Open-House: druk opakowań & Connected ServicesKoenig & Bauer o cyfrowej transformacji oraz usługach Connected Services (3/3)

• Kompletny workflow w produkcji opakowań w oparciu o rozwiązania Koenig & Bauer przy zastosowaniu sztancy płaskiej oraz składarko – sklejarki na żywo

• Druk autonomiczny z wykorzystaniem funkcji AutoRun w średnim i dużym formacie

• Aplikacje Rapida LiveApps w praktyce

• Sesje popołudniowe: wysokonakładowa produkcja opakowań oraz druk opakowań luksusowych

W dniach 20. i 21. maja pod hasłem „Koenig & Bauer 4.0 – druk opakowań & Connected Services“ firma Koenig & Bauer zaprezentowała swoją ofertę z zakresu transformacji cyfrowej oraz usług opartych o zbieranie danych specjalistom zajmującym się drukiem opakowań z całego świata.

Event branżowy nawiązywał do wydarzenia o podobnej nazwie, które odbyło się w ubiegłym roku. Po raz pierwszy jednak możliwa była prezentacja na żywo kompletnego łańcucha procesów podczas produkcji opakowań – od wprowadzania zleceń do systemu MIS poprzez ich druk aż po sztancowanie i produkcję pudełek. Tym samym firma Koenig & Bauer stała się jedynym partnerem na tym rozwijającym się rynku oferującym kompletne rozwiązania tego typu z jednej ręki.

Podczas rundy eksperckiej Stefan Segger (Koenig & Bauer Digital & Webfed), Dr. Peter Lechner (Koenig & Bauer Flexotecnica), Franc Freixes (Koenig & Bauer Iberica), Markus Müller (Koenig & Bauer Coding) oraz Pinar Kucukaras (Koenig & Bauer Duran) poinformowali obecnych gości o aktualnych rozwiązaniach technologicznych w druku opakowań.

Podczas rundy eksperckiej Stefan Segger (Koenig & Bauer Digital & Webfed), Dr. Peter Lechner (Koenig & Bauer Flexotecnica), Franc Freixes (Koenig & Bauer Iberica), Markus Müller (Koenig & Bauer Coding) i Pinar Kucukaras (Koenig & Bauer Duran) (od lewej do prawej) poinformowali o dostępnych rozwiązaniach technologicznych firmy Koenig & Bauer dla obszaru druku opakowań

Najpierw obecni na pokazach specjaliści mieli okazję przeanalizować produkcję opakowań przeznaczonych do przemysłu farmaceutycznego w oparciu o system Optimus Dash. System ten obok standardowych danych zlecenia prezentuje także dane dotyczące podłoży drukowych, lakierów, różnych wersji produkcyjnych wraz z ilościami produkcyjnymi, formami sztancowania, itp. Wszystkie kroki procesowe służące sterowaniu produkcji zostały zademonstrowane na żywo. Zaletą systemu Optimus Dash jest moduł Packaging, który pozwala na w pełni automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych, włącznie ze zleceniami sztancowania. W rezultacie działania ww. modułu powstaje absolutnie jednoznaczny pdf.

Druk opakowań i ich obróbka po druku na żywo

Produkcja drukowana odbywała się z zastosowaniem maszyny Rapida 105 PRO wyposażonej w sześć zespołów drukujących oraz zespół lakierujący. Po zmianie form drukowych, wprowadzeniu farby oraz automatycznej korekcie registrów maszyna wykonała kilka zleceń w oparciu o autonomiczny proces AutoRun. Oznacza to, że po zakończeniu zlecenia maszyna dokonała w sposób w pełni automatyczny przezbrojenia do kolejnego zlecenia i rozpoczęła produkcję. Operator maszyny zainicjował łańcuch kolejnych zleceń, których przetwarzanie i realizacja nastąpiły bez dalszych działań z jego strony.

Wolny czas, jaki powstał dzięki temu procesowi Dirk Winkler wykorzystał do zaprezentowania koncepcji gwarancji jakości oraz aplikacji Rapida LiveApps. Aplikacja ErgoTronicApp pozwala na kompletne sterowanie maszyną. Ponadto drukarz na swoim mobilnym urządzeniu może znaleźć wszystkie dane dotyczące zlecenia, czasu trwania produkcji, meldunków oraz wskazówek dotyczących konserwacji wraz z ewentualną opcją asysty przy ich wykonywaniu. Aplikacja ErgoTronicApp to tak naprawdę mobilne stanowisko sterowania. Aplikacja ProductionApp pozwala z kolei na zarządzanie magazynem oraz śledzenie zapasów. Aplikacja umożliwia także przyporządkowanie zużytych materiałów, farb oraz środków produkcyjnych do konkretnego zlecenia.

Dirk Winkler podczas produkcji drukowanej wyjaśnił funkcje aplikacji Rapida LiveApps przeznaczonych do sterowania maszyny, konserwacji, zarządzania magazynem oraz śledzenia zapasów.

Po wykonaniu zlecenia druku arkusze zostały przekazane bezpośrednio do sztancy Ipress 106 K PRO w celu wykonania sztancowania, żłobkowania oraz usunięcia odpadów. Składanie i sklejanie pudełek wykonane zostało na maszynie Omega Allpro 110. Odwiedzający Open House goście na własne oczy mogli przekonać się o szybkości procesów produkcyjnych na etapie obróbki po druku i po raz pierwszy zabrać gotowe już opakowania do domu.

Sesje popołudniowe: wysokonakładowa produkcja opakowań oraz druk opakowań luksusowych

Dwie sesje popołudniowe pozwoliły gościom na zebranie informacji dotyczących druku i uszlachetniania wysokonakładowej produkcji opakowań oraz opakowań luksusowych. Ponadto specjaliści z firm Koenig & Bauer oraz Optimus bardzo dokładnie wyjaśniali zasady działania rozwiązań MIS.

W obszarze produkcji wysokonakładowej odwiedzający mogli obejrzeć nową maszynę Rapida 145 wyposażoną w dodatkowy pakiet do produkcji High-Speed, umożliwiający produkcję z prędkością do 18.000 arkuszy / godzinę oraz opcje AutoRun, DriveTronic SPC, SFC, SRW a także technologię suszenia VariDry najnowszej generacji. Maszyna wykonała autonomiczną produkcję trzech typowych zleceń opakowań typu food- oraz non-food w różnych formatach i przy maksymalnej wydajności produkcyjnej. Podczas produkcji wykorzystane zostały farby niskomigracyjne.

Perfekcyjne sztancowanie, zbigowanie i separowanie na maszynie Ipress 106 K PRO firmy Koenig & Bauer Iberica

Siedmiokolorowa maszyna Rapida 106 wyposażona w zespoły lakierujące ponownie wydrukowała opakowania pochodzące z sesji przedpołudniowych, tym razem jednak w oparciu o druk siedmiokolorowy w rozszerzonym gamucie w systemie workflow Esko Equinox. Goście mieli możliwość bezpośredniego porównania wyników druku opakowań pochodzących ze standardowego procesu druku oraz procesu wykonanego na bazie farb specjalnych. Jakość oraz kolorystyka wydrukowanych produktów była identyczna.

Po raz pierwszy w system workflow podczas produkcji opakowań została zintegrowana składarko – sklejarka Omega Allpro 110 firmy Koenig & Bauer Duran

Podczas produkcji opakowań luksusowych specjaliści ponownie mieli okazję obserwować cały łańcuch procesów produkcyjnych: sześciokolorowa maszyna Rapida 106 z podwójnym lakierowaniem wyprodukowała zlecenie z bielą kryjącą, w oparciu o farby LED-UV, z lakierem UV z efektem mikroprzetłaczania na drugim zespole drukującym oraz dodatkowym z klejem UV, aplikacją folii na zimno oraz lakierowaniem wysokopołyskowym UV. Następnie zlecenie zostało poddane dodatkowemu wytłoczeniu, bigowaniu, sztancowaniu, rycowaniu i separowaniu na sztancy rotacyjnej. Oddzielenie użytków nastąpiło na urządzeniu Laserck Master Blanker.

Thomas Göcke, Dyrektor Marketingu & CRM Koenig & Bauer Sheetfed zaprezentował procesy serwisowe bazujące na IoT

Zgromadzeni goście mogli wrócić do swoich przedsiębiorstw bogatsi o nowe doświadczenia i informacje, a następnie dokonać podsumowania i podjąć decyzje, które z prezentowanych rozwiązań mogłyby znaleźć zastosowanie w ich firmach. Wiele z prezentowanych narzędzi automatyzacyjnych i serwisowych będą oni mogli wkrótce rozpoznać podejmując komunikację z firmą Koenig & Bauer.

Wysokonakładowa produkcja opakowań na maszynie Rapida 145 (format arkusza 1.060 x 1.450 mm) z opcjami logistyki arkusza oraz z szerokim wyposażeniem automatyzującym

Downloads

Paweł Krasowski

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia