web-to-print. Informacje z każdego etapu łańcucha wartości dodanej są do dyspozycji w czasie rzeczywistym, na obszarze całego przedsiębiorstwa. W efekcie otrzymujemy 3600 panoramę firmy.

Broschüre Workflow Solutions
Download PDF, 408 KB
 • Sieć idealnie dopasowana do potrzeb
 • Podłączenie istniejących systemów i maszyn
 • Kompleksowe wsparcie w projektach przez naszych ekspertów w dziedzinie workflow
 • Lepsza efektywność procesów
 • Transparencja kosztów z jasnym pomiarem zwrotu z inwestycji
Wydajność

Witamy w scyfryzowanej drukarni – innowacyjna optymalizacja procesów w epoce „internetu przedmiotów“.

Workflow Consulting

Każde przedsiębiorstwo jest inne, dlatego dokładnie Państwa obserwujemy. Doradzamy w zaprojektowaniu drukarni i zarządzaniu nią. Zanim rozpoczną Państwo udaną pracę z naszymi rozwiązaniami cyfrowymi i optymalizację produkcji drukarskiej, wspólnie wyznaczymy cele i przeanalizujemy procesy i systemy mające wejść w skład sieci. W oparciu o projekt opracujemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Workflow Oprogramowanie

System zarządzania informacjami (MIS) stanowi „centralę“ sieci Państwa drukarni. Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją KBA LogoTronic funkcjonuje za pośrednictwem zintegrowanych interfejsów jako „ślepe ogniwo“ między produkcją a MIS. W postaci Complete Production Workflow, stanowiącego połączenie obu tych systemów i umożliwiającego ich wzajemne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, oferujemy Państwu idealnie dobrane rozwiązanie od jednego dostawcy .


Workflow Posprzedażowy

Gdy zdecydują się Państwo na zastosowanie naszych rozwiązań sieciowych, wspieramy Państwa na miejscu w ich wdrażaniu. Szkolenie Państwa pracowników, usługi zdalnej diagnostyki oraz regularne aktualizacje i podwyższenia klasy Państwa oprogramowania również wchodzą w skład projektu.

Sercem naszych rozwiązań sieciowych są systemy zarządzania informacjami (MIS).

Management Information System

Sercem naszych rozwiązań sieciowych są systemy zarządzania informacjami (MIS). Przy pomocy MIS sterują Państwo swoim przedsiębiorstwem i czynią procesy bardziej transparentnymi i opłacalnymi ekonomicznie.


Cicero L - MIS dla początkujących

Cicero L - MIS dla początkujących

 • Idealny na potrzeby drukarń akcydensowych, opakowaniowych i dziełowych
 • Przejrzystość kosztów inwestycji
 • Rejestrowanie danych klientów i danych statycznych
 • Pewniejsze zarządzanie zleceniami, organizacja magazynu
 • Rejestracja danych operacyjnych dla czystej kalkulacji

Cicero Xi – Państwa rozwiązanie high-end

Cicero Xi – Państwa rozwiązanie high-end

 • Rozwiązanie globalne dla drukarń opakowaniowych, akcydensowych, dziełowych
 • Modułowa struktura, możliwość dopasowania szablonów, możliwość rozbudowy krok po kroku
 • Jedyne w swoim rodzaju funkcjonalności, niezależne od procesów i podłoży drukowych
 • Przykłady funkcji: zarządzanie czasem, gospodarka materiałowa, zamówienia i fakturowanie, sprzedaż i obsługa klienta
 • WebDashboard dla TopManagmentu
 • Wydajne narzędzie do raportowania do wskazywania kluczowych wskaźników produkcji
 • Planowanie inwestycji w oparciu o prognozy kosztów
 • Zbieranie danych produkcyjnych: manualne, półautomatyczne i w pełni automatyczne, bez ingerencji użytkownika
 • Zarządzanie serwisem i utrzymaniem ruchu

LogoTronic Professional

Automatyczne połączenie z MIS

Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją LogoTronic Professional jest kluczem do stworzenia sieci cyfrowej drukarni. Służy za ogniwo łańcucha między MIS, prepressem, drukiem i postpressem. LogoTronic dostarcza do poszczególnych maszyn dane dotyczące wstępnych ustawień. W czasie rzeczywistym udostępnia zwrotnie MIS dane operacyjne i źródłowe.

Każde zlecenie, każda szybkość, każdy czas pomocniczy – wszystkie stany maszyny produktywne i nieproduktywne są rejestrowane, kategoryzowane i mogą być prezentowane w formie protokołów, dashboardów i statystyk. Informacje są do dyspozycji w czasie rzeczywistym, na obszarze całego przedsiębiorstwa. Z LogoTronic są Państwo zawsze dobrze poinformowani i wiarygodni w oczach Waszych klientów.

Państwa droga do Smart Printing Factory?

W naszym centrum demonstracyjnym cyfrowych rozwiązań sieciowych w Radebeul zademonstrujemy Państwo różne rozwiązania z zakresu workflow. Sami będą mogli Państwo doświadczyć automatycznego współgrania najrozmaitszych systemów i modułów oprogramowań. Razem z nami znajdą Państwo konkretne rozwiązania dla swojej w pełni scyfryzowanej drukarni

Prezentacja jest także dostępna online jako  Web-Demo.

Zamówić broszury drukowane
  Do zamówienia