Service CompleteWorkflow Solutions

Witamy Państwa w scyfryzowanej drukarni

Witamy Państwa w Waszej scyfryzowanej drukarni

W scyfryzowanej drukarni produkty, maszyny i narzędzia stale wymieniają między sobą informacje za pośrednictwem bezprzewodowych chipów i czujników. Maszyny same się konfigurują, automatycznie przechodzą od jednego zlecenia do drugiego i wspierają operatorów w ich pracy.

Workflow w pętli zamkniętej oferuje 360°panoramę

Aby było to możliwe, potrzebne jest ścisłe zazębienie wszystkich procesów toczących się w produkcji oraz systemów kontrolnych i regulacyjnych. Dane napływają z dystrybucji, przygotowania zlecenia, planowania, produkcji, kontrolingu, logistyki, a nawet systemów web-to-print. Informacje z każdego etapu łańcucha wartości dodanej są do dyspozycji w czasie rzeczywistym, na obszarze całego przedsiębiorstwa. W efekcie otrzymujemy 3600 panoramę firmy.

 • Sieć idealnie dopasowana do potrzeb
 • Podłączenie istniejących systemów i maszyn
 • Kompleksowe wsparcie w projektach przez naszych ekspertów w dziedzinie workflow
 • Lepsza efektywność procesów
 • Transparencja kosztów z jasnym pomiarem zwrotu z inwestycji
LogoTronic

Połączenie z systemem MIS
Kluczem do cyfrowej fabryki druku jest oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją LogoTronic. Służy ono jako pomost między MIS, przygotowaniem do druku, drukiem i technologią przetwarzania. LogoTronic zapewnia poszczególnym maszynom dane nastawcze. W czasie rzeczywistym zwraca dane operacyjne i dotyczące zasobów do systemu MIS.

Każde zadanie, każda prędkość, każdy czas pomocniczy - wszystkie produktywne lub nieproduktywne stany maszyn są rejestrowane, kategoryzowane i mogą być wyprowadzane w postaci dzienników, pulpitów nawigacyjnych i statystyk. Informacje są dostępne w całej firmie w czasie rzeczywistym. Dzięki LogoTronic jesteś zawsze w zasięgu wzroku i przez cały czas informujesz swoich klientów.

Das Bindeglied zum MIS

Die Produktionsplanungs- und Steuerungssoftware LogoTronic ist der Schlüssel
zur vernetzten Druckfabrik. Sie dient als Bindeglied zwischen MIS, Prepress-, Druck- und Verarbeitungstechnik. Die LogoTronic stellt den einzelnen Maschinen Voreinstelldaten zur Verfügung. In Echtzeit liefert sie Betriebs- und Ressourcendaten an das MIS zurück.

Jeder Auftrag, jede Geschwindigkeit, jede Hilfszeit – alle produktiven oder unproduktiven Maschinenzustände werden erfasst, kategorisiert und können in Form von Protokollen, Dashboards und Statistiken ausgegeben werden. Informationen stehen in Echtzeit unternehmensweit zur Verfügung. Mit LogoTronic sind Sie stets im Bild und Ihren Kunden gegenüber jederzeit aussagefähig.

Witamy w scyfryzowanej drukarni – innowacyjna optymalizacja procesów w epoce „internetu przedmiotów“.

Workflow Consulting

Każde przedsiębiorstwo jest inne, dlatego dokładnie Państwa obserwujemy. Doradzamy w zaprojektowaniu drukarni i zarządzaniu nią. Zanim rozpoczną Państwo udaną pracę z naszymi rozwiązaniami cyfrowymi i optymalizację produkcji drukarskiej, wspólnie wyznaczymy cele i przeanalizujemy procesy i systemy mające wejść w skład sieci. W oparciu o projekt opracujemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Workflow Oprogramowanie

System zarządzania informacjami (MIS) stanowi „centralę“ sieci Państwa drukarni. Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją KBA LogoTronic funkcjonuje za pośrednictwem zintegrowanych interfejsów jako „ślepe ogniwo“ między produkcją a MIS. W postaci Complete Production Workflow, stanowiącego połączenie obu tych systemów i umożliwiającego ich wzajemne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, oferujemy Państwu idealnie dobrane rozwiązanie od jednego dostawcy .


Workflow Posprzedażowy

Gdy zdecydują się Państwo na zastosowanie naszych rozwiązań sieciowych, wspieramy Państwa na miejscu w ich wdrażaniu. Szkolenie Państwa pracowników, usługi zdalnej diagnostyki oraz regularne aktualizacje i podwyższenia klasy Państwa oprogramowania również wchodzą w skład projektu.

Sieć w oparciu o JDF w systemie Complete Production Workflow

Sieć w oparciu o JDF w systemie Complete Production Workflow

W drukarniach posiadających MIS obsługujący format JDF/CIP4 jest możliwa ciągła komunikacja w oparciu o standard JDF między obszarem produkcyjnym a obszarem menedżerskim.

LogoTronic otrzymuje dane procesowe od MIS i przekazuje je do podłączonych maszyn. Otrzymane dane maszyn i operacyjne są przesyłane z powrotem do MIS w formie komunikatów statusowych JMF. Zachodzi komunikacja dwukierunkowa.

Otwarte podejście do optymalnej integracji procesów

Innowacyjna optymalizacja procesów oznacza dla nas utworzenie sieci w oparciu o standard JDF łączącej maszyny i systemy różnych producentów w prepressie, pressie i postpressie. Każde urządzenie, które może zinterpretować plik JDF, może być zintegrowane w łańcuchu procesów. Luki komunikacyjne są zamykane, bezpieczeństwo procesów rośnie.

 W systemie Complete Production Workflow można w optymalny sposób zintegrować nie tylko systemy preferowanych przez KBA partnerów Kodak, Esko, Optimus i Printplus, ale także istniejące produkty i oprogramowania innych producentów. To nasze otwarte podejście ceni sobie wielu użytkowników.


Sercem naszych rozwiązań sieciowych są systemy zarządzania informacjami (MIS).

Management Information System

Sercem naszych rozwiązań sieciowych są systemy zarządzania informacjami (MIS). Przy pomocy MIS sterują Państwo swoim przedsiębiorstwem i czynią procesy bardziej transparentnymi i opłacalnymi ekonomicznie.


Cicero L - MIS dla początkujących

Cicero L - MIS dla początkujących

 • Idealny na potrzeby drukarń akcydensowych, opakowaniowych i dziełowych
 • Przejrzystość kosztów inwestycji
 • Rejestrowanie danych klientów i danych statycznych
 • Pewniejsze zarządzanie zleceniami, organizacja magazynu
 • Rejestracja danych operacyjnych dla czystej kalkulacji

Cicero Xi – Państwa rozwiązanie high-end

Cicero Xi – Państwa rozwiązanie high-end

 • Rozwiązanie globalne dla drukarń opakowaniowych, akcydensowych, dziełowych
 • Modułowa struktura, możliwość dopasowania szablonów, możliwość rozbudowy krok po kroku
 • Jedyne w swoim rodzaju funkcjonalności, niezależne od procesów i podłoży drukowych
 • Przykłady funkcji: zarządzanie czasem, gospodarka materiałowa, zamówienia i fakturowanie, sprzedaż i obsługa klienta
 • WebDashboard dla TopManagmentu
 • Wydajne narzędzie do raportowania do wskazywania kluczowych wskaźników produkcji
 • Planowanie inwestycji w oparciu o prognozy kosztów
 • Zbieranie danych produkcyjnych: manualne, półautomatyczne i w pełni automatyczne, bez ingerencji użytkownika
 • Zarządzanie serwisem i utrzymaniem ruchu

Państwa droga do Smart Printing Factory?

W naszym centrum demonstracyjnym cyfrowych rozwiązań sieciowych w Radebeul zademonstrujemy Państwo różne rozwiązania z zakresu workflow. Sami będą mogli Państwo doświadczyć automatycznego współgrania najrozmaitszych systemów i modułów oprogramowań. Razem z nami znajdą Państwo konkretne rozwiązania dla swojej w pełni scyfryzowanej drukarni

Prezentacja jest także dostępna online jako  Web-Demo.

Zamówić broszury drukowane
  Do zamówienia