Firma Koenig & Bauer na najlepszej drodze do realizacji celów na rok 2018Duża liczba przyjętych zamówień w drugim kwartale o wartości 454,4 mln euro

• Wzrost liczby przyjętych zamówień w pierwszym półroczu o 17,2 %

• Duża liczba nowych kontraktów w obszarze druku papierów wartościowych oraz wzrost liczby zamówień w obszarze druku opakowań

• Duża koncentracja terminów dostaw w drugim półroczu bieżącego roku

• Zysk operacyjny przed opodatkowaniem na poziomie poniżej poprzedniego roku na skutek niższych obrotów spowodowanych czasami dostaw

• Wskaźnik book-to-bill rzędu 1,37 oznacza podniesienie wielkości zleceń w realizacji do niezwykłego poziomu 805,8 mln euro.

• Przepływy operacyjne na dobrym poziomie 17,4 mln euro

• Udział procentowy kapitału własnego na poziomie 35,6 %

 

Firma Koenig & Bauer odnotowała w drugim kwartale szczególnie duży wzrost liczby otrzymanych zamówień rzędu 454,4 mln euro i na koniec pierwszego półrocza może pochwalić się liczbą zamówień w realizacji na poziomie 805,8 mln euro. Obie te cyfry wskazują, że firma znajduje się na najlepszej drodze do realizacji swoich celów założonych na rok 2018. Duża liczba zleceń w obszarze papierów wartościowych oraz wzrost ilości zamówień w obszarze druku opakowaniowego doprowadziły do wzrostu wartości zleceń w pierwszym półroczu 2018 roku o 17,2 %, do 705,3 mln euro (2017: 601,9 mln euro). Dobry wynik drugiego kwartału rzędu 297,1 mln euro spowodował podniesienie wartości obrotów koncernu do 514,4 mln euro, jednakże spiętrzenie terminów dostaw w drugim półroczu spowodowało, że obrót nie przekroczył analogicznej wartości z ubiegłego roku (538,9 mln euro). Tym samym zysk operacyjny przed opodatkowaniem wynoszący 10,6 mln euro był niższy niż w poprzednim roku (16,3 mln euro).

Światowa premiera: Sztanca płaska Ipress 106 K PRO z cenionym nakładakiem znanym z maszyn typu Rapida, przeznaczona dla wzrastającego rynku pudełek składanych.

Dział Sheetfed poszerza swój prymat na rynku druków wielkoformatowych

W segmencie Sheetfed wartość złożonych zamówień wyniosła 326,3 mln euro, co odpowiada poziomowi ubiegłego roku, osiągniętemu m.in. dzięki targom Print China. Komentarz Prezesa Zarządu firmy, Clausa Bolza-Schünemann: „W zakresie wielkoformatowego zadruku kartonów osiągnęliśmy znaczne przyrosty. Jako światowy lider w dziedzinie zadruku pudełek składanych czerpiemy profity ze wzrastającej gotowości do ponoszenia kosztów inwestycyjnych przez międzynarodowych drukarzy opakowaniowych”. Uwarunkowany terminami dostaw niższy obrót kształtował się na poziomie 283,0 mln euro (2017: 307,8 mln euro); a zysk operacyjny przed opodatkowaniem w dziale Sheetfed wynosił 7,7 mln euro i leżał poniżej poziomu roku poprzedniego (12,1 mln euro).

Mimo optymistycznie nastrajającego wzrostu liczby zamówień w dziale opakowań giętkich wartość zamówień w dziale Digital & Web osiągnęła wartość 84,7 mln euro, i leżała nieco poniżej poziomu z roku ubiegłego (85,7 mnl euro), co spowodowane było zmniejszeniem wartości sprzedanych maszyn oraz zleceń serwisowych. Obok kosztów wprowadzenia na rynek, szczególnie w obszarze tektury falistej oraz opakowań giętkich, zysk operacyjny przed opodatkowaniem został znacznie obciążony przez słabsze dochody (55,8 mln euro zamiast 68,3 mln euro w ubiegłym roku). Komentarz CFO spółki, Mathiasa Dähna: „Znaczący wpływ miało zmniejszenie dochodów działu maszyn cyfrowych, wynikające z ograniczonego popytu na te urządzenia. O wiele większy potencjał widzimy jednak w gwałtownie wzrastających rynkach zadruku tektury falistej oraz folii – i to zarówno krótko-, jak i średniookresowo. Jednakże związane z tym wzrostem konieczne inwestycje będą jeszcze obciążały wynik tego segmentu naszej produkcji”.

Dzięki zawarciu nowych kontraktów w dziale druku papierów wartościowych oraz wzrostom odnotowanym w dziale systemów znakowania wartość zleceń w realizacji w dziale Special Solutions wzrosła o 52,8 % do 330,6 mln euro (2017: 216,3 mln euro). Przy lekko zwiększonych obrotach (z 189,2 mln euro do 195,0 mln euro) zysk operacyjny działu przed opodatkowaniem pozostał na poziomie ubiegłego roku (14,4 mln euro, w ubiegłym roku 14,6 mln euro). Tak komentuje sprawę Prezes Zarządu firmy, Claus Bolza-Schünemann: „Dzięki otrzymaniu ogromnego zlecenia od koncernu Giesecke+Devrient na dostawę wielu linii maszyn do produkcji wysoko zabezpieczonych banknotów w Egipcie dział Druku Papierów Wartościowych jest obłożony zleceniami aż po rok 2019.“

Dobry profil finansowy i bilans

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły bardzo znacznie w stosunku do roku poprzedniego (2018: 17,4 mln euro, 2017: -20,0 mln euro). Wolne środki pieniężne zostały obciążone przez ostatnią, dokonaną w pierwszym kwartale transzę wypłaty w wysokości  34,8 mln euro, przeznaczoną po części na rezerwy na świadczenia emerytalne. Obok płynności finansowej netto w wysokości 48,1 mln euro oraz możliwych do spieniężenia w dowolnym momencie papierów wartościowych o wartości 14,6 mln euro koncern ma dodatkowo do dyspozycji konsorcjalne linie kredytowe. Wskaźnik kapitału własnego na koniec pierwszego półrocza 2018 roku leżał na poziomie 35,6 %.

Cele koncernu na rok 2018

Celem Zarządu koncernu Koenig & Bauer na rok 2018 jest naturalny wzrost wielkości obrotów o ok. 4% oraz osiągnięcie wskaźnika stopy zwrotu z zysku operacyjnego przed opodatkowaniem na poziomie 7%. Przy założeniu niezmiennie dobrej koniunktury we wszystkich obszarach działalności prognoza oparta jest na wysokiej wartości zleceń w realizacji (805,8 mln euro) na koniec pierwszego półrocza oraz na dalszych krokach związanych z międzynarodową ofensywą serwisową koncernu, a także na projektach związanych z obniżką kosztów w obszarze papierów wartościowych, zakupów oraz produkcji. Projekty te mają umożliwić do 2021 roku wzrost wyniku firmy o 70 mln w stosunku do roku 2016.

CFO Mathias Dähn: „Osiągnięcie celu założonego na 2018 rok wymaga terminowej realizacji zleceń w drugim półroczu 2018 roku, a w szczególności dostaw maszyn zaplanowanych na czwarty kwartał. To niezwykle wymagające zadanie, biorąc w szczególności pod uwagę nasze obecne obłożenie oraz wąskie gardła w zakresie dostaw części, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Mamy jednak zamiar mu sprostać – dla nas niezwykle ważne jest wykorzystanie istniejących na rynku szans rozwoju w zakresie dostaw nowych urządzeń. To pozwoli nam także na stworzenie bazy do rozwoju usług serwisowych w przyszłości”.

Po dokonaniu przejęcia maszyny przez klienta nastąpi wysyłka cyfrowego urządzenia arkuszowego CorruJET do znanego drukarza tektury falistej.

Cele średniookresowe do 2021 roku
W zależności od rozwoju gospodarki światowej, rynków końcowych oraz koniecznych do poniesienia kosztów inwestycji management firmy dąży do osiągnięcia w 2021 roku naturalnego współczynnika wzrostu rzędu 4% w skali roku oraz marży z zysku operacyjnego przed opodatkowaniem – pomiędzy 4 % a 9 %. Cele średniookresowe nie uwzględniają innowacji produktowych obszarów zadruku tektury falistej oraz 2-częściowego druku na korpusach – ani w zakresie obrotów, ani kosztów.  Prezes Zarządu, Claus Bolza-Schünemann: „Obok naszych rozwiązań związanych z drukiem, uszlachetnianiem, znakowaniem oraz dalszą obróbką po zadruku kartonów, banknotów, opakowań blaszanych, korpusów szklanych czy też innych produktów w centrum naszych zainteresowań znajdują się przede wszystkim opakowania z tektury falistej oraz giętkie. Skoncentrowanie się na wzrastającym rynku opakowań ma przyczynić się do stałego wzrostu naszych obrotów, zysków, oraz stabilności.“

Downloads

Paweł Krasowski

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

T: +48 668 872 692
E-Mail

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia