Dobrze przygotowani na przyszłość dzięki konsekwentnej realizacji strategii aktywności na rynkach wzrostuKoenig & Bauer dąży do 1,5 mld € obrotu oraz 7-10% marży przed opodat. do roku 2023

• Najwyższy poziom EBIT w 201-letniej historii firmy

• Marża przed opodatkowaniem na poziomie 7,1 % to wynik wyraźnie wyższy niż średnia w przemyśle budowy maszyn i urządzeń

• Wynik 2018 zakłócony przez aspekt dostępności części

• Duża ilość zamówień w realizacji

• Duże finansowe przepływy operacyjne

• Kwota kapitału własnego na poziomie 38,5%

• Dywidenda na poziomie 2,7% przy wysokiej propozycji dywidendy 1€ na akcję

• Cele koncernu na rok 2019: organiczny wzrost obrotów do poziomu 4% i marża przed opodatkowaniem w wys. 6%

Sukcesy osiągnięte w obszarze wzrastającego i mniej wrażliwego na zmiany koniunkturalne druku opakowaniowego pozwoliły grupie Koenig & Bauer na zrównoważony, przynoszący dochody wzrost; przy jednoczesnym ukierunkowaniu strategicznym. CEO firmy, Claus Bolza-Schünemann, tak podsumował sytuację: „Rekordowy poziom otrzymanych zleceń pozwolił nam na zwiększenie naszych udziałów w światowym rynku druku opakowań giętkich do 9%. W obszarze systemów znakowania w ostatnich trzech latach zwiększyliśmy obroty o prawie 50%. W przypadku sztanc płaskich od momentu rozpoczęcia ich sprzedaży w roku 2016 udało nam się zwiększyć dochody o ponad 50%. Wejście na rynek maszyn do klejenia pudełek składanych oraz zaplanowana spółka Joint Venture z pionierem druku inkjetowego, firmą Durst, w zakresie zadruku cyfrowego pudełek składanych oraz tektury falistej to dalsze kamienie milowe naszego rozwoju.“ CFO Mathias Dähn uzupełnił: „Cieszy nas potencjał obrotowy oraz zysków, jaki niesie ze sobą nasza platforma do druku cyfrowego RotaJET w zakresie druku dekoracyjnego oraz druku opakowań giętkich; przy jednoczesnym bardziej intensywnym zastępowaniu dotychczas wiodących prymat analogowych procesów druku oraz większych ilościach produkcji własnych papierów dekoracyjnych przez przemysł meblarski oraz wykończenia podłóg. Po niezwykle obszernym procesie ewaluacji renomowany koncern produkujący opakowania Tetra Pak zdecydował się na naszą wielkoformatową maszynę RotaJET, z przeznaczeniem do produkcji pełnokolorowego druku cyfrowego opakowań do napojów. Dwa dalsze zamówienia na maszyny RotaJET zostały złożone z myślą o cyfrowym druku dekoracyjnym”.

W największym obszarze produkcji, druku pudełek składanych, firma Koenig & Bauer wzmocniła swo-ją pozycję lidera rynku światowego oraz technologii

Wyznaczony cel w zakresie dochodów na 2018 rok został osiągnięty

Wynik EBIT koncernu pomimo pewnych trudności w zakresie dostępności części oraz kierunków rozwoju rynku zwiększył się z 81,4 mln € w roku ubiegłym do 87,4 mln €. Marża przed opodatkowaniem wzrosła z 6,7% do 7,1%, osiągając tym samym planowaną wielkość 7%. CFO Mathias Dähn wypowiedział się następująco: „Wychodząc od skorygowanego o okoliczności specjalne współczynnika EBIT na poziomie 5,4% w roku bazowym 2016 dążyliśmy przy zachowaniu linearnego przebiegu projektów koncernowych do realizacji wzrostu wyniku do 70 mln € i poprawy marży rocznej o 0,7% do prawie 9% w roku 2021. Na rok 2018 linearna wartość celowa wynosiła 6,8%, a osiągnięta marża na poziomie 7,1% znacznie ją przekroczyła”.

Wysoka wartość zamówień w realizacji

Wymienione powyżej przesunięcia terminów dostaw maszyn na rok obrotowy 2019 wynikające z wąskich gardeł w zakresie dostaw części bardzo negatywnie wpłynęły na osiągnięcie celów obrotowych. Dochody na poziomie 1.226,0 mln € tylko nieznacznie różniły się od ubiegłego roku (1.217,6 mln €). Firma Koenig & Bauer dążyła w roku 2018 do osiągnięcia organicznego wzrostu obrotów na poziomie 4%. Wartość otrzymanych zamówień leżała na poziomie 1.222,0 mln € (ubiegły rok: 1.266,3 mln €), a wartość zamówień w realizacji wynosiła 610,9 mln € (ubiegły rok: 606,2 Mio. €).

Propozycja dywidendy na poziomie 1 € za akcję

Wysokie obciążenia podatkowe wynikające z konieczności zastosowania podatku dochodowego dla   przeniesionych strat wpłynęły na wynik koncernu. Wynik koncernu za rok 2018 na poziomie 64,0 mln € (ubiegły rok: 81,1 mln €) odpowiada częściowemu wynikowi na akcję 3,86 € (2017: 4,91 €). „Dzięki dobremu wynikowi koncernu oraz wygenerowanemu przez spółkę holdingu Koenig & Bauer AG zyskowi bilansowemu możemy kontynuować naszą politykę dot. dywidendy, ze wskaźnikiem wypłaty w górnym obszarze naszego korytarza docelowego z kwotą na poziomie 15% do 35% wyniku koncernu” – powiedział CEO firmy, Claus Bolza-Schünemann. Zgodnie z powyższym Zarząd oraz Rada Nadzorcza na zbierającym się 22. maja 2019 r. posiedzeniu głównym zaproponują dywidendę na poziomie 1 € na akcję. Odpowiada to wskaźnikowi wypłaty na poziomie 25,9% w stosunku do wyniku koncernu oraz wskaźnikowi dywidendy na poziomie 2,7% na kurs końcowy 2018.

Ograniczenie obrotów obszaru sprzedaży Sheetfed z powodu kłopotów z dostępnością części zamiennych.

Wielkość złożonych zamówień w obszarze Sheetfed leżała na poziomie 613,0 mln €, poniżej poziomu roku ubiegłego (656,2 mln €). Mimo dobrej sytuacji w zakresie realizacji projektów dłuższe czasy dostaw wynikające z ograniczeń w dostępności części zamiennych wyhamowały tempo wzrostu. Sytuacja ta przełożyła się także na obroty, leżące na poziomie 647,4 mln € i również znajdujące się poniżej poziomu ubiegłego roku (660,2 mln €). Odpowiednio niższy był także wynik EBIT na poziomie 36,5 mln € (ubiegły rok: 37,5 mln €). Jednakże mimo stale rosnącego nacisku cenowego konkurencji utrzymano poziom marży przed opodatkowaniem, który wynosił 5,6% (2017: 5,7%). Niższy niż w ubiegłym roku stan zamówień w realizacji (2017: 233,5 mln €, 2018: 199,1 mln €) został zneutralizowany przez wysoką liczbę otrzymanych zamówień na początku 2019 roku.

Udział serwisu w obrotach koncernu w roku 2018 został zwiększony do 25,9%

Nakłady na wzrost i rozwój obciążyły wynik obszaru sprzedaży Digital & Web

Zamówienia w obszarze Digital & Web wzrosły z 139,6 mln € na 167,6 mln €, przede wszystkim dzięki rekordowej ilości złożonych zleceń w zakresie zadruku opakowań giętkich. Pozwala to odnotować pierwsze sukcesy tego obszaru po zmianie punktu ciężkości rozwoju. Nowe zlecenia na maszyny HP przeznaczone do cyfrowego zadruku wstępnego tektury falistej kształtowały się na stabilnym poziomie, podczas gdy zamówienia na platformy do druku cyfrowego RotaJET przeznaczone do druku dekoracyjnego oraz druku opakowań giętkich znacznie przekroczyły poziom roku poprzedniego. Obroty na poziomie 150,7 mln € leżały lekko poniżej ubiegłego roku (154,2 mln €). Niższe dochody wiążące się z nakładami w obszarach druku cyfrowego obciążyły EBIT w obszarze opakowań giętkich oraz tektury falistej. Leżał on na poziomie –10,5 mln € (2017: -4,3 mln €). Stan zamówień w realizacji zwiększył się z końcem roku 2018 z 61,6 mln € do 78,4 mln €.

Wzrost obrotów w obszarze Special

Mimo dużych, nowych instalacji oraz dobrej sytuacji w zakresie bieżących projektów obszar druku papierów wartościowych wykazuje dużą zmienność ze względu na długotrwały proces pozyskiwania zleceń oraz dominację dużych projektów w portfelu zleceń. W obszarze systemów znakowania udało się uzyskać wzrost udziałów w rynku oraz wzmocnić pozycję, szczególnie w obszarze przemysłu tytoniowego oraz produkcji opon. Zmniejszenie wielkości zamówień w obszarze zadruku korpusów szklanych i metalowych wpłynęło na obniżenie wielkości zamówień w realizacji (502,4 mln €, 2017: 533,7 mln €). Z kolei obroty zwiększyły się z 467,9 mln € na 490,5 mln € dzięki przyrostom w tym samym obszarze. Po 53,7 mln € odnotowanym w roku 2017 w roku 2018 wygenerowano EBIT na poziomie 49,7 mln €. Na koniec grudnia udało się osiągnąć wielkość zamówień w realizacji na poziomie 344,6 mln € (2017: 324,0 mln €), będącą gwarancją obłożenia produkcji w kolejnych miesiącach.

Dobra sytuacja finansowa i bilans

Na szczególnie dobrym poziomie 66,3 mln € w stosunku do roku poprzedniego (23,8 mln €) kształtowały się przepływy gotówki wynikające z działalności operacyjnej. Przepływ wolnej gotówki na poziomie –19,5 mln €, o wiele większy niż w roku poprzednim (–59,6 mln €), został obciążony przez duże inwestycje oraz ostatnią transzę wypłat częściowego finansowania świadczeń emerytalnych. Obok dobrego poziomu płynności własnej udało się uzyskać długoterminowe konsorcyjne linie kredytowe oparte na dobrych i stabilnych podstawach finansowych. Nasza silna struktura bilansowa została dodatkowo wzmocniona przez wzrost kwoty kapitału własnego do 38,5%.

Wysoki poziom zleceń w obszarze druku zabezpieczeń pozwolił firmie Koenig & Bauer utrzymać udział w rynku światowym na poziomie 90%

Cele koncernowe na rok 2019

CFO Mathias Dähn: „Wzrost poziomu zamówień z końcem roku 2018 do 610,9 mln € oraz wzrost poziomu zamówień na styczeń i luty 2019 pozwala nam na pozytywne prognozy rozwoju aż do lata 2019 a w obszarze druku papierów wartościowych nawet do roku 2020. Wśród naszych klientów z całego świata wzrasta wielkość produkcji przede wszystkich w obszarze druku opakowań oraz banknotów. Z wyjątkiem drukarni w Chinach produkujących na eksport wielkość zamówień jak do tej pory nie jest w żaden sposób ograniczona przez aktualną sytuację polityczną czy ekonomiczną. O ile warunki ramowe w kolejnych miesiącach nie ulegną znacznemu pogorszeniu, w roku 2019 będziemy dążyć w koncernie do organicznego wzrostu obrotów do 4% oraz do marży przed opodatkowaniem na poziomie 6%. Obok poprawy rocznej marży o 0,7% wynikającej z projektów koncernowych dotyczących zwiększenia wyniku, uwzględniamy także jej obciążenie wynikające z zaplanowanej do 2023 roku ofensywy wzrostu. Jej koszty na lata 2019 do 2021 szacujemy kumulatywnie na prawie 50 mln €, przy silnym obciążeniu pierwszego roku. W przypadku osłabienia koniunktury marża przed opodatkowaniem może być niższa nawet o dwa punkty procentowe“.

Cele krótkookresowe do roku 2023

CEO Claus Bolza-Schünemann: „Nasza ofensywa wzrostu do roku 2023 to wykorzystanie aktualnych szans na rynku w zakresie zadruku kartonów, tektury falistej, opakowań elastycznych, pojemników 2-częściowych, systemów znakowania oraz druku bezpośredniego na szkle, druku dekoracyjnego oraz postpress. Ma ona zagwarantować zrównoważony wzrost przy zachowaniu zyskowności. Wpływ niestabilnego rynku papierów wartościowych zostanie zredukowany poprzez zwiększenie się udziału druku opakowań w obrotach koncernu. W przypadku rolowych maszyn offsetowych przeznaczonych do druku gazet oraz akcydensów zakładamy dalszą redukcję obrotów. Uwzględniając wszystkie nasze inicjatywy i projekty dążymy do wzrostu obrotów koncernu do roku 2023 do poziomu 1,5 mld € oraz marży przed opodatkowaniem pomiędzy 7% a 10%. Do wzrostu obrotów oraz wyniku mają przyczynić się wszystkie trzy segmenty. Obok kwoty dywidendy na poziomie 15% do 35% wyniku koncernu dalszymi celami są kwota kapitału własnego na poziomie ponad 45%, kapitał obrotowy netto pomiędzy 20% a 25% obrotu oraz udział serwisu w obrotach firmy na poziomie 30%”.

 

Grupa Koenig & Bauer31.12.2017
Zmiana w mln euro
31.12.2018
w mln euro
     
Obrót
Sheetfed
Digital & Web
Special
Przeniesienie
1.217,6
660,2
154,2
467,9
-64,7
1.226,0
647,4
150,7
490,5
-62,6
+ 0,7%
- 1,9%
- 2,3%
+ 4,8%
Wartość przyjętych zamówień
Sheetfed
Digital & Web
Special
Przeniesienie
1.266,3
656,2
139,6
533,7
-63,2
1.222,0
613,0
167,6
502,4
-61,0
- 3,5%
- 6,6%
+ 20,1%
- 5,9%
Wartość zamówień w realizacji
Sheetfed
Digital & Web
Special
Przeniesienie
606,2
233,5
61,5
324,0
-12,8
610,9
199,1
78,4
344,6
-11,2
+ 0,8%
- 14,7%
+ 27,5%
+ 6,4%
EBIT
Sheetfed
Digital & Web
Special
Przeniesienie
81,4
37,5
-4,3
53,7
-5,5
87,4
36,5
-10,5
49,7
11,7
 
Wynik przed opodatkowaniem (EBT)78,583,9 
Wynik koncernu81,164,0 
Wynik na akcję w €4,913,86 
Przepływ gotówki z działalności operacyjnej23,866,3 
Suma bilansowa1.163,91.178,3 
Kapitał własny424,0453,4 
Liczba pracowników (na 31. grudnia)
z czego uczniowie / praktykanci
5.589
358
5.729
337
 

Downloads

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia